Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadKülgriba

www.directo.ee

et:tell_aru_koond

Koondtellimus

Koondtellimuse aruanne on mõeldud lähetamata tellimuste koondamiseks. Aruande käivitamiseks tuleb valida filtrisse vähemalt Klient või Arve tasub.

Aruandes näidatakse tellimuste ridu, millel esineb lähetamata koguseid. Sõltuvalt süsteemiseadistuse Koondtellimuse loomine valikust aruande tulem erineb:

  • Valikuga 'Nullib algsed kogused' - näidatakse aruandes kõik tellimuste read, millel on lähetamata koguseid. St rida võib olla ka osaliselt juba lähetatud.
  • Valikuga 'Suleb algsed tellimused' - aruandesse ei näidata tellimusi, mille kasvõi ühel real on arvega ja lähetatud kogused erinevad. Seda põhjusel, et kui koondamine sulgeb algse tellimuse, siis ei saa seda arveks teha.

Kasutada võib ka teisi päise filtreid. Aruandes on võimalik linnukestega valida, millised read on soov koondada uuele tellimusele.

Valikud:
Koonda artiklid - kui koondatavatel tellimustel on samal artiklil sama hind, siis artikkel koondatakse ühele reale.
Kliendi tk number ridadel - koondtellimuse reale lisatakse kliendi tellimuse number. See on tellimusel väli:

Nupp Tee koondtellimus küsib hoiatusaknas kõigepealt, kas moodustada uus koondtellimus. OK peale vajutades avatakse koondtellimuse dokument.

Koondtellimuse loomine kas suleb eelnevad tellimused või nullib kogused algsetel tellimustel. Seda juhib süsteemiseadistus:

:?: Kui koondatavatel tellimustel on seotud ettemaksuarveid, siis koondtellimuse loomisel seotakse need ettemaksuarved koondtellimusega.

et/tell_aru_koond.txt · Viimati muutnud: 2023/11/09 18:06 persoon evelin