Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadKülgriba

www.directo.ee

et:mr_aru_art_stat

Artiklite statistika

Artiklite statistika näitab artikli statistikat (kogus, käibeta müügikäivet) valitud perioodi arvete põhjal. Aruannet saab sorteerida artikli(riba)koodi, klassi, nime, koguse või summa järgi.

Filtreeringud

 • Artikkel - artikli kood arve real
 • Artikli klass - artikli klass arve real. Võib olla üks või kooloniga eraldatud vahemik. Näiteks ARVUTI:SAAPAD
 • Müüja - müüja arvel
 • Periood - arvete ajavahemik (kaasaarvatud), millel põhineb statistika
 • Objekt - objekt arvel
 • Klient/tellija - kliendi või tellija kood arvel, kuvatakse aruandes kliendi/tellija nimi
 • Kliendi klass - arvel oleva kliendi klass. Võib olla kooloniga eraldatud vahemik. Arvestab ka lisavälja klassi
 • Art. hankija/ID hankija - filtreeritakse need artiklid, millel on hankija kood artikli enda kaardi peal/ filtreeritakse ladu muutvaid arveid, millel on peal valitud hankijalt ostetud artikkel
 • Lisaväli - artikli lisaväli, kui lisaväli on valitud näidatakse aruandes ka valitud lisavälja sisu
 • Sisaldab - artiklid, mille on valitud lisaväljas sisestatud filtreering
 • Seeria - dokumendi numbriseeria või kooloniga eraldatud numbrivahemik (näiteks 1000:1020). Annab võimaluse filtreerida teatud seeriaga arveid
 • Projekt - projekt arvel
 • Ladu - ladu arvel
 • Tingimus - arve tasumistingimus
 • Hinnavalem - näitab aruande ühes tulbas hinnavalemi hinda ja teises antud hinnaga müüdud toodete summat (tulpade päises kuvatakse hinnavalem)
 • Hind - on suurem kui/ on väiksem kui/ võrdub/ ei võrdu tühja lahtrisse kirjutatud toote hinnaga. Näiteks valik „on suurem kui 500“ kuvab artiklid, mida on müüdud kõrgema hinnaga kui 500.

Valikud

 • sorteeritud - sorteerib aruande vastavalt valikule
 • ribakood - näitab artiklikoodi asemel artikli ribakoodi. Juhul, kui sorteerimiseks on valitud artikkel, sorteeritakse aruanne ribakoodi järgi
 • punkte - näitab nimekirjas artikli punkte ning limiteerib selle ainult nende artiklite järgi, millel on punktid
 • kate - näitab aruandes katet ja katte protsenti, poe vaate puhul näitab juurdehindluse protsenti
 • laoseis - toob aruandes nähtavale tulba Laoseis. Näitab hetke laoseisu filtrisse valitud laos. Kui ladu ei ole määratud, siis seis kõigis ladudes kokku.
 • kõik artiklid - toob aruandesse nähtavale ka need artiklid, mida vaadeldaval perioodil müüdud pole
 • vaade - tavaline või pood. Vaade tavaline näitab summat km-ta, katet ja katteprotsenti, vaade pood näitab summat km-ga, katet ja juurdehindluse protsenti
 • täpsus - saab määrata

Pöördtabel

tase - objekti tasemed, annab võimaluse tükeldamise puhul vaadata tasemete kaupa artikleid vastavalt valitud näita parameetritele tükelda - tekitab pöördtabeli ajas müüdud artiklite kaupa. Tükeldada on võimalik tunniks, nädalapäevaks, kuu päevaks, nädalaks, kuuks, kvartaliks, aastaks, valitud taseme objektiks või laoks. Nt: laoks tükeldamine näitab olemasolevate ladude kaupa vastavalt näita valitud valikule näita - millist väärtust pöördtabelis näidatakse - kas käive, käive km-ga, kate, punkte või koguseid

Lingid

 • Artikli kood - avab artikli kaardi
 • Summa - avab arvete nimekirja aruande
 • Kogus - avab laoseisu ja vajaduste suhte aruande
 • Aruanne jätab meelde uuesti avamisel viimati valitud parameetrid: sorteerimine, tükeldamine, täpsus, kate, vaade

Aruanne toetab graafikuid

et/mr_aru_art_stat.txt · Viimati muutnud: 2021/09/30 19:35 persoon evelin