Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadlt:yld_klient

Pirkėjai

Pirkėjo kortelė - kortelė, kurioje yra informacija apie pirkėją.

Pirkėjo kortelės įvedimas

Norėdami įvesti naują pirkėją, einame BENDRAS → Dokumentai → Pirkėjai ir spaudžiame F2-Naujas.

Atsidarius pirkėjo kūrimo langui, pildome laukus:

 • Kodas - pirkėjo kodas Directo sistemoje. Jei šį lauką paliksite tuščią, sistema automatiškai eilės tvarka parinks numerį;
 • Klasė - klientus galima skirstyti pagal klases (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo. Jei norimos pirkėjo klasės sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant „F2-naujas“);
 • Pavadinimas - įvedamas pilnas įmonės pavadinimas;
 • Adresas - kairėje pusėje (Gatvė, Miestas, Pašto kodas, Šalis) rašomas registracijos adresas, o dešinėje (Pristatymo adresas: gatvė ir t.t.) rašomas buveinės adresas;
 • Banko rekvizitai - Bankas (galime rinktis iš sąrašo arba papildyti sąrašą spaudžiant „F2-naujas“) ir B/S - pirkėjo banko sąskaitos numeris;
 • Įm. kodas - įrašomas įmonės kodas. Jei iš Directo teiksite i.SAF ataskaitą ir informacijos apie pirkėjo įmonės kodą nežinote, įrašykite ND;
 • PVM mok. k. - įrašomas PVM mokėtojo kodas. Jei iš Directo teiksite i.SAF ataskaitą ir informacijos apie pirkėjo PVM mokėtojo kodą nežinote arba pirkėjas nėra PVM mokėtojas, įrašykite ND;
 • PVM zona - Vidinis - Lietuvos pirkėjams, ES viduje - ES pirkėjams, Eksportas - ne ES pirkėjams;
 • Apmok. term. - sutartas apmokėjimo terminas su klientu (pasirenkama spaudžiant ant laukelio kairiuoju pelės klavišu du kartus);
 • Pristat. term. - sutartas pristatymo terminas su klientu (pasirenkama spaudžiant ant laukelio kairiuoju pelės klavišu du kartus);
 • Pristat. būdas - sutartas pristatymo būdas su klientu (pasirenkama spaudžiant ant laukelio kairiuoju pelės klavišu du kartus);
 • Valiuta - pasirenkama valiuta, kuria pirkėjas atsiskaito ir jam išrašomos sąskaitos;
 • Kalba -pasirenkama kalba, kuria yra bendraujama su klientu (ruošiami pasiūlymai, išrašomos sąskaitos ir kt.).

Pirkėjo kortelės automatinis užpildymas

Directo naudojama kontaktų duomenų bazė pagal kurią kuriasi nauja pirkėjo kortelė. Sistema pagal įvestą pavadinimą arba įm. kodą įrašo įmonės informaciją:

 • Pavadinimas
 • Adresas (viename laukelyje)
 • Įmonės kodas
 • PVM mokėtojo kodas (jei yra)
 • Šalis

:?: Pirkėjo kortelės laukelyje PAVADINIMAS įvedus įmonės pavadinimo raidžių kombinaciją, sistema ieškos atitikmenų pagal raidžių kombinaciją ir iškleis galimų įmonių sąrašą:

:?: Pirkėjo kortelės laukelyje ĮM. KODAS įvedus įmonės kodą, sistema pagal šią informaciją suras įmonę ir įkels įmonės informaciją:

:!: Šis funkcionalumas taip pat veikia ir tiekėjo kortelėje!!!

Pirkėjo kortelės trynimas

Jei norime ištrinti pirkėją, įėjus į jo kortelę, spaudžiamas mygtukas „NAIKINTI“. Sistema patikrins, ar tas pirkėjo kodas buvo naudotas kokiuose nors dokumentuose (sąskaitose, užsakymuose t.t.) ir, jei jis nebuvo naudotas, ištrins kortelę. Sistema neleis ištrinti kodo, kuris buvo naudotas dokumentuose ir prašys kuo nors jį pakeisti.

