Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:mr_aru_reskontro

Pārdošanas reģistrs

Pārdošanas reģistrs ir atskaite par realizācijas rēķiniem, kuru bilance nav vienāda ar nulli, un par klientu priekšapmaksu atlikumiem.

:?: Atskaitē tiek ņemti vērā dati no iegrāmatoties realizācijas rēķiniem un maksājumiem. Dokumentu grāmatojumos veiktās izmaiņas un atsevišķi izveidoti grāmatojumi ar tipu TRAN netiek ņemti vērā.

Atskaites sagatavošana

Lai sagatavotu atskaiti, jānorāda parametri, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite, un pēc tam jānospiež poga ATSKAITE.

Piemēram, ja atskaite jāsagatavo tikai par kādu klientu, tad laukā Klients jānorāda klients.
Ja atskaite jāsagatavo par klientu klasi, tad laukā Klase jānorāda klientu klase.
Ja atskaite jāsagatavo uz datumu, kurš nav šī diena, tad laukā Datums jānorāda nepieciešamais datums.
Ja atskaitē jāparāda tikai neapmaksātie rēķini, kuru apmaksas termiņš ir pagājis, tad jāieliek ķeksītis pie Tikai kavētie.

Šajā piemērā atskaite tiek sagatavota uz šo dienu par visiem klientiem, tāpēc atskaites laukos netika norādīts ne klients, ne klientu klase, ne datums, uz kuru jāsagatavo atskaite:
Atskaitē var redzēt priekšapmaksu atlikumus, sarakstu ar neapmaksātajiem rēķiniem, rēķinu datumus un apmaksas datumus, maksājumu termiņus. Kolonnā Uz apmaksu ir redzamas rēķinu bilances, un kolonnā Dienas ir redzams, cik dienas ir atlikušas līdz rēķina apmaksas termiņa beigām (nenokavētajiem rēķiniem) un cik dienas rēķina apmaksa ir kavēta (kavētajiem rēķiniem).

Ja atskaitē informācija ir jāatspoguļo kopsummās pa klientiem, tad pie Kopā ir jānorāda izvēles iespēja Klients:

Ja informāciju par neapmaksātajiem rēķiniem ir nepieciešams iegūt dalījumā pa periodiem, tad atskaites pirmajā laukā pie Dalīt ir jānorāda, cik periodos ir jāsadala dati un otrajā laukā pie Dalīt ir jānorāda perioda ilgums dienās.
Piemēram, lai sadalītu informāciju pa 2 atpakaļejošiem un 2 turpmākajiem 7 dienas gariem periodiem, lauciņos ir jānorāda 2 x 7 dienas:

lv/mr_aru_reskontro.txt · Labota: 2021/02/11 15:43 , labojis lasma