Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


Külgriba

www.directo.ee

et:mr_aru_reskontro

Müügireskontro

Müügireskontro on klientide ja arvete ja saldode väljavõte valitud ajahetkes.

Filtreeringud

 • Klient - kliendi kood dokumendil (arve või laekumine)
 • Müüja - need arved, kus on peal klient, kelle kliendikaardil on valitud müüja.
 • Klass - dokumendil oleva kliendi klass. Võib olla kooloniga eraldatud vahemik. Arvestab ka lisavälja klassi
 • Aeg - mis hetkega on väljavõte
 • V konto - kliendi võlakonto, (vastavalt kliendiklassile või üldistele seadistustele)
 • EM konto - kliendi ettemaksukonto
 • Seeria - dokumendi numbriseeria
 • Kliendi lisaväli - annab tulemuseks kliendid, kelle kaardil on olemas valitud lisaväli
 • sisaldab - otsib lisavälja sisu järgi

Valikud

 • kande aja järgi - aruannet vaadeldakse arve kande mitte arve aja järgi
 • valuutas - saldole lisaks näidatakse ka valuuta tulpa, ettemakse kursi kaupa ning lõpus valuutat kokku ja võrdluses hetkekursiga
 • jaga - jaotab aruande kokkuvõtte laekumata arvete summa ajalises lõikes laiali. Nt jaga 3×7 näitab maksetähtajast lähtudes oodatud laekumisi kolme möödunud ja kolme tulevase nädala jooksul.
 • kliendiandmed - näitab aruandes ka kliendi aadressi, telefoni, faksi ja e-maili
 • Näita (lisavälja) - kuvab valitud arve lisavälja sisu

Lingid

 • Arve number - avab arve
 • Kliendi kood - avab kliendi kaardi
 • Tasuda - avab kliendi saldo
 • Ettemaks - avab kliendi ettemaksude nimekirja
et/mr_aru_reskontro.txt · Viimati muutnud: 2015/06/18 13:14 persoon ott