Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadlt:settings

Turinys

Nustatymai

Pagrindiniai nustatymai

Bendri nustatymai

NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → BENDRI NUSTATYMAI

Kiek minučių matome, jog dokumento langas buvo atidarytas kito vartotojo

Galima nurodyti, koks laikotarpis (minutėmis) tikrinamas, ar kitas vartotojas yra atsidaręs tą patį Directo dokumentą.

Pavyzdžiui, jei šiame nustatyme nurodyta 120 ir tą patį dokumentą 2 valandų laikotarpyje būsite atsidarę Jūsų kolega ir Jūs, tuomet dokumento viršuje matysite informacinę juostą.

Dokumento naršymas/įterpimas turi puslapių numerius

Galima paspartinti sąrašo užkrovimą išjungus nustatymą, kuris atvaizduoja, kiek puslapių yra šiame sąraše. Jeigu turite labai didelius sarašus (pvz. milijonas prekių ar pan.) - rekomenduojame išjungti šį nustatymą. Nustatymą rasite nuėję į pagrindinius nustatymus ir įvedę paieškoje „Dokumento naršymas/įterpimas turi puslapių numerius“.

Ar objekto įterpimas yra matricinis

Šis nustatymas pakeičia objekto pasirinkimo vaizdą, kurį matome paspaudę du kartus kairį pelės klavišą ant objekto laukelio. Vietoje objektų sąrašo, matysime objektų lygių lentelę

Dokumentai matomi prie nesusijusių, kai aktyvūs

Dokumentus, kuriuose norite matyti nesusijusius prisegtukus, galite išvardinti šiame nustatyme. Reikia rašyti estišką dokumento pavadinimą.

Automatinis sąskaitos išsiuntimas

Aktyvavus funkcionalumą, jog po sąskaitos patvirtinimo, ji automatiškai būtų išsiųsta klientui, pirkėjo kortelėje burbuliuke „Transportas“ turi būti uždėta varnelė „El. paštas“. Yra galimybė, kad kuriant naują pirkėjo kortelę, varnelė užsidėtų automatiškai.

Reikia įjungti nustatymą, kurį rasite: NUSTATYMAI –> Pagrindiniai nustatymai –> Bendri nustatymai.

Nustatymas: Kuriant naują pirkėjo kortelę, varnelė „El. paštas“ bus uždėta automatiškai –> reikšmė taip

Finansų nustatymai

NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → FINANSŲ NUSTATYMAI

Nuo kada prasideda turto nusidėvėjimas

Prieš pradedant vesti pradinius ilgalaikio turto likučius reikia nurodyti ilgalaikio turto nusidėvėjimo pradžios datą Directo programoje (spauskite dešinį pelės klavišą ir pasirinkite datą iš kalendoriaus ).

:?: Pavyzdžiui jeigu Directo programoje turtą skaičiuoti pradėsite nuo 2019-01-01, nustatyme reikia nurodyti viena diena ankstesnę datą, t.y. 2018-12-31.

Finansai: uždaryta po

Finansinio laikotarpio uždarymas:

Einame Nustatymai→ Pagrindiniai nustatymai→ Finansų nustatymai→ Finansai: uždaryta po.

Finansinis laikotarpis gali būti uždaromas bet kuriuo metu. Šis nustatymas reikalingas tam, kad apsaugotume praėjusį laikotarpį nuo korekcijų ir neįvestumėte į tą laikotarpį papildomų dokumentų.

Arba galima naudotis paieška nustatymo lango viršuje. Ten reikia įvesti nustatymo pavadinimą.

Įvedame datą, išsaugome. Ankstesne nei įvedėte data veiksmai nebus galimi.

Jei vis tiek reikia įvesti reikiamą dokumentą į praėjusį laikotarpį:

 • Laikinai atidarome laikotarpį, pakeisdami datą. Reikia turėti omenyje, kad korekcijos ir nauji dokumentai bus galimi vėlesne nei nustatėme data.
 • Įvedame reikiamą dokumentą.
 • Nedelsiant vėl uždarome laikotarpį.

