Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadKülgriba

www.directo.ee

et:tell_aru_hetk

Tellimuste hetkeseis

Aruanne kuvab täitmata tellimusi ja sellest saab teha väljavõtte, milliseid saab täita. Täita tähendab lähetada (kui lähetust kasutatakse) või arveks teha (kui lähetust ei kasutata).

Filtrid

Laekunud

100% - tellimuse summa on laekumisega tasutud täies ulatuses.
1-100% - tellimusele on tehtud laekumine kas täielikult või osaliselt.
Ainult osaliselt - tellimusele on tehtud laekumine osalise summaga.
0% kuid ei peagi - tellimusel on Ettemaks lahtris 0.
100% või ei peagi - tellimuse ettemaks on väiksem või võrdne kui laekumisega tasutud summa või Ettemaks tellimusel on 0. Laekunud on sama palju kui Ettemaks või rohkem.

Sissetulek/liikumine
Pannes filtrisse sissetuleku(liikumise) numbri, näitab täitmata tellimusi, millel on selle sissetuleku/liikumise artikleid.

Nii sissetuleku kui liikumise dokumendil on päises nupp 'TELLITUD', millele vajutamisel 'Tellimuste hetkeseisu' aruandesse saab. Nii saab kauba saabudes kohe üles leida tellimused, millel saabunud kaupa on, ja need täita.

et/tell_aru_hetk.txt · Viimati muutnud: 2021/03/27 16:21 persoon evelin