Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadKülgriba

www.directo.ee

et:mr_aru_arved_maksmata

Laekumata arved

Aruanne laekumata/ülemakstud arved näitab saldoga (kas täielikult/osaliselt laekumata või ülelaekunud) arveid vastavalt valitud tingimustele

1. Filtreeringud ja filtreeringuvalikud

 • Kliendi kood - kliendi kood arvel
 • Klass - arvel oleva kliendi klass. Võib olla kooloniga eraldatud vahemik. Arvestab ka lisavälja klassi
 • Müüja arvel - Arvestatakse arveid, kus on peal valitud müüja.
 • Müüja kliendikaardil - need arved, kus on peal klient, kelle kliendikaardil on valitud müüja.
 • Haldur kliendikaardil - Arvestatakse arveid, kus on peal valitud haldur.
 • Vastutaja arvel - Arvestatakse arveid, kus on peal valitud vastutaja.
 • Periood - arvete ajavahemik (kaasaarvatud), millel põhineb statistika
 • Kl.tüüp - kliendi tüübid - valikud Ettevõte, Eraisik, Riigiasutus
 • Kliendi lisaväli - annab tulemuseks kliendid, kelle kaardil on olemas valitud lisaväli.
 • Kliendi lisaväli sisaldab - otsib lisavälja sisu järgi.
 • Tingimus - arve tasumistingimus
 • Objekt - objekt arvel
 • Olek - kas kõik, kinnitatud või kinnitamata arved
 • Aeg - näitab aruannet selle aja seisuga
 • Keel - valik nt. ENG näitab ainult kliente kelle kliendikaardil on märgitud ENG keel

:!: Kui soovid välistada kõik võõrkeeltes olevad kliendid, kirjuta filti lahtrisse !. Sellisel juhul tulevad ainult eesti keelt kasutavad kliendid

 • Ületähtaja - maksmise tähtajast … kuni …. päeva möödas
 • Hoiatus - kuvab vastava hoiatusega kliendi arved
 • Seeria - dokumendi numbriseeria
 • Läh. viis - lähetusviis arvel
 • Arve lisaväli - annab tulemuseks arved, millel on olemas valitud lisaväli.
 • Arve lisaväli sisaldab - otsib lisavälja sisu järgi.
 • Sorteeritud - sorteerib aruande vastavalt valikule -number, kliendikood, aeg, müüja, saldo, tähtaeg, kliendi nimi.
 • Kokku - grupeerib valiku lõikes. Kliendi lõikes grupeerides tekib iga kliendi ette valik filtreerimiseks. Kui vajalikud kliendid on valitud ja vajutada uuesti aruanne, siis jäävad ainult valitud kliendid ja kui nüüd Trüki või Meili nuppu vajutada, saavad ainult need kliendid meeldetuletuse. See, kas kliendil on vaikimisi antud lind (kiri) peal sõltub sellest, kas kliendikaardil on märgukirja lind või ei. „Mitu“ näitab arvete arvu.
 • Saldo - vaikimisi valik, lisavalik saldo koos viivisega.
 • SÜNDMUSEL:
 • Tüüp - arvega ühendatud sündmuse tüüp. Sündmusi saab kasutada kliendi makselubaduste kirja panemiseks. Nt: teha sündmuse tüüp võlanõue või võlalubadus ja siduda see arvega, siis aruandelt vastavat tüüpi valides filtreeritakse sündmusi.
 • Staatus - arvega ühendatud sündmuse staatus

2. Valikud

 • kliendihaldur - kuvab kliendikaardil halduri koodi
 • lubamatud - näidatakse neid laekumata arved, mis on lubatud suurema maksetähtajaga kui kliendikaardil seadistatud
 • ainult ületähtaja laekumata arved - näidatakse ainult neid laekumata arved, mis on ületähtaja
 • Tasemed - lükkab objektid taseme järgi laiali
 • Sündmused - kuvab arvega seotud sündmused
 • Kl. saldo - kliendi saldo
 • Aadressid - kuvab aruandesse kliendi aadressi
 • Kommentaar - kuvab aruandesse arve kommentaari ja sisekommentaari
 • regnr - kuvab aruandesse kliendi registreerimisnumbri nime järgi tulpa
 • Hoiatused - kuvab aruandesse kliendi hoiatused
 • Projekt - kuvab projekti tulba enne summa tulpa
 • Ainult ettemaksuarveid - kuvab ainult ettemaksuarveid
 • Ainult maksegraafikuga arveid - kuvab ainult arveid, millel on maksegraafik