Nuorodos:

Įvykio nustatymai

NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → ĮVYKIO NUSTATYMAI

Prekės nustatymai

NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → PREKĖS NUSTATYMAI

Projekto nustatymai

NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → PROJEKTO NUSTATYMAI

Pirkėjo nustatymai

NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → PIRKĖJO NUSTATYMAI

Pardavimų nustatymai

NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → PARDAVIMŲ NUSTATYMAI

Pinigų gavimo nustatymai

NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → PINIGŲ GAVIMO NUSTATYMAI

Pirkimų nustatymai

NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → PIRKIMŲ NUSTATYMAI

Pirkimo dokumentų būklės

Norėdami sukurti būkles pirkimo dokumentams:

 • Eikite NUSTATYMAI → Pagrindiniai nustatymai;
 • Paieškos laukelyje rašykite „būklės“ ir pasirinkite „SYSTEM SETTINGS → Show all results“;

 • Žemiau rasite skiltį „PIRKIMŲ NUSTATYMAI“ ir laukelius pirkimo dokumentų būklėms. Šiuose laukuose įrašykite norimas būkles ties atitinkamu nustatymu ir spauskite IŠSAUGOTI.

:!: Svarbu! Būkles atskirkite kableliais, tarpų tarp būklių nedėkite.

Pirkimo sąskaitos faktūros išankstinio apmokėjimo pirkimo užsakymo ryšio pradžios data

Pirkimo sąskaitos faktūros išankstinio apmokėjimo pirkimo užsakymo ryšio pradžios data nustatymas leidžia įrašyti datą, kuri nuo tos dienos rodys susijusius pirkimo užsakymo išankstinius bei taip leis atlikti sudengimą.

Pirkimo sąskaitoje Priėmimo laukas yra redaguojamas

Pirkimo sąskaitoje Priėmimo laukas yra redaguojamas nustatymas leidžia pirkimo sąskaitoje pakeisti Prekių priėmimo dokumento numerį.

Apmok. terminai

NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → APMOK.TERMINAI

Pinigų gavimų/Apmokėjimų dokumentų antraštės ir eilučių data gali skirtis X dienų - šiame nustatyme galima nusirodyti,kiek dienų gali skirtis Apmokėjimo/Pinigų gavimo dokumento datos tarp antraštės ir eilučių. Aktualu kai formuojamas vienas Apmokėjimo/Pinigų gavimo dokumentas už didesnį laikotarpį (pvz.: už kelis mėnesius).

Sandėlio nustatymai

NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → SANDĖLIO NUSTATYMAI

Pristatymai iš sandėlio

Pristatymo iš sandėlio dokumentai gali būti sukuriami tik iš užsakymo dokumento, spaudžiant mygtuką Pristatymas.

Tam, kad užsakymo dokumente matytume mygtuką Pristatymas reikia įjungti nustatymą. Einame NUSTATYMAI→PAGRINDINIAI NUSTATYMAI→SANDĖLIO NUSTATYMAI. Surandame Pristatymas panaudotas pažymime Taip ir išsaugome. Užsakyme atsiranda mygtukas Pristatymas.

Patvirtinant pristatymą yra kuriama sąskaita, jei pirkėjo kortelės lauke Pristatymas yra pasirinkta Pristatymas ir sąskaita

 • ei – NE
 • Kinnitatud – sukurs ir patvirtins SF
 • Kinnitamata – tik sukurs SF

Pirkėjo kortelėje turi būti pažymėta: Pristatymas → Pristatymas ir sąskaita

Produkcijos nustatymai

NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → PRODUKCIJOS NUSTATYMAI

Aplanko nustatymai

NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → APLANKO NUSTATYMAI

Administratoriaus nustatymai

NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → ADMINISTRATORIAUS NUSTATYMAI