Pirkėjo kortelės kodo keitimas

Jei pirkėjo kodas buvo naudotas Directo dokumentuose, tada trinant pirkėjo kortelę sistema klaus, kuo tą kodą pakeisti. Taigi, norint koreguoti/pakeisti pirkėjo kodą, reikia įvesti tą pirkėjo kodą, kuriuo norėsite pakeisti. Tuomet trinant seną kodą pakeisti jį kitu kodu. Tokiu atveju visuose dokumentuose, kur buvo panaudotas senas kodas, jis bus pakeistas į naują pasirinktą.

Pirkėjo kortelės uždarymas

Pirkėjo kortelėje galima uždėti varnelę „UŽDARYTAS“. Pažymėjus varnelę ir išsaugojus, tokia pirkėjo kortelė tampa neaktyvi, t.y. ji nebus rodoma jokiuose pasirinkimo sąrašuose. Visuose dokumentuose, kur reikia pasirinkti pirkėją, kai spustelėsite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus, kad gautumėte pirkėjų sąrašą, „uždaryti“ pirkėjai nebus rodomi.

Pirkėjo kredito limitas

Kredito limitas ir likutis

Directo sistemoje pirkėjo kortelėje galima nurodyti kredito limitą ir stebėti kredito limito likutį.

Kredito likutis įvedamas Pirkėjo kortelėje bendroje informacijoje Kredito limitas, o laukelyje Kredito limito likutis sistema atvaizduoja kredito limito likutį.

Kredito limito likutį standartiškai įtakoja pirkėjo skola, tačiau aktyvavus papildomą nustatymą Užsakymas įtakoja kredito limitą → taip - kredito limito likučio skaičiavime bus vertinama ir pirkėjo užsakymo kaina.

Įspėjimai/draudimai dėl viršyto kredito limito

 • Bendrai visiems pirkėjams įspėjimai/draudimai patvirtinti dokumentus yra reguliuojami nustatymu Kredito limitas:

Pirkėjo kreditingumas

Directo sutekia galimybę automatiškai įvertinti savo klientų mokėjimų elgesį naudojant žinomus pardavimų duomenis. Analizė visų pirma grindžiama informacija apie įplaukas, kurioje vertinama, ar klientas gali mokėti anksčiau ar vėliau nei mokėjimo terminas ir koks yra galimų vėlavimų finansinis poveikis.

Nustatymai

Mokėjimo apskaičiavimo automatizavimas valdomas trimis nustatymais. Jų numatytosios vertės yra šios:

Pirmasis nustatymas nustato, kiek dienų atgal Directo analizuoja pirkėjus. Numatytu nustatymu apskaičiuojami pirkėjų kreditingumo reitingai remiantis praėjusių metų sandoriais.

Antrasis nustatymas leidžia keisti rodomus tekstus vertinant pirkėjų mokėjimo elgesį.

:!: Šiame sąraše visada turi būti keturi pavadinimai.

Trečiasis nustatymas nustato, kiek dienų vėlavimas pagrįstas pirmiau pateiktais įvertinimų pavadinimais.

:!: Šiame sąraše visada turi būti trys skaitmenys (Jie atitinka dienas).

Analizuojamas klientų mokėjimų elgesys ir gaunamas mokėjimų įvertinimas atnaujinamas vieną kartą per naktį.

Skaičiavimo metodika

Kliento kreditingumas apskaičiuojamas taip:

 1. Remiamasi nustatymuose nurodytais laikotarpiais;
 2. Apskaičiuojama atidėtų (ankstyvo mokėjimo) dienų suma, apskaičiuota pagal sumą. Norėdami tai padaryti, suraskite skirtumą tarp eilutės elemento ir sąskaitos faktūros pateikimo datos ir padauginkite iš gautinos sumos ⇒ (eilutės elemento eilutės elemento) * sumos bazine valiuta;
 3. Sąskaitos faktūros, neturinčios įplaukų, bet turi likutį, laikomos pavėluotomis nuo sąskaitos faktūros dienos iki šios dienos;
 4. Dienos, apskaičiuojamos pagal sumą, padalinamos iš šių pajamų bazinės valiutos sumos ir suapvalintos iki artimiausio sveiko skaičiaus.

