Lietotāja rīki

Vietnes rīkilv:mr_aru_per

Periodiskais klientu pārskats

Periodiskais klientu pārskats ir atskaite par klientu darījumiem (pārdošanas rēķiniem, kredītrēķiniem, čekiem (jeb EKA rēķiniem), ieskaita dokumentiem un maksājumiem) un bilancēm noteiktā periodā.

Lai sagatavotu atskaiti:

1) No galvenās izvēlnes jādodas uz
kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Periodiskais klientu pārskats

2) Tad tiks atvērta atskaite. Tajā noteikti jānorāda:

Periods, par kuru jāsagatavo atskaite.

• Jānorāda, vai atskaite jāsagatavo par iegrāmatotajiem, neiegrāmatotajiem vai abu veidu dokumentiem.

• Ja atskaitē jāiekļauj arī klienti, kuru bilance ir nulle, tad ir jāieliek ķeksītis pie Nulles bilance.


3) Ja nepieciešams, jānorāda arī citi kritēriji, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite:

• Ja atskaite jāsagatavo tikai par konkrētu klientu, tad laukā Klients jānorāda klients, par kuru jāsagatavo atskaite. Savukārt, ja atskaite nav jāsagatavo tikai par vienu klientu, tad šis lauks ir jāatstāj tukšs.

• Ja atskaite jāsagatavo par konkrētu klientu klasi, tad laukā Klase jānorāda klientu klase, par kuru jāsagatavo atskaite. Savukārt, ja atskaite nav jāsagatavo tikai par klientu klasi, tad šis lauks ir jāatstāj tukšs.

• Ja atskaite ir jāsagatavo nevis par visiem ar klientu saistītajiem dokumentiem, bet par konkrēta veida dokumentiem, tad dokumentu veids, par kuru jāsagatavo atskaite, ir jānorāda pie lauka Tips: ja atskaite jāsagatavo tikai par rēķiniem, tad pie Tips jānorāda opcija Rēķins, savukārt, ja atskaite jāsagatavo tikai par maksājumiem, tad pie Tips jānorāda opcija Maksājums.

• Ja atskaitē jāiekļauj arī kases čeki (sistēmā tie ir EKA rēķini), tad ir jāieliek ķeksītis pie Ar kases čekiem.
:?: Atskaitē tiks parādīti dati par tiem kases čekiem, kuri nav izrakstīti noklusējuma klientam, bet gan ir izrakstīti identificējamiem klientiem.

• Ja atskaitē dati jāatspoguļo nevis sagrupēti pa klientiem, bet gan sagrupēti pa klientu klasēm, tad pie Grupēt pēc jānorāda opcija Klase.


4) Kad ir norādīti kritēriji, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite, jānospiež poga ATSKAITE.
Tad tiks sagatavota atskaite.

lv/mr_aru_per.txt · Labota: 2021/09/27 11:42 , labojis lasma