Transportas

NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → TRANSPORTAS

 • Pirkimo sąskaita / prekių priėmimas iš e-sąskaitos neleidžia sukurti dokumento su esamu tiekėjo sąskaitos numeriu - Taip - neleidžia arba Ne - leidžia sukurti pirkimo sąskaitą ar prekių priėmimą iš e-sąskaitos, kai yra esama tiekėjo pirkimo sąskaita ar prekių priėmimas su tuo pačiu tiekėjo sąskaitos-faktūros numeriu. Naudinga, kai dokumentas buvo įvestas rankiniu būdu ir vartotojas bando sukurti tą patį dokumentą iš e-sąskaitos;
 • Importuotos sąskaitos (e-sąskaitos failas) pirkimo kainos visada yra nulinės - nustato, ar e-sąskaitos kainos yra naudojamos kaip prekių pirkimo kainos. Taikoma iš e-sąskaitos kuriamiems prekių priėmimams;
 • Numatytasis vartotojas - vartotojo kodas, kuris automatiškai priskiriamas importuojamai e-sąskaitai (pirkimo sąskaitai), jei tiekėjo kortelės Transportas skirtuke vartotojas nėra nurodytas. Privaloma užpildyti tik jei norime automatiškai kurti pirkimo sąskaitas (žr. Tiekėjo nustatymai). Iš e-sąskaitos sukurtame dokumente vartotoją galime taip pat įvesti ir rankiniu būdu;
 • Numatytasis objektas - objekto kodas, kuris automatiškai priskiriamas importuojamai e-sąskaitai (pirkimo sąskaitai), jei jei tiekėjo kortelės Transportas arba Bendra informacija skirtukuose nėra nurodytas objektas. Šis nustatymas yra neprivalomas. Esant poreikiui objektą taip pat galime priskirti iš e-sąskaitos sukurtame dokumente rankiniu būdu;
 • Numatytasis projektas - projekto kodas, kuris automatiškai priskiriamas importuojamai e-sąskaitai (pirkimo sąskaitai). Šis nustatymas yra neprivalomas. Esant poreikiui projektą taip pat galime priskirti iš e-sąskaitos sukurtame dokumente rankiniu būdu;
 • Numatytoji numeracija - numeracijos kodas, kuris pagal nutylėjimą naudojama iš e-sąskaitos kuriamiems dokumentams. Jei šis nustatymas nėra užpildytas ir tiekėjo kortelės Transportas skirtuke numeracija nėra pasirinkta, bandoma nustatyti numeraciją pagal jos sukūrimo laiką.
 • El. paštas pranešimui apie importuotą e-sąskaitą (Dokumentų transportas) - el. pašto adresas, į kurį pagal nutylėjimą yra siunčiamas pranešimas apie gautą e-sąskaitą, jeigu tiekėjo kortelėje nėra nurodytas el. paštas.

Bendri nustatymai

Autotekstas

Directo sistemoje galime sukurti įvairius teksto šablonus, kuriuos galima nurodyti kaip el. laiškus, siunčiamus iš Directo. To pasekoje nereikia rašyti to paties teksto kiekvieną kartą, kai yra siunčiamas elektroninis laiškas.

Norėdami susikurti autotekstą einame:

NUSTATYMAI → BENDRI NUSTATYMAI → Autotekstas ir Spaudžiame F2-Naujas.

Atsidariusiame lange, laukelyje:

 • TEKSTAS - rašome norimą tekstą, kurį po to galėsime įtepti.
 • TIPAS - šiame laukelyje rašome tipą MAIL.
 • FILTRAS - pasirinktinai įrašoma reikšmė, pagal kurią galėsime filtruoti autotekstus

:?: Norėdami panaudoti sukurtą autotekstą siunčiant laišką yra reikalinga:

 • Atsiradusiame lange paspausti du kartus kairį pelės klavišą, teksto įvedimo lauke
 • Pasirinkti norimą autotekstą.

Bendra paieška

Bendros paieškos nustatymuose yra galimybė susikurti ir apsirašyti informaciją, kuri būtų atvaizduojama pirkėjų sąraše užvedus pelyte ant pirkėjo.

Einate: NUSTATYMAI → BENDRI NUSTATYMAI → Bendra paieška → F2-naujas.

Pildoma informacija:

 • Kodas - dokumento pavadinimas, pvz. klient;
 • Antraštė - dokumento laukelių pavadinimai, kurie matysis kaip antraštė. PVZ. pirkėjo pavadinimas (nimi);
 • Duomenų laukas - pasirinkimai TAIP ir NE. Jeigu pasirenkame TAIP, tuomet bus atvaizduojami pirkėjo duomenų laukų informacija;
 • Pridėti laukai - duomenų laukų kodai, kurie bus atvaizduojami.
 • Informacijos atvaizdavimas - pasirinkimai TAIP ir NE. Jeigu pasirenkame TAIP, tuomet bus atvazduojama visa atsirašyta informacija.

