Lietotāja rīki

Vietnes rīkilv:dokumendid

„Directo“ galvenajā izvēlnē ir vairākas kolonnas jeb funkcionālie bloki: sistēmas, finanšu, personāla, noliktavas, pārdošanas un piegādātāju.

Katrā funkcionālajā blokā ir dokumentu un atskaišu sadaļa.
Sadaļā DOKUMENTI atrodas dokumenti (piemēram, rēķini, maksājumi, avansa norēķini u.c.) un kartītes – artikulu, klientu, piegādātāju u.c.

Savukārt atskaites atspoguļo dokumentos ievadīto informāciju, piemēram, par konkrētu laika periodu, kopsummās pa klientiem/piegādātājiem/noliktavām utml. vai arī kā pārskatu par kādu konkrētu piegādātāju, klientu, artikulu klasi utml.

lv/dokumendid.txt · Labota: 2021/01/29 09:43 , labojis lasma