Lietotāja rīki

Vietnes rīkilv:tell_aru_hetk

Klientu pasūtījumu statuss

Atskaite Pasūtījumu statuss ir par neizpildītajiem un daļēji izpildītajiem klientu pasūtījumiem, kuri nav slēgti.

Lai sagatavotu atskaiti, no galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Pasūtījumu statuss

Ja atskaite jāsagatavo par visiem neizpildītajiem pasūtījumiem, tad ir jānospiež poga ATSKAITE.
Savukārt, ja atskaite ir jāsagatavo par neizpildītajiem pasūtījumiem, kuri atbilst noteiktiem kritērijiem, tad atskaitē ir jānorāda kritēriji, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite un pēc tam jānospiež poga ATSKAITE.

• Atskaiti var sagatavot, atlasot datus pēc pasūtījumos vai klienta kartītē norādītā pārdevēja; pasūtījumu objekta; noliktavas; pasūtījumu statusa; pasūtījumu projekta; klienta u.c.

• Ieliekot ķeksīti pie rādīt rindas, atskaitē tiks parādīti klientiem nepiegādātie (ja tiek izmantotas piegādes)/rēķinos neizrakstītie (ja netiek izmantotas piegādes) pasūtījumu artikuli.

Savukārt, ja ķeksīti pie rādīt rindas neieliek, tad atskaitē tiks parādīti līdz galam neizpildītie pasūtījumi, bet netiks detalizēti parādīts, kuri artikuli nav piegādāti (ja tiek izmantotas piegādes)/izrakstīti rēķinos (ja netiek izmantotas piegādes).

• Ieliekot ķeksīti pie vairāk informācijas, atskaitē tiks parādītas papildu kolonnas ar pasūtījumu komentāru, projektu, tipu, statusu, pasūtījumā manuāli norādīto pasūtījuma numuru, klienta kartītē norādīto pārdevēju.

lv/tell_aru_hetk.txt · Labota: 2022/09/15 14:13 , labojis lasma