Informacijos atvaizdavimas atrodytų taip:

:?: Šią informaciją galima apsirašyti ne tik pirkėjų kortelėms, bet ir kitiems dokumentams: tiekėjas, prekė, sąskaitą, užsakymas ir t.t. Priklausomai nuo Jūsų poreikio bei atvaizduojamos informacijos

Duomenų lauko tipai

Norėdami sukurti naujus duomenų laukus - papildomus laukelius kortelėse, eikite:

NUSTATYMAI → Bendri nustatymai → Duomenų lauko tipai ir spauskite mygtuką F2-Naujas.

Pildomi laukai:

 • KODAS - unikalus duomenų lauko kodas;
 • KLASĖ - šis požymis nusako, kokiame dokumente turi atsirasti duomenų laukas;
 • PAVADINIMAS - duomenų lauko pavadinimas, kurį matysite dokumente;
 • RODOMAS PAGAL NUTYLĖJIMĄ - požymis leidžia nustatyti, ar duomenų laukas yra automatiškai rodomas, t.y. ar duomenų laukas rodomas dokumente, net jeigu lauko reikšmė neužpildyta;
 • ĮSPĖJIMAS, JEI NEĮVESTAS - galimybė parinkti, kad sistema rodytų pranešimą/perspėjimą, jei šis laukelis neužpildytas;
 • EILĖS NUMERIS - duomenų lauko rodymas kitų duomenų laukų atžvilgiu;
 • TIPAS - šiuo nustatymu apsibrėžiama, kaip bus įvedama informacija į duomenų lauką (pvz.: įrašoma ranka, parenkama iš sąrašo, įkeliama iš objektų lango ir kt.);
 • REIKŠMĖS - jei tipą parinkote „Sąrašas“, įveskite galimas duomenų lauko reikšmes, atskiriant jas kableliu.
 • UNIKALUS - jei tipas „Tekstas“, galime nustatyti, kad laukelio reikšmė negalėtų kartotis kituose dokumentuose;
 • NEREDAGUOJAMAS - jei parinksite reikšmę „Taip“, šis laukas buv informacinis ir jo reikšmės koreguoti negalėsite;
 • SPALVA - galimybė išskirti duomenų lauką iš kitų, priskiriant tam tikrą spalvą.

Privalomas formatas - galimybė sugriežtinti įvedamos informacijos formatą:

 • FORMATAS (JS REGEXP) - JavaScript RegExp aprašymas iš leistino formato. Pavyzdžiui, norėdami nurodyti numeracijos rėžius, vedame:
^[0-9]+[:][0-9]+$
 • FORMATO GAIRĖS/PAVYZDYS - informacinis pranešimas, kai įvedama neteisingo formato informacija. Pavyzdžiui,
xxxx:yyyy
 • ESANT BLOGAM FORMATUI, NELEISTI IŠSAUGOTI - esant netinkamam formatui, dokumentas gali būti nesaugojamas.

Įvykių būklės

Norėdami sukurti naują įvykio būklę, einame:

NUSTATYMAI → Bendri nustatymai → Įvykių būklės ir spaudžiame mygtuką F2-Naujas.

Būklė apibūdina įvykio stadiją: vykdomas, atliktas, vėluojantis, dėmesio ir pan.

Pildomi laukai:

 • KODAS - įvykio būklės kodas.
 • PAVADINIMAS - įvykio būklės pavadinimas.
 • SPALVA - galimybė išskirti įvykio būklę iš kitų, priskiriant tam tikrą spalvą.

Automatinis įvykio būklės pasikeitimas

Jei norime, kad jau sukurta įvykio būklė po tam tikro laiko automatiškai keistųsi į kitą pageidaujamą būklę turime užpildyti šiuos laukus:

 • NAUJA BŪKLĖ - nauja būklė, į kurią automatiškai turėtų keistis jau esama įvykio būklė.
 • VALANDOS - kada keičiasi būklė.
 • IŠ - kada keičiasi būklė, t.y. nurodytos valandos po išsaugojimo, po pradžios, prieš pabaigą.

Pavyzdyje praėjus 8 valandoms po išsaugojimo automatiškai prisiskirs būklė DEMESIO.

