Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadet:mr_aru_reskontro

Müügireskontro

Müügireskontro on klientide ja arvete ja saldode väljavõte valitud ajahetkes. Andmeid saab viia excelisse ning koostada salvestatud aruandeid.

1. Filtreeringud ja filtreeringuvalikud

 • Klient - kliendi kood dokumendil (arve või laekumine).
 • Tellija - tellija kood dokumendil (arve või laekumine).
 • Mõlemad- kliendi ja tellija kood mõlemad dokumendil (arve või laekumine).
 • Müüja kliendikaardil - need arved, kus on peal klient, kelle kliendikaardil on valitud müüja. Töötab välistus (!MÜÜJA) ning komadega list (KALLE,MALLE) ja (!MÜÜJA,KALLE,MALLE).
 • Müüja arvel - Arvestatakse arveid, kus on peal valitud müüja.Töötab välistus (!MÜÜJA) ning komadega list (KALLE,MALLE) ja (!MÜÜJA,KALLE,MALLE).
 • Haldur kliendikaardil - Arvestatakse arveid, kus on peal valitud haldur.Töötab välistus (!HALDUR) ning komadega list (KALLE,MALLE) ja (!HALDUR,KALLE,MALLE).
 • Reg. Number - kliendi registrikood.
 • Klass - dokumendil oleva kliendi klass. Võib olla kooloniga eraldatud vahemik. Arvestab ka lisavälja klassi.
 • V konto - kliendi võlakonto, (vastavalt kliendiklassile või üldistele seadistustele). V konto filtris töötab nii komaga list (näiteks 12000,12001) kui kontode valik (näiteks 12000:14000).
 • Aeg - mis hetkega on väljavõte.
 • Objekt - Arvestatakse arveid, kus on peal valitud objekt. Töötab objekti välistus !OBJEKT
 • EM konto - kliendi ettemaksukonto.
 • Staatus - arve staatus.
 • Seeria - dokumendi numbriseeria.
 • Jaga/kirjelda - Jaotab aruande kokkuvõtte laekumata arvete summa ajalises lõikes laiali. Nt jaga 3×7 näitab maksetähtajast lähtudes oodatud laekumisi kolme möödunud ja kolme tulevase nädala jooksul.
 • Tüüp - arve tüüp
 • Valuuta - saab valida näiteks „USD“ valuutas tehtud arved.
 • Täpsus - saab valida numbrilise täpsuse (nt. 0,01 või 10 000 täpsusega)
 • Kliendi lisaväli - annab tulemuseks kliendid, kelle kaardil on olemas valitud lisaväli.
 • Kliendi lisaväli sisaldab - otsib lisavälja sisu järgi.
 • Kokku - valikud klient, klass, asumaa, müüja, kliendihaldur, reg. number.
 • Sorteeritud - Aruannet saab sorteerida valikutes olevate tingimuste järgi.

2. Valikud

 • Ainult ettemaksuarveid - kuvab arved, millel on peal ettemaksu tunnusega artiklid.
 • Ainult ületähtaja- näidatakse ainult neid laekumata arved, mis on üle tähtaja.
 • Kande aja järgi - aruannet vaadeldakse arve kande, mitte arve aja järgi.
 • Valuutas - saldole lisaks näidatakse ka valuuta tulpa ettemakse kursi kaupa ning lõpus valuutat kokku ja võrdluses hetkekursiga.
 • Jaga - jaotab aruande kokkuvõtte laekumata arvete summa ajalises lõikes laiali. Nt jaga 3×7 näitab maksetähtajast lähtudes oodatud laekumisi kolme möödunud ja kolme tulevase nädala jooksul.
 • Kliendiandmed - näitab aruandes ka kliendi aadressi, telefoni ja e-maili.
 • Näita (lisavälja) - kuvab valitud arve lisavälja sisu.
 • Arve projekt - Näidatakse arve päises olev projekt.
 • Arve objekt - Näidatakse arve päises olev objekt.
 • V konto - aruandes tuuakse nähtavale võlakonto
 • Tellija - Näidatakse arvel tellijat.
 • Näita nimi lähetusel - Näidatakse lähetusel olev nimi.
 • Muuda - Näidatakse kliendi sisekommentaari välja, kuhu saab kirjutada ja kirjutatu salvestub kliendikaardi sisekommentaari väljale.

:!: Kirjuta tekst (või muuda teksti) ning hiirega lahtrist välja minnes aruande värvilisele pinnale klõpsates salvestub tekst.