Skaičiavimas ⇒ (1 * 100 + 2 * 1000 + 86 * 300) / (100 + 1000 + 300) = 19.92857 ⇒ ROUND (19.92857) = 20 dienų

Rezultatas

Kliento apskaičiuotas kreditingumas yra rodomas pirkėjo kortelėje. Jis taip pat gali būti rodomas pirkėjų sąraše prisidėjus stulpelį KREDITINGUMAS.

Be to, šis rodiklis dar yra rodomas pardavimo pasiūlymų, pardavimo sąskaitų bei pardavimo užsakymų dokumentuose.

Pirkėjo sutikimai

Sutikimo registravimo funkcija leidžia įgyvendinti duomenų apsaugos taisyklių reikalavimą saugoti klientų leidimus ar draudimus naudoti kontaktinius duomenis siekiant perduoti informaciją (reklama, pasiūlymai ir pan.). Be to, sutikimai gali būti naudojami užklausai apie klientų duomenis sąrašus (pavyzdžiui, rinkodaros tikslais).

Pirkėjo kortelėje yra lentelė, kurioje galite užregistruoti sutikimo tipą, kanalą ir galiojimą (žr. Naudojimas)

Konfigūravimas

Norint, kad sutikimo registracija veiktų, pirmiausia reikia sukonfigūruoti SUTIKIMO KANALUS bei SUTIKIMO TIPUS. Šiuos nustaymus kiekviena įmonė turi susikonfiguruoti individualiai, pagal poreikį ar galimybes.

Sutikimo kanalai

Sutikimo kanalai yra informacinės laikmenos arba techniniai sprendimai (pvz. El. paštas, telefonas, popierius, kita). Sutikimo kanalus rasite nuėję Nustatymai → Pardavimų nustatymai → Sutikimo kanalai.

Laukų pildymas:

 • Kodas - sutikimo kanalo kodas.
 • Pavadinimas - sutikimo kanalo pavadinimas, kurį mato vartotojas.
 • Uždarytas - ar sutikimo kanalas naudojamas - Taip / Ne.
 • Surūšiuota - čia vedamas skaičius. Pagal tai yra rūšiuojama ir atvaizduojama informacija pirkėjo kortelėje.
 • Vertimai - galimybė nusirodyti pavadinimus kitomis kalbomis.

Sutikimo tipai

Sutikimo tipai yra informacijos tipai ar formos kaip tas sutikimas yra gautas (naujienlaiškis, pasiūlymai ir t.t.). Tipai rasite nuėję Nustatymai → Pardavimų nustatymai → Sutikimų tipai.

Laukų pildymas:

 • Kodas - sutikimo tipo kodas.
 • Pavadinimas - Sutikimo tipo pavadnimas. Šis pavadinimas bus rodomas sutikimo lentelėje bei ataskaitų filtruose.
 • Numatytas - ar parinktas tipas pagal nutylėjimą sutikimo lentutėje, pirkėjo kortelėje.
 • Uždarytas - ar sutikimo tipas naudojamas - Taip / Ne.
 • Galiojimas - galimybė nurodyti, kiek standartiškai galioja šis sutikimo tipas.
 • Vertimai - galimybė nusirodyti pavadinimus kitomis kalbomis.

Naudojimas

Sutikimai ar atsisakymai vedami pirkėjų kortelėse, sutikimų skiltyje:

Tipas - atvaizduojami neuždaryti sutikimo tipai. Sutikimo tipas, kuriam nurodytas požymis „Numatytas“ - rodomi iš karto.
El. paštas, paštas, telefonu - atvaizduojami neuždaryti sutikimo kanalai. Kanalai išrūšiuoti pagal požymį „Surūšiuota“.
Pradžia - sutikimo ar atsisakymo įsigaliojimo pradžia.
Pabaiga - sutikimo ar atsisakymo galiojimo pabaiga.
Vartotojas - vartotojas, kuris pridėjo įrašą arba padarė paskutinį pakeitimą.
Data - data, kada paskutinį kartą buvo keistas įrašas.
Komentaras - vartotojo įvestas tekstas ar pastaba.
Rodyti - filtras skirtas sutikimų filtravimui. Galimi pasirinkimai - Visi / Aktyvūs / Uždaryti.

