Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadKülgriba

www.directo.ee

et:mr_aru_tellimused

Tellimuste nimekiri

Aruanne on mõeldud tellimuste nimekirja, lähetuse või arveta või kokkuvõtvalt summade vaatamiseks erinevate parameetrite lõikes.

Aruande vaated

Tavaline

nimekiri tellimustest vastavalt parameetritele. Lähetamata ja arveta vaatab dokumentide lippe (samad, kui lehitsejas), kus ilma lähetuseta tähendab seda, et kas dokumendil pole ühtegi lähetust või on lähetamata kogus väiksem tellitud kogusest ning arveta on analoogselt kas ilma arveta tellimus või on arvega kogus väiksem lähetatud kogusest. Ridadega valiku puhul vaadatakse ainult neid ridu ja tellimusi kus on read, mis vastavad lähetatud ja arvega tingimustele.

Read kokku

näitab aruannet, mis on grupeeritud artikli koodi ja nime lõikes ning kokkuvõtvalt koguseid ja summat. Kui aruannet vaadatakse nii, et omahind on valitud, siis näidatakse omahinnas lähetuseta summat ja omahinnas arveta summat 1 (palju tellimuse kogusest on arveta) ja omahinnas arveta summat 2 (palju lähetatud kogusest on arveta). Kui omahind ei ole valitud, siis näidatakse lähetatud ja arvega summat tellimuse pealt võetud müügihinnas.

Kokku millegi lõikes

näidatakse valitud parameetrite järgi tellimusi, mis on grupeeritud kas objekti, projekti, kliendi või lähetusviisi lõikes ning vastavalt valikule näidatakse peale summa ja arvu veel katet ja omahinda. Lähetamata ja arveta linnud käituvad nagu ridadeta aruandel.

Tellimuse rida näidatakse punasena juhul, kui lähetamata kogus on väiksem kui tellitud kogus või arvega kogus on väiksem kui lähetatud kogus

Filtreeringud

 • Klient - kliendi kood tellimusel
 • Klass - kliendi klass või kooloniga eraldatud vahemik. Arvestab ka lisavälja klassi
 • Müüja - vastavalt valikule, kas ainult tellimused, kus on peal valitud müüja või ainult need tellimused, kus on peal klient, kelle kliendikaardil on valitud müüja.
 • Objekt - objekt tellimusel
 • Tingimus - tellimuse tasumistingimus
 • Projekt - tellimuse projekt
 • Seeria - dokumendi numbriseeria või kooloniga eraldatud numbrivahemik. Näiteks 1000:1020
 • Periood - vaadatavate tellimuste ajavahemik (kaasaarvatud)
 • Inventar - kliendi või firma oma inventar tellimusel
 • Lähetusviis - lähetusviis tellimusel
 • Artikkel - artiklikood tellimuse realt
 • Kokku grupeerib valiku lõikes. Kui on peal ka linnuke näita ridu, siis võetakse valik päiseks ning grupeeritakse read selle sees
 • Sorteeritud - sorteerib aruande vastavalt valikule
 • Aeg - grupeeritud aruande puhul arvestab mitte tellimuse peal olevate arvega/lähetud kogustega, vaid vaatab kogused selleks ajaks kinnitatud dokumentide pealt
 • Art. klass - näitab tellimusi, mille ridadel on artikleid valitud klassist
 • Kommentaar - tellimuse kommentaar
 • Lähetatavad - kuvab tellimused, millele märgitud lähetusaeg mahub valitud ajavahemikku
 • Soovitud lähetus - kuvab tellimused, millele märgitud soovitud lähetusaeg mahub valitud ajavahemikku
 • Tootmisaeg - tellimusest tehtud tootmise aeg
 • Maksja - arve tasuja tellimusel
 • SN - tellimuse ridadel oleva toote seerianumber
 • Ettemaksu tolerants - kui palju võib laekunud ettemaks erineda tellimusel olevast ettemaksu summast
 • SN lisaväli - näitab artikli all selle artikli SN lisaväljade sisu
 • sisaldab - kuvatakse ainult need tellimused, mille sn lisaväljale sisestatud vastav info
 • Teostaja - tellimuse ridadele märgitud töid teostav hankija. Hankija kaardil peab olema märgitud teostaja linnuke, et teda saaks teostajana kasutada.
 • Tükelda - tekitab pöördtabeli ajas müüdud artiklite kaupa. Tükeldada on võimalik tunniks, nädalapäevaks, kuu päevaks, nädalaks, kuuks, kvartaliks või aastaks
 • Mida - tükelda-mida-näita üks osa
 • Näita - tellimuse summat, kogust või punkte; lähetatud, arvega, lähetamata või arveta tellimusi
 • Ettemaks - kas kõik, laekumata või laekunud ettemaksuga tellimused
 • Arve - kas kõik, arvega või arveta tellimused
 • Lähetus - kas kõik, lähetusega või lähetuseta tellimused
 • Valmis - kuvab tellimused, mille ridadel on märgitud artikleid „valmis“
 • Tüüp - tellimuse tüüp
 • Staatus - tellimuse staatus
 • Lõpetatud - kuvab tellimused, millele märgitud lõpetamisaeg mahub valitud ajavahemikku
 • Artikli lisaväli - artikli kaardile sisestatud lisaväli
 • sisaldab - kuvatakse ainult need tellimused, mille artikli lisaväljale sisestatud vastav info
 • Suletud - kas kõik, suletud või sulgemata tellimused

Valikud

 • näita ridu - näitab mitte kokku variandis ridu
 • read kokku - grupeerib aruande artikli järgi
 • omahind - näitab aruandes omahinda
 • kaalutud - näitab artiklite omahind lao kaalutud väärtuse järgi
 • näita katet - näitab katet
 • Seotud ostud - näitab ostuarve summat, millel on tellimuse reaga sama OID
 • ilma lähetusajata - vastavalt aruande viisile näitab tellimusi või tellimuse ridu, mil pole lähetust
 • ilma tootmisajata - ilma tootmisajata tellimused
 • näita sn lisavälju - näitab artikli all selle artikli SN lisaväljade sisu
 • nulliga read - kui linnuke puudub ei näidata aruandes ridu, mille kogus on 0
 • seerianumbriga - tellimused, mille ridadel on seerianumbreid
 • ajad - näitab aruandes tellimuse lähetuse ja tootmise aegu

Lingid

 • number - avab tellimuse
 • artikkel - avab artiklikaardi
 • sn - näitab sn lisaväljadele kirjutatud infot
et/mr_aru_tellimused.txt · Viimati muutnud: 2021/09/02 10:48 persoon evelin