Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:yld_hankija

Piegādātāji

Lai “Directo” dokumentos (piemēram, ienākošajos rēķinos, dokumentos Saņemtās preces un maksājuma uzdevumos) varētu norādīt piegādātāju, ir jābūt izveidotai konkrētā piegādātāja kartītei.

Piegādātāja kartīti var izveidot, galvenajā izvēlnē uzklikšķinot uz dokumentu saraksta Piegādātāji (tas atrodas kolonnā PIEGĀDĀTĀJI).

Tad atvērsies piegādātāju saraksts. Lai izveidotu jaunu piegādātāja kartīti, tajā jānospiež poga Pievienot jaunu.
Piegādātāju kartītes “Directo” var arī importēt. Tad vienlaicīgi var izveidot daudz piegādātāju kartīšu.

Lai aizpildītu kartīti, tās laukos ir jānorāda nepieciešamā informācija:
• Katrai piegādātāja kartītei “Directo” ir savs unikāls kods. Ja, manuāli veidojot piegādātāja kartīti, koda lauks tiek atstāts tukšs, tad, saglabājot kartīti, kods tai tiks piešķirts automātiski. Veidojot kartīti, tai kodu var piešķirt, arī kartītē kodu ierakstot ar roku. Kods var saturēt burtus un ciparus. Nav ieteicams kodā iekļaut burtus ar mīkstinājuma zīmēm un garumzīmēm. Pēc kartītes saglabāšanas kods nebūs maināms.
• Piegādātāja kartītes lauciņā Nosaukums jānorāda uzņēmuma nosaukums.
• Ja piegādātājs jāiekļauj kādā piegādātāju klasē, tad lauciņā Klase jānorāda konkrētā piegādātāju klase.
• Lauciņos Iela, Pilsēta un Valsts var norādīt piegādātāja juridisko vai faktisko adresi.
• Lauciņā Reģ.nr.1 jānorāda piegādātāja reģistrācijas numurs.
• Lauciņā PVN reģ.nr. jānorāda piegādātājs ir PVN maksātājs, tad šajā laukā jānorāda PVN reģistrācijas numurs.
• Lauciņā Telefons var norādīt telefona numuru, bet lauciņā E-pasts - e-pasta adresi, uz kuru piegādātājam no “Directo” ir jāsūta dokumenti un paziņojumi.
• Ja piegādātājam dokumenti no “Directo” (piemēram, salīdzināšanas akti), ir jānosūta angliski, nevis latviski, tad piegādātāja kartītes lauciņā Valoda ir jānorāda angļu valoda (ENG). Tad izdrukas, kurās ir iekļauts valodas filtrs, par šo piegādātāju tiks sagatavotas angļu valodā.
• Ja ar piegādātāju saistītajiem dokumentiem ir noteikts konkrēts apmaksas termiņš, tad to var norādīt lauciņā Maks.term. Ja piegādātāja kartītē norāda apmaksas termiņu, tad tas automātiski nonāks jaunajos ienākošajos rēķinos un dokumentos Saņemtās preces, piedāvājumu pieprasījumos un pasūtījumos.
• Ja piegādātāja norēķinu rekvizīti ir saistīti ar vienu bankas kontu, tad norēķinu rekvizītus norāda kartītē zem vārda Banka: lauciņā Bankas konts jānorāda piegādātāja bankas konta numurs un lauciņā Kods no banku saraksta jāizvēlas nepieciešamā banku. Pēc bankas norādīšanas automātiski aizpildīsies lauciņi SWIFT un Nosaukums – tajos no bankas kartītes nonāks bankas SWIFT kods un nosaukums.

Savukārt, ja piegādātājam ir vairāki bankas konti, tad tos var norādīt piegādātāja kartītes sadaļā Bankas konti.
Laukā Bankas konts jānorāda bankas konta numurs, bet laukā Kods jānorāda bankas kontam atbilstošā banka. Banku var norādīt, ar dubultklikšķi ieklikšķinot laukā Kods. Tad tiks atvērts banku saraksts, kurā jāuzklikšķina uz nepieciešamās bankas koda. Pēc bankas norādīšanas automātiski tiks aizpildīti lauki Nosaukums un SWIFT.

Ja piegādātājam ir vairāki bankas konti, tad dokumentos (piemēram, pasūtījumos, ienākošajos rēķinos un maksājumos) nepieciešamo piegādātāja bankas kontu varēs norādīt, pēc piegādātāja norādīšanas dokumentā ar dubultklikšķi ieklikšķinot bankas konta laukā.
Tad tiks atvērts saraksts ar piegādātāja bankas kontiem, no kura jāizvēlas nepieciešamais bankas konts.

Ja nepieciešams, piegādātāja kartītē var norādīt arī grāmatvedības kontus:
• Ja ar piegādātāju saistītie darījumi ir jāgrāmato uz kreditoru kontu (5310 ekvivalentu), kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā, tad lauciņā Kreditoru konts jānorāda nepieciešamais konts.
• Ja piegādātājam veiktie avansi ir jāgrāmato uz avansu kontu (2190 ekvivalentu), kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā, tad lauciņā PP konts jānorāda nepieciešamais konts avansa maksājumiem.
• Lauciņā SR konts var norādīt kontu, kurš nonāks ienākošā rēķina rindā kā debeta konts, dokumentā Saņemtās preces kā kredīta konts, un avansa norēķina rindā, kad tajā tiks norādīts konkrētais piegādātājs.

Ja no “Directo” būs nepieciešams iegūt informāciju Intrastat veidlapu aizpildīšanai, tad, lai ar Intrastat saistītie lauciņi ar informāciju no piegādātāja kartītes aizpildītos automātiski, piegādātāja kartītē jāaizpilda sekojošie lauciņi:
Sūtītāja valsts - jānorāda nosūtītājvalsts.
Darījuma veids - jānorāda darījuma veida kods.
Ja būs nepieciešams iegūt informāciju Intrastat 1B veidlapas aizpildīšanai, tad piegādātāja kartītē jāaizpilda arī lauciņš Piegādes nosacījumi, kurā jānorāda INCOTERM klasifikatoram atbilstošais piegādes nosacījuma kods.

Lai saglabātu piegādātāja kartīti un tajā norādīto informāciju, kartītē jānospiež poga Saglabāt.

Ja pēc piegādātāja kartītes izveidošanas tajā tiks veiktas izmaiņas, tad kartītes sadaļā Izmaiņas varēs redzēt, kādas izmaiņas veiktas, kad tās veiktas un kurš lietotājs ir tās veicis.

lv/yld_hankija.txt · Labota: 2021/02/18 11:28 , labojis lasma