 • Norint išsaugoti pakeitimus - spauskite mygtuką IŠSAUGOTI.
 • Bus išsauogoti yik tokie sutikimai, kur yra parinkta reikšmė „Taip“ arba „Ne“. Eilutės su tuščiqaq reikšme bus panaikintos.
 • Spaudžiant du kartus ant sutikimo kanalo stulpelio pavadinimo - parinks visose eilutėse reišmę. Pirmą kartą - Taip, antrą - Ne, trečią kartą - parinks tuščias reikšmes.
 • Pildant sutikimus,- lentelėje jau bus atvaizduojami numatyti tipai su tuščiomis reikšmėmis.
 • Užpildytų įrašų koreguoti negalima, galime keisti tik komentarą.
 • Jeigu sutikimo kanalas yra uždaromas - esami įrašai nedingsta, tik nebegaliam jų koreguoti. Uždaryti kanalaio atvaizduojami sąrašo pabaigoje.

Transportas

Pirkėjo kortelėje, burbuliuke transportas apsirašo „Directo to Directo“ funkcionalumo loginės sąlygos.

Duomenų apsikeitimo funkcionalumas „Directo to Directo“ yra atskirai aktyvuojamas papildomas funkcionalumas, leidžiantis tarp dviejų atskirų duomenų bazių keistis duomenimis pvz:

 • viena pusė patvirtina pirkimo užsakymą - kita pusė gauna pardavimo užsakymą
 • viena pusė patvirtina sąskaitą - kita pusė gauna prekių priėmimą
 • ir pan…

Kainoraščiai

Pirkėjo kortelėje galima pasirinkti kainoraštį, kuris bus taikomas tam pirkėjui. Dokumentuose (pasiūlymai, užsakymai, sąskaitos) pasirinkus pirkėją automatiškai įsikels kainoraštis iš pirkėjo kortelės.

Pirkėjo kortelėje yra laukelis Spec. kainoraštis. Šiame laukelyje galima įrašyti kainoraštį, kuris bus taikomas pirkėjui. Spec. kainoraštis turi pirmenybės teisę prieš laukelį Kainoraštis.

Pavyzdžiai

* Spec. kainoraštyje yra prekė su pažymėtomis prekės kainos galiojimo datomis. Kainoraštyje taip pat yra ta prekė.

Jei dokumento data patenka į periodą, kai galioja Spec. kainoraštis kaina bus paiimama iš Spec. kainoraščio.

Jei dokumento data nepatenka į periodą, kai galioja Spec. kainoraštis kaina bus imama iš Kainoraščio

* Jei Kainoraštyje yra prekė kurios nėra Spec. kainoraštyje, tuomet kaina imama iš Kainoraščio.

Pirkėjui leidžiami kainoraščiai

Pirkėjui leidžiami kainoraščiai yra naudojami tuomet, kai darbo vietai yra priskirti keli galimi kainoraščiai.

Darbo vietai priskirti kainoraščius galite per NUSTATYMAI → Bendri nustatymai → Darbo vietos:

Pirkėjo kortelėje turi būti tuščias laukelis „Kainoraštis“ ir užpildytas laukelis „Leidžiami kainoraščiai“:

Atlikus šią konfigūraciją, kasos čekio dokumentuose atsiras mygtukai kainoraščiams pasirinkti:

NUORODOS:

* Kainoraščiai

Pirkėjas - galimos ataskaitos

Iš pirkėjo kortelės galima susigeneruoti norimą ataskaitą. Filtras (pasirinkite veiksmą).

Paspaudus ir pasirinkus norimą ataskaitą, Jums atidarys su tuo pirkėju norimą ataskaitą:

Pirkėjas - duomenų laukai

Pirkėjo duomenų lauko turinio laukelyje įvedus internetinio puslapio adresą, atsiranda mygtukas ATIDARYTI. Paspaudus šį mygtuką, bus nukreipiam į tą internetinį puslapį.

:!: Svarbu, kad internetinio puslapio nuoroda prasidėtų https. Taip pat, ši funkcija veikia visose dokumentuose, kurie turi duomenų laukus.

Nuorodos:

lt/yld_klient.txt · Keista: 2024/03/29 12:43 vartotojo simona