Lietotāja rīki

Vietnes rīkilv:ladu_aru_artikli_ajalugu

Artikulu kustības pārskats

Atskaite Artikulu kustības pārskats ir atskaite par artikula noliktavas kustību un noliktavas atlikuma maiņu.
Atskaitē var iegūt informāciju par artikula izmaksām un to, kuri dokumenti ir ietekmējuši artikula atlikumu noliktavā/s, par kādu daudzumu tie mainīja artikula atlikumu noliktavā.

Atskaites atvēršana

Atskaiti Artikulu kustības pārskats var atvērt dažādos veidos.

1) Atskaites atvēršana no galvenās izvēlnes
No galvenās kolonnas jādodas uz kolonnu NOLIKTAVA → ATSKAITES → Artikulu kustības pārskats

2) Atskaites atvēršana no dokumentiem
Atskaiti var atvērt, dokumentā, kurā ir norādīts artikuls (piemēram, dokumentā Saņemtās preces, norakstīšanas dokumentā u.c.), ar dubultklikšķi ieklikšķinot lauciņā Daudzums.

Tad tiks atvērta jauna cilne, kurā jāuzklikšķina uz Artikula vēsture.

3) Atskaiti var atvērt, dokumentā, kurā ir norādīts artikuls, vienreiz ieklikšķinot artikula koda laukā un pēc tam nospiežot taustiņu kombināciju Alt + Shift + A

Atskaites sagatavošana

Lai sagatavotu atskaiti:

1) Jānorāda kritēriji, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite:
• Laukā Kods noteikti jānorāda artikuls, par kuru jāsagatavo atskaite.
• Ja atskaite jāsagatavo par artikulu ar konkrētu sērijas numuru, tad lauciņā SN jānorāda sērijas numurs.
• Ja atskaite jāsagatavo par artikulu ar konkrētu noliktavas ID, tad lauciņā Noliktavas ID jānorāda noliktavas ID numurs.
• Ja nepieciešams atskaiti sagatavot, pamatojoties uz vēl kādiem kritērijiem (piemēram, par konkrētu periodu, projektu, noliktavu), tad atskaites filtros jānorāda šie kritēriji.
• Ja nepieciešams, lai atskaitē tiktu atspoguļota informācija par saistītā dokumenta piegādātāju vai klientu, tad ir jāieliek ķeksītis pie Kontakts.

2) Kad ir norādīti kritēriji, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite, jānospiež poga ATSKAITE.
Tad tiks sagatavota atskaite.

Atskaitē būs redzami dokumenti, kuri ietekmējuši artikula daudzumu noliktavā, šo dokumentu datumi, saites uz šiem dokumentiem, dokumentos esošie noliktavas ID un izmaksas.
Atskaites kolonnā Daudzums būs redzams, par cik vienībām katrs dokuments ir palielinājis vai samazinājis artikula daudzumu noliktavā, savukārt kolonnā Līmenis būs redzams, cik artikula vienības bija noliktavā pēc konkrētā dokumenta apstiprināšanas.
Ja atskaites filtrā būs ielikts ķeksītis pie Kontakts, tad atskaitē tiks parādīts arī ar katrā dokumentā esošo artikulu saistītais piegādātājs vai klients.

lv/ladu_aru_artikli_ajalugu.txt · Labota: 2021/09/03 10:19 , labojis lasma