Įvykių pasikartojimas

Įvykių pasikartojimas yra reikalingas norint jog įvestas įvykis, pagal pasirinktą pasikartojimo logiką, susikurtų automatiškai.

Norėdami įvesti Įvykio pasikartojimą einate: NUSTATYMAI → Bendri nustatymai → Įvykių pasikartojimai. Spaudžiame F2 arba mygtuką F2-naujas.

Atsidariusiame lange suvedame visą informaciją reikalingą įvykiui sukurti ir spaudžiame Išsaugoti. Išsaugotame dokumente atsiras papildomos dokumento skiltys. Ketvirtoje skiltyje spaudžiame mygtuką Sukurti naują pasikartojimą.

Paspaudus mygtuką Sukurti naują pasikartojimą, matome aktyvius pasirinkimus:

 • Dažnumas
 • Trukmė
 • Įvykiai pagal šį pasikartojimą

Dažnumas

 • Kiekvieną dieną - pirmu atveju mums bus sukuriamas įvykis praėjus įvestam dienų skaičiui, antru atveju bus kuriami įvykiai tik darbo dienomis;
 • Kiekvieną savaitę - įvykis bus sukuriamas automatiškai praėjus įvestam savaičių skaičiui, pasirinktą savaitės dieną;
 • Kiekvieną mėnesį - pirmu atveju bus sukuriamas įvykis praėjus įvestam mėnesių ir dienų skaičiui, antru atveju bus sukuriamas įvykis praėjus įvestam mėnesių skaičiui, pasirenkant mėnesio savaitę bei savaitės dieną;
 • Kasmet - pirmu atveju įvykis bus sukuriamas kiekvienų metų pasirinktą mėnesį ir įvestą dieną, antru atveju bus sukuriamas įvykis kiekvienais metais pasirenkant mėnesio savaitę bei savaitės dieną.

Trukmė

 • Pradžios laikas - data, nuo kurios bus pradedama skaičiuoti laikas pasikartojantiems įvykiams kurti, bet ne anksčiau nei pradinis įvykis praėjo;
 • Be pabaigos datos - įvykiai kursis iki pasikartojimų sustabdymo;
 • Baigti po - įvedame kiek kartų turėtų įvykis pasikartoti;
 • Baigti iki - įvykių pasikartojimas tampa neaktyvus po nustatytos datos.

Įvykiai pagal šį pasikartojimą

Šioje vietoje talpinamas įvykių sąrašas, kuriuos sukūrė pasirinktas įvykių pasikartojimas

Įvykių tipai

Norėdami sukurti naują įvykio tipą, einame:

NUSTATYMAI → Bendri nustatymai → Įvykių tipai ir spaudžiame mygtuką F2-Naujas.

Pildoma informacija:

 • Kodas - įvykio tipo kodas;
 • Pavadinimas - įvykio tipo kodas.

Galima papildoma informacija:

 • Pagrindinis - nurodomas įvykio tipo pagrindinis įvykio tipas;
 • Surūšiuota - galima surūšiuoti įvykio tipus. Įrašomas skaičius.

Įvykio langą galima konfigūruoti bei pritaikyti savo procesams. Dėl daugiau informacijos kreipkitės el. paštu: pagalba@directo.lt.

Įvykio siuntimas

Skiltyje Žinutės siuntimas galima nusirodyti, kokia įvykio informacija bus siunčiama el. paštu. Pavyzdžiui įrašius [1] bus siunčiamas įvykio kodas.

Įvykių laukeliai:

 • \ n nauja eilutė
 • \ t tarpas
 • [1] įvykio kodas
 • [2] pradžia
 • [3] pabaiga
 • [4] įvykio tipas
 • [5] įvykio būklė
 • [6] vartotojas
 • [7] įvykio aprašymas
 • [8] projektas
 • [9] failo vardas
 • [10] kontakto tipas
 • [11] kodas
 • [12] pavadinimas
 • [13] adresas
 • [14] telefonas
 • [15] faksas
 • [16] el. paštas
 • [17] paskutinis kartą išsaugojo
 • [18] paskutinio pakeitimo laikas
 • [19] inventorius
 • [20] atgal
 • [21] pastaba
 • [22] susijusio pirminio dokumento numeris
 • [23] susijusio šaltinio dokumento tipas
 • [24] gamintojas
 • [25] su sutartimi susijęs numeris
 • [26] kontaktinis asmuo
 • [27] objektas
 • [28] sutartis
 • [29] objekto adresas
 • [30] papildoma informacija apie objektą
 • [31] įvykio pradžios data
 • [32] įvykio pabaigos data
 • [33] prekė
 • [34] SN
 • [35] Inventoriaus brūkšninis kodas
 • [36] prieš
 • [37] po
 • [38] Prioriteto pavadinimas