3. Lingid

 • Arve number - avab müügiarve
 • Klient - avab kliendi kaardi
 • Saldo - avab kliendi saldo

4. Peenhäälestus

 • Seadistus - Võimalus valida oma personaalseid seadistusi.
 • Exceli tabel (kiirkäsklus F12 või Alt+E) – valikud Hankija infoga (nagu aruandes), tabelina (võimaldab kombineerida aruande infot tulpades).
 • Salvesta aruanne (kiirkäsklus Alt+A) – Salvesta aruanne kasutajamenüüsse enda valitud nimetusega.
 • Näita viivist - näitab arvetelt arvestatud viivist
 • Tähtaeg kuvatakse kuupäevana - valituna näidatakse laekumise kuupäeva, vaikimisi näidatakse, mitu päeva on laekumise tähtajani või üle tähtaja
 • Näita graafiku saldot - arvel maksegraafiku olemasolul näitab maksegraafikujärgset laekumata saldot
 • Näita graafiku ridu - arvel maksegraafiku olemasolul näitab maksegraafiku ridu, mis peaks olema perioodi vahemikus laekunud
 • Kuva saadetud kirjad kliendi lõikes vaates - näitab tulpades kuupäevi, millal on eri tüüpi kirju kliendile saadetud
 • Üle tähtaja arvestab graafiku kuupäevi - maksegraafikujärgsed osamaksed arvestavad filtrit „Ainult ületähtaja laekumata arved“ ja Ületähtaja valitud kuupäevade vahemikku
 • kliendi lisaväli, kus on arve saaja meil - enda seadistatud lisaväli, kuhu on kirjutatud müügiarve saaja email. Sellele meilile lähevad märgukirjad kliendile.
 • Valuuta - EUR (vaikimisi)

5. Nupud

 • Meili meeldetuletus - saadab arved klientidele meiliga, kui kliendikaardil on meiliaadress olemas
 • Trüki - trükib aruande
 • Meili arved - saadab arved klientidele meiliga, kui kliendikaardil on meiliaadress olemas
 • Väljatrüki valik - rippmenüüs kuvatavad mallid on kujundatavad
 • Trüki arved - trüki valitud arved (valides väljatrükk)

Meeldetuletuse saatmine Laekumata arvete aruandest

Selleks, et näha teatud perioodis laekumata arveid, tuleb valida vastav ajavahemik, mille sisse arved peavad jääma. Samuti saab arveid sorteerida ületähtaja läinud päevade järgi.

Kui kliendil on mitu arvet ületähtaja ja laekumata, siis nende kohta saab saata ühe meeldetuletuskirja. Selle jaoks tuleb valida aruandes Kokku: Kliendi lõikes. Linnuke kastis Kiri määrab ära, kas sellele kliendile saata meeldetuletuse meil või mitte.

Meeldetuletusmeili saatmiseks tuleb valida rippmenüüst sobiv väljatrükk ning vajutada Meili Meeldetuletus nuppu. Eelvaadet saab näha Trüki nupu alt.

E-mail läheb kliendikaardil märgitud meilile.

:!: Jälgi, et peenhäälestuse alt on valitud kliendi lisaväli, kus on e-mail märgitud Lisavälja loomine selline :

Maksegraafiku esitamine aruandes

Maksegraafiku kohta saab lugeda Maksegraafik
Arvega seotud maksegraafiku info (graafik, graafikujärgne saldo) esitamiseks tuleb aruande peenhäälestuse alt märkida Näita graafiku ridu, Näita graafiku saldot ja Üle tähtaja arvestab graafiku kuupäevi:

Seejärel ilmuvad aruandesse ka graafiku read ning graafiku saldo:

Graafiku read näitavad, millised osamaksed on laekumata aruande filtri Aeg suhtes. Graafiku saldo näitab graafiku ridade saldot kokku filtri Aeg suhtes. Tulp Saldo näitab arve kogu saldot sõltumata ajast.

:!: Meeldetuletuse väljatrükke saab koostada lisades graafikujärgsed tasumisread.

et/mr_aru_arved_maksmata.txt · Viimati muutnud: 2021/08/13 18:48 persoon jane