Lietotāja rīki

Vietnes rīkilv:fin_aru_pea

Virsgrāmata

Virsgrāmata ir visu dokumentu transakciju kopsavilkums.

Lai izveidotu atskaiti, ir jānorāda Periods un kontu diapazons No-Līdz (ja ir jāiegūst atskaite par vienu kontu, tad ir jānorāda tas pats konta numurs divreiz).
Ja ir nepieciešams kopskats par visiem kontiem, kuros ir notikuši darījumi norādītajā periodā vai ir atlikumi, tad noderīgi būs ieķeksēt izvēles rūtiņu Tikai summa.

Savukārt, izvēles rūtiņa Ar izmaiņām paredzēta, lai atlasītu tikai tos kontus, kuros norādītajā periodā ir notikuši darījumi.

Ar opciju Sajaukti konti tiks attēlotas visas darbības periodā noklusējuma kārtošanas secībā (pēc transakcijas datuma).

Izvēles rūtiņa Vairāk info ir jāieķeksē, ja ir nepieciešams, lai tiek attēlota papildu informācija no transakcijas rindām (piem., klients/piegādātājs, daudzums un projekts).

Kā arī ir iespējams izvēlēties, vai rādīt aprakstu no transakcijas galvenes, vai rindām, vai abus.

Lai atrastu kādam kontam korespondējošos kontus, jāieķeksē izvēles rūtiņa Rādīt kor. kontus. Savukārt, ar izvēlni Darījums ir iespējams atlasīt noteikta tipa transakcijas (atbilstoši dokumentu veidiem). Piemērā ir atlasīti dati par saņemto preču dokumentiem.

Izmantojot PVN koda filtru, ir iespējams pārbaudīt, kādos kontos ir notikušas darbības ar šo PVN kodu.

Ja kāds no virsgrāmatas skatiem (piemēram, kopsummas vai tikai izmaiņas) ir nepieciešams ikdienā, tad tos var saglabāt ar ALT+A taustiņu kombināciju, lai nākotnē būtu iespējams atvērt atskaiti ar jau iepriekš iestatītiem filtriem. Vairāk par šo opciju ir aprakstīts šeit.

Kontu, par kuriem jāsagatavo virsgrāmata, norādīšana uzstādījumos

Ir iespējams iestatīt, ka atverot virsgrāmatu tajā uzreiz ir norādīti konti, par kuriem jāsagatavo virsgrāmata. Lai to iestatītu:

1) Jāatver virsgrāmata.

2) Virsgrāmatā jāuzspiež uz atskaites iestatījumu ikonas.

3) Tad tiks atvērta virsgrāmatas iestatījumu sadaļa, kuras laukā No konta jānorāda konts, no kura jāsagatavo virsgrāmata un laukā Līdz kontam jānorāda konts, līdz kuram jāsagatavo virsgrāmata.
:?: Ja virsgrāmata jāsagatavo par visiem kontiem, tad laukā No konta jānorāda 0 un laukā Līdz kontam jānorāda Z.

4) Jānospiež poga Saglabāt.

Kopsummas pēc piegādātāja/klienta

Lai iegūtu virsgrāmatas skatu ar apgrozījuma un atlikumu kopsummām pēc klientiem/piegādātājiem, ir jānorāda periods un attiecīgais konts kontu diapazonā, jāieķeksē opcija Tikai summa un jāizmanto izvēlne Apakšsumma.

Ar āmurīti ir iespējams izvelēties, vai rādīt kopsummas arī tiem klientiem/piegādātājiem, ar kuriem nenotika darījumi norādītajā periodā.

Ja atskaites rezultātā parādās kopsumma zem virsraksta Trūkst, tas nozīmē, ka šajā kontā virsgrāmatā ir transakcijas, kurās nav norādīts klients/piegādātājs.

Darījumi valūtā

Lai apskatītu virsgrāmatā darījumus un konta atlikumu kādā no valūtām, ir jānorāda valūtas konts kontu diapazonā un konta valūta. Ar āmurīti ir pieejami papildu iestatījumi valūtas attēlošanai.

Salīdzinājumam tas pats konts bāzes valūtā:

lv/fin_aru_pea.txt · Labota: 2021/10/01 10:14 , labojis lasma