Lietotāja rīki

Vietnes rīkilv:mr_aru_reskontro

Pārdošanas reģistrs

Pārdošanas reģistrs ir atskaite par realizācijas rēķiniem, kuru bilance nav vienāda ar nulli, un par klientu priekšapmaksu atlikumiem.

:?: Atskaitē tiek ņemti vērā dati no iegrāmatoties realizācijas rēķiniem un maksājumiem. Dokumentu grāmatojumos veiktās izmaiņas un atsevišķi izveidoti grāmatojumi ar tipu TRAN netiek ņemti vērā.

Atskaites sagatavošana

Lai sagatavotu atskaiti Pārdošanas reģistrs, no galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Pārdošanas reģistrs

Tad tiks atvērta atskaite. Tajā jānorāda parametri, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite, un pēc tam jānospiež poga ATSKAITE.

• Piemēram, ja atskaite jāsagatavo tikai par konkrētu klientu, tad laukā Klients jānorāda klients, par kuru jāsagatavo atskaite.
• Ja atskaite jāsagatavo par konkrētu klientu klasi, tad laukā Klase jānorāda klientu klase, par kuru jāsagatavo atskaite.
• Ja atskaite jāsagatavo uz datumu, kurš nav šī diena, tad laukā Datums jānorāda nepieciešamais datums.
• Ja atskaitē jāparāda tikai neapmaksātie rēķini, kuru apmaksas termiņš ir pagājis, tad jāieliek ķeksītis pie Tikai kavētie.
• Ja atskaite jāsagatavo par rēķiniem, kuri ir saistīti ar konkrētu debeta kontu, tad laukā D konts jānorāda konkrētais rēķinu debeta konts.
:?: Rēķini pēc debeta konta tiks atlasīti atbilstoši tam, kāds debeta konts ir norādīts rēķinā (attēlā redzams, kur rēķinā ir šis konts). Jāņem vērā, ka, ja rēķina grāmatojumā debeta konts būs nomainīts, bet pašā rēķinā nebūs, tad atskaite atlasīs rēķinu atbilstoši kontam, kurš ir norādīts rēķinā, nevis tā grāmatojumā.
• Ja atskaitē jāparāda katra klienta reģistrācijas numurs, adrese, telefona numurs, fakss un e-pasta adrese, tad ir jāieliek ķeksītis pie Klienta dati.

Šajā piemērā atskaite tiek sagatavota uz šo dienu par visiem klientiem, tāpēc atskaites laukos netika norādīts ne klients, ne klientu klase, ne datums, uz kuru jāsagatavo atskaite:
Atskaitē var redzēt sarakstu ar neapmaksātajiem rēķiniem, rēķinu datumus un apmaksas datumus, maksājumu termiņus, priekšapmaksu atlikumus.
Kolonnā Uz apmaksu ir rēķinu bilances, un kolonnā Dienas - dienu skaits, kurš atlicis līdz rēķinu apmaksas termiņa beigām (nenokavētajiem rēķiniem) un dienu skaits, par kuru rēķinu apmaksa ir kavēta (kavētajiem rēķiniem).

Ja atskaitē informācija ir jāatspoguļo kopsummās pa klientiem, tad pie Kopā ir jānorāda izvēles iespēja Klients:

Ja informāciju par neapmaksātajiem rēķiniem ir nepieciešams iegūt dalījumā pa periodiem, tad atskaites pirmajā laukā pie Dalīt ir jānorāda, cik periodos ir jāsadala dati un otrajā laukā pie Dalīt ir jānorāda perioda ilgums dienās.
Piemēram, lai sadalītu informāciju pa 2 atpakaļejošiem un 2 turpmākajiem 7 dienas gariem periodiem, lauciņos ir jānorāda 2 x 7 dienas:

lv/mr_aru_reskontro.txt · Labota: 2021/09/08 10:03 , labojis lasma