Dokumentų numeracijos

Norėdami sukurti naują dokumentų numeraciją, eikite:

NUSTATYMAI → Bendri nustatymai → Numeracijos ir spauskite mygtuką F2-Naujas.

Pildomi laukai:

 • KODAS - numeracijos kodas;
 • PAVADINIMAS- numeracijos pavadinimas;
 • NR PRASIDEDA - numeracijos pradinis skaičius, nuo kurio prasideda numeracija;
 • NR BAIGIASI - numeracijos paskutinis skaičius, kuriuo baigiasi numeracija;
 • PRADŽIOS DATA - nuo kokios datos pradedant ši numeracija gali būti naudojama;
 • PABAIGOS DATA - iki kokios datos ši numeracija gali būti naudojama;
 • UŽDARYTAS - Ne - numeraciją galima naudoti, Taip - numeracijos negalima naudoti;
 • NAUJAS NR - kokia numeracija bus kita, kai baigsis šios numeracijos galiojimo laiko intervalas.

:?: Susikūrus naują metų numeraciją, reikia: tos naujos numeracijos kodą įrašyti pasibaigusių metų numeracijoje į laukelį NAUJAS NR.

:?: Norint, kad sistema pagal nutylėjimą siūlytų numeraciją, nepamirškite patikrinti ir pagal poreikį pakeisti numeracijos asmenininiuose nustatymuose

Trūkstamo numerio įterpimas

Ši numeracija kuriama taip pat, kaip ir kitos numeracijos, tačiau prieš kiekvieną kartą įterpiant ją į dokumentą, reikia ją pakoreguoti. Kiekvieną kartą, kai norėsite įterpti reikiamą numerį į sąskaitą, prieš tai pakoreguokite jos pradžios ir pabaigos numerį:

 • NR PRASIDEDA - vienu skaičiumi mažesnis reikalingas įterpimui numeris
 • NR BAIGIASI - reikalingas įterpimui numeris

Pavyzdžiui, norėdami įterpti numerį 190024, rašykite:

 • NR PRASIDEDA - 190023 (vienu mažesnis)
 • NR BAIGIASI 190024 (norimas numeris)

Norėdami panaudoti sukurtą numeraciją ar pakeisti į šį numerį esamą dokumentą:

 • Atsidarykite dokumentą;
 • Ant dokumento numerio spustelkite du kartus ir iš sąrašo parinkite sukurtą numeraciją;
 • Išsaugokite dokumentą.

Po išsaugojimo dokumentas bus nauju numeriu.

:!: Svarbu! Panaudojus įterpimo numeraciją, ištrinkite ją. Įeikite į numeraciją ir spauskite NAIKINTI.

Eshop numeracijos

Jei yra siunčiami dokumentai iš eshop ir naudojama Directo numeracija, turite atlikti vieną iš šių žingsnių:

 • Naujųjų kalendorinių metų išvakarėse prasitęsti einamųjų metų numeraciją, kad dar galiotų sausio pirmosiomis dienomis, kol susikursite naują numeraciją;
 • Susikurti naują numeraciją ir ją priskirti XML vartotojui. Priskirti numeraciją galite NUSTATYMAI → Bendri nustatymai → Vartotojai ir spaudžiame ant XML vartotojo kodo. Laukelyje NUMERACIJA nurodome naujos numeracijos kodą, išsaugome.

Pirkimo grupės

Pirkimo grupių susikūrimas padės, norint suskirstyti prekes, prekių klases ar tiekėjus tarp konkrečių pirkimo vadybininkų / skyrių. Pirkimo grupė taip pat gali turėti specifinį identifikatorių, leidžiantį panašių savybių turinčius gaminius sujungti į pirkimo procesą. Pirkimų grupės gali būti naudojamas ne tik pirkimo metu, bet ir analizuojant pardavimo užsakymus ir juose esančių prekių kiekį.