:!: Kui õiguste alt ´´kliendid´´ muuda õigus maha võtta siis kaob ära müügireskontros ´´muuda´´ linnukese võimalus. Kui see õigus on olemas, siis muuda linnukese tegemisel saab aruandes kliendi järgi kirjutada kommentaari, mis salvestub automaatselt.

3. Lingid

 • Arve number - avab arve
 • Kliendi kood - avab kliendi kaardi
 • Tasuda - avab arve saldo
 • Ettemaks - avab kliendi ettemaksude nimekirja

4. Peenhäälestus

Pilt(1)

 • Seadistus - Võimalus valida oma personaalseid seadistusi.
 • Exceli tabel (kiirkäsklus F12 või Alt+E) – valikud Hankija infoga (nagu aruandes), tabelina (võimaldab kombineerida aruande infot tulpades).
 • Salvesta aruanne (kiirkäsklus Alt+A) – Salvesta aruanne kasutajamenüüsse enda valitud nimetusega.
 • Jaga tekst - valikud: Numbrid, Päevad

Pilt(2)

Pilt(3)

 • Kliendi lisaväli, kus on arve saaja meil
 • Kliendi lisavälju - valikud: 3,6,9 (lisaväljade arv aruandes)
 • Valuuta - EUR (vaikimisi)

5. Näited

5.1 Filtreeringute võimalused

5.1.1 Müügireskontro algne aruanne valuuta valikuga: Pilt(4)

5.1.2 Näita ainult SEK ja USD arved - selleks kirjuta valuutade koodide nimekiri komadega „SEK,USD“. Kui soov näha ainult USD arveid, siis kirjuta „USD“.

Pilt(5)

„Komaga“ nimekirja filtreering töötab ka Müüja kliendikaardil/Müüja arvel valikuga.

5.1.3 Ära näita EUR ja SEK arved - selleks kirjuta ette välistuse märk „!“ ning valuutade koodide nimekiri komadega - „!EUR,SEK“. Aruandes jäävad näha ainult USD arved. Kui soov välistada ainult SEK arveid, kirjuta „!SEK“.

Pilt(6)

„!“ märgiga välistuse filtreering töötab ka Müüja kliendikaardil/Müüja arvel valikuga.

5.1.3 Kuupäev täidetud valuuta linnuke - annab all summad kokku valuutade kaupa ning arvutab kuupäeva kursiga ümber ka ettemaksud, laekumata summad ning saldod.

Pilt(7)

5.1.4 Kuupäev täitmata valuuta linnuke - annab all summad kokku valuutade kaupa ning arvutab praeguse hetke kuupäeva kursiga ümber ka ettemaksud, laekumata summad ning saldod.

Pilt(8)

5.2 Kliendi sisekommentaari kasutamine

Müügireskontrosse on lisatud kliendi sisekommentaari väli, mida saab kasutada vastavalt vajadusele.

Ühe võimalusena on siia kirjutada ületähtajaliste laekumata arvete info, kui kliente läbi helistatakse, või klientide kirjalikud vastused meeldetuletustele.

Tihti on pikaajalised võlglased ühed ja samad kliendid, kellele saadetakse meeldetuletusi ning helistatakse iganädalaselt. Vastused on valdavalt samad - „ootame ise suure tellimuse eest laekumist“ jne. Nüüd saab otse müügireskontrost näha sellist infot. See hoiab kokku tööaega, sest vajalik info on koheselt aruandes näha.

Märkides „Muuda“ linnukese ilmub nähtavale kliendi sisekommentaar. Valgesse lahtrisse saab kirjutada, kirjutamise lõpetades, kui kursor liigub lahrist välja, läheb lahter korraks kollaseks ja andmed salvestuvad. Kommentaari järel on näha viimase kommentaari kirjutamise aeg ja tegija.

5.2.1 Müügireskontrosse kliendi võlgnevuse kommentaari lisamine: Pilt(9)

Kliendi sisekommentaar on nähtav ka kokku klient vaates: Pilt (10)

:!: Kui muuda valikut pole, siis pole kasutajal õigusi muuta kliendikaarti.

5.2.2 Kliendi sisekommentaari välja saab vaadata ilma muutmisvõimaluseta.

Pilt (11)

5.3 Maksegraafiku info nägemine

Kui arve laekub maksegraafiku alusel on arve andmete lõppu lisatud maksegraafiku märge.

et/mr_aru_reskontro.txt · Viimati muutnud: 2022/06/08 14:30 persoon triinp