Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


Külgriba

www.directo.ee

et:mr_aru_arved_maksmata

Laekumata arved

Aruanne laekumata/ülemakstud arved näitab saldoga (kas täielikult/osaliselt laekumata või ülelaekunud) arveid vastavalt valitud tingimustele

Filtreeringud

 • Kliendi kood - kliendi kood arvel
 • Klass - arvel oleva kliendi klass. Võib olla kooloniga eraldatud vahemik. Arvestab ka lisavälja klassi
 • Müüja - vastavalt valikule, kas ainult arvestatakse arveid, kus on peal valitud müüja või ainult need arved, kus on peal klient, kelle kliendikaardil on valitud müüja või need kelle kliendikaardil on valitud haldur
 • Periood - arvete ajavahemik (kaasaarvatud), millel põhineb statistika
 • Tingimus - arve tasumistingimus
 • Objekt - objekt arvel
 • Olek - kas kõik, kinnitatud või kinnitamata arved
 • Aeg - näitab aruannet selle aja seisuga
 • Ületähtaja - maksmise tähtajast … kuni …. päeva möödas
 • Hoiatus - kuvab vastava hoiatusega kliendi arved
 • Seeria - dokumendi numbriseeria
 • Läh. viis - lähetusviis arvel
 • Kliendi lisaväli ja sisaldus - näitab nende klientide arveid, kelle kaardil on sisestatud sisaldusega lisaväli
 • SÜNDMUSEL: Tüüp - arvega ühendatud sündmuse tüüp. Sündmusi saab kasutada kliendi makselubatuste kirja panemiseks. Nt: teha sündmuse tüüp võlanõue või võlalubadus ja siduda see arvega, siis aruandelt vastavat tüüpi valides filtreeritakse sündmusi.
 • Staatus - arvega ühendatud sündmuse staatus
 • Projekt - projekt arvel

Valikud

 • Kokku - grupeerib valiku lõikes. Kliendi lõikes grupeerides tekib iga kliendi ette valik filtreerimiseks. Kui vajalikud kliendid on valitud ja vajutada uuesti aruanne, siis jäävad ainult valitud kliendid ja kui nüüd trüki või mail vajutada, siis saavad ainult need kliendid meeldetuletuse. See, kas kliendil on vaikimisi antud lind (kiri) peal sõltub sellest, kas kliendikaardil on märgukirja lind või ei. „Mitu“ näitab arvete arvu.
 • Sorteeritud - sorteerib aruande vastavalt valikule
 • Hoiatused - kuvab kliendi kaardile kirjutatud hoiatused
 • lubamatud - näidatakse neid laekumata arved, mis on lubatud suurema maksetähtajaga kui kliendikaardil seadistatud
 • ületähtaja - näidatakse ainult neid laekumata arved, mis on ületähtaja
 • Tasemed - lükkab objektid taseme järgi laiali
 • Sündmused - kuvab arvega seotud sündmused
 • Kl. saldo - kliendi saldo
 • Aadressid - kuvab aruandesse kliendi aadressi

Nupud

 • Maili arved - saadab arved klientidele mailiga kui kliendikaardil on mailiaadress olemas
 • Väljatrüki valik - rippmenüüs kuvatavad mallid on kujundatavad
 • Trüki - trükib aruande

Lingid

 • Arve number - avab arve
 • Saldo - avab kliendi saldo

Meeldetuletuse saatmine Laekumata arvete aruandest

Selleks, et näha teatud perioodis laekumata arveid, tuleb valida vastav ajavahemik, mille sisse arved peavad jääma. Samuti saab arveid sorteerida ületähtaja läinud päevade järgi.

Kui kliendil on mitu arvet ületähtaja ja laekumata, siis nende kohta saab saata ühe meeldetuletuskirja. Selle jaoks tuleb valida aruandes Kokku: Kliendi lõikes. Linnuke kastis Kiri määrab ära, kas sellele kliendile saata meeldetuletus mail või mitte.

Meeldetuletusmaili saatmiseks tuleb valida rippmenüüst sobiv väljatrükk ning vajutada Maili Meeldetuletus nuppu. Eelvaadet saab näha Trüki nupu alt.

E-mail läheb kliendikaardil märgitud mailile.

Maksegraafiku esitamine aruandes

Maksegraafiku kohta saab lugeda Maksegraafik
Arvega seotud maksegraafiku info (graafik, graafikujärgne saldo) esitamiseks tuleb aruande peenhäälestuse alt märkida Näita graafiku ridu ja Näita graafiku saldot:

Seejärel ilmuvad aruandesse ka graafiku read ning graafiku saldo:

Graafiku read näitavad, millised osamaksed on laekumata aruande filtri Aeg suhtes. Graafiku saldo näitab graafiku ridade saldot kokku filtri Aeg suhtes. Seejuures tulp Saldo näitab arve kogu saldot sõltumata ajast.

et/mr_aru_arved_maksmata.txt · Viimati muutnud: 2018/11/15 13:38 persoon egon