Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadlt:yld_hankija

Tiekėjų įvedimas

Tiekėjas - fizinis arba juridinis asmuo, iš kurio įmonė perka prekes arba paslaugas.

Norėdami įvesti naują tiekėją, eikite: BENDRAS → Dokumentai → Tiekėjai. Spaudžiate F2 arba mygtuką „F2-naujas“.

Būtina įvesti informaciją:

 • Kodas - jei neįvesite nieko, sistema numeruos tiekėjus automatiškai eilės tvarka nuo 1 iki …;
 • Klasė - tiekėjus galima skirstyti pagal klases (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo. Jei norimos tiekėjo klasės sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant „F2-naujas“);
 • Pavadinimas - įvedamas pilnas įmonės pavadinimas;
 • Adresas - įmonės registracijos adresas;
 • Banko rekvizitai - vedami po brūkšnio. Galima pasirinkti banką iš sąrašo (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus. Jei norimo banko sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant „F2-naujas“), sąskaitos numeris (B/S) turi būti įvestas rankiniu būdu;
 • Įm. kodas - įmonės kodas;
 • PVM mok. kodas - PVM mokėtojo kodas;
 • PVM tarifas.

Taip pat galima įvesti informaciją apie tiekėją:

 • Apmok. term. - sutartas apmokėjimo terminas su tiekėju;
 • Pristat. term. - sutartas pristatymo terminas su tiekėju;
 • Prist. būdas - sutartas pristatymo tipas su tiekėju;
 • Valiuta - valiuta, kuria su tiekėju atsiskaitoma;
 • Kalba - kuria yra bendraujama su tiekėju.

Po žodžio tipas galima sukurti papildomos laukus informacijai įvesti.

Tiekėjo suvestų duomenų koregavimas

Visus laukus, išskyrus kodą, galima koreguoti. PIRKIMAI → Dokumentai → Tiekėjai, įėjus į norimo koreguoti tiekėjo kortelę, koreguojama įvesta informacija.

Tiekėjo trynimas

Jei norima ištrinti tiekėją, įėjus į jo kortele spaudžiamas mygtukas „NAIKINTI“. Sistema patikrins, ar tas tiekėjo kodas buvo naudotas kokiuose nors dokumentuose (sąskaitose, užsakymuose t.t.) ir, jei jis nebuvo naudotas, ištrins tą tiekėjo kodą. Sistema neduos ištrinti kodo, kuris buvo naudotas dokumentuose ir prašys kuo nors jį pakeisti.

Kodo keitimas

Jei kodas buvo naudotas, tada trinant tiekėjo kortelę sistema duos užklausą, kuo tą kodą pakeisti. Taigi, norint koreguoti/pakeisti tiekėjo kodą reikia sukurti naują tiekėjo kortelę (kaip - žiūrėti viršuje) ir tada, trinant seną kodą, pakeisti jį nauju. Tokiu atveju visuose dokumentuose, kur buvo panaudotas senas kodas, jis bus pakeistas į naują pasirinktą.

Tiekėjo uždarymas

Tiekėjo kortelėje galima uždėti varnelę „uždarytas“. Uždėjus varnelę ir išsaugojus, tokia tiekėjo kortelė tampa neaktyvi, t.y. ji nebus rodoma jokiuose pasirinkimo sąrašuose. Visuose dokumentuose, kuriuose reikia pasirinkti tiekėją, kai daromas, spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus, kad gautumėte tiekėjų sąrašą. „Uždaryti“ tiekėjai nerodomi.

Tiekėjas-pirkėjas

Kadangi sistemoje yra atskiri tiekėjų ir pirkėjų sąrašai, galima padaryti surišimą tarp dviejų kortelių, jei tiekėjas yra ir pirkėjas. Tiekėjo kortelėje yra laukas „pirkėjas“, spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus. Jums duos visą suvestų pirkėjų sąrašą - pasirinkus norimą pirkėją, tos dvi kortelės bus surištos, t.y. bus galimybė rengti bendrus suderinimo aktus.

Kredituojama sąskaita

Yra galimybė nurodyti, kokia buh. sąskaita dalyvauja visose operacijose susijusiose su tuo tiekėju. Tiekėjo kortelėje yra laukas „skolos sąskaita“, spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus - Jums duos sąskaitų planą, iš sąrašo pasirenkama norima buh. sąskaita ir išsaugoma tiekėjo kortelė. Tada visose operacijose, susijusiose su tuo tiekėju, vietoj standartinės bus naudojama nurodyta buh. sąskaita.

Banko sąskaitos

Tiekėjo kortelėje, burbuliuke Banko sąskaitos galima įvesti kelias tiekėjo banko sąskaitas:

Vedant pirkimo sąskaitą, pasirinkus pirkėją, du kartus spaudžiant laukelyje Sąskaitos nr. atsidarys įvestų banko sąksaitų sąrašas iš kur galima pasirinkti reikiamą tiekėjo banko sąskaitą:

Bankas korespondentas

Jeigu pavedimai turi būti atliekami per tarpinį banką, tuomet tiekėjo kortelėje laukelyje Bankas korespondentas nurodykite banko kodą:

Nauja pirkimo SF užsipildo kaip ankstesnė

Tiekėjo kortelėje uždėjus varnelę Nauja pirkimo SF užsipildo kaip ankstesnė ir išsaugojus, kuriant pirkimo sąskaitą įvedus tiekėjo kodą pirkimo sąskaita užsipildys pagal paskutinę įvestą sąskaitą.

Nuorodos:

lt/yld_hankija.txt · Keista: 2023/10/17 13:22 vartotojo ieva