Pavyzdžiui, daugelyje įmonių siunčiamos prekės pagal gamintoją yra padalijamos keliems pirkimo vadybininkams. Tuomet esant tokiai situacijai naudinga prekės kortelėje nurodyti tiek pirkimo grupę, tiek tiekėją. Prekės priskiriamos gamintojams ir pirkimo grupėms, remiantis pirkimo vadybininkais. Tokiu būdu vienas pirkimo vadybininkas tuo pačiu metu gali atsižvelgti į skirtingų gamintojų prekes ataskaitoje “Rekomenduojami pirkimai”.

Prekių grupes galima nurodyti prekės kortelėje, prekių klasės kortelėje arba teikėjo kortelėje.

1. Nustatymai

Pirkimų grupes galima susikurti skiltyje NUSTAYTMAI→BENDRIEJI NUSTATYMAI→ PIRKIMO GRUPĖS

 • Kodas - įrašykite kodą (be tarpų ir lietuviškų simbolių);
 • Pavadinimas - nurodykite grupės pavadinimą:

 • Prekė - Prekės kortelėje, PIRKIMAS dalyje, laukelyje Pirkimų grupė du kartus paspaudus, iš sąrašo pasirinkite pirkimų grupę:

 • Prekės klasė - Pirkimų grupę, taip pat, galite priskirti prekės klasėje:

 • Tiekėjas - Tiekėjo kortelėje pirkimo grupės skiltį rasite Informacija kortelės dalyje:

2. Taikymas

Kai pirkimo grupės yra sukurtos ir priskirtos prekėms, prekių klasėms ar tiekėjams, jas galima naudoti tiek pirkimų, tiek pardavimų analizei.

Filtras turi įtaką prekių filtravimui, kuris riboja prekių pasirinkimą. Prioritetas yra:

 • Prekė;
 • Prekės klasė;
 • Tiekėjas.

Tiekėjo atveju prioritetas yra:

 • Prekės kortelėje, burbuliuke Prekės kodas, laukelyje Tiekėjas nurodytas tiekėjas;
 • Tiekėjas nurodytas burbuliuke „Purchase items“ prekės kortelėje.
2.1. Rekomenduojami pirkimai

Pirkimo grupės filtras įtrauktas į Rekomenduojami pirkimai ataskaitą.

2.2. Užsakymų sąrašas

Užsakymų sąrašo ataskaitoje pirkimo grupės filtras pateikia tik pardavimo užsakymus ir jų eilutes, kurių prekėse, prekių klasėse ar tiekėjo kortelėje nurodyta pasirinkta pirkimo grupė.

Pavyzdžiui, pirkimo vadovas gali išanalizuoti tam tikro laikotarpio pardavimo užsakymus ir atitinkamai priimti reikalingus pirkimo sprendimus.

2.3. Prekės statistika

Ataskaitoje Prekės statistika Pirkimo grupė filtras veikia panašiai kaip Užsakymų sąrašas ataskaitoje, t. y. ataskaitoje pateikiamos tik tos prekės, kurių kortelėse, prekės klasėje arba tiekėjo kortelėje nurodyta pirkimo grupė.

Nuorodos

Tiekėjų klasės

Norėdami sukurti naują tiekėjų klasę, eikite:

NUSTATYMAI → Bendri nustatymai → Tiekėjų klasės ir spauskite mygtuką F2-Naujas.

Pildomi laukai:

 • KODAS – tiekėjo klasės kodas;
 • PAVADINIMAS – tiekėjo klasės pavadinimas.

Priskyrus tiekėjams klases, galima žiūrėti tiek atskirai kiekvieno tiekėjo ataskaitas, tiek bendras grupių ataskaitas.

Vartotojo sukūrimas

Norėdami sukurti naują vartotoją, eikite:

NUSTATYMAI → Bendri nustatymai → Vartotojai ir spauskite mygtuką F2-Naujas.

Pildomi laukai:

 • KODAS – vartotojo kodas/prisijungimo vardas (kodas turi būti be lietuviškų raidžių ir be tarpų);
 • PAVADINIMAS - vartotojo vardas, pavardė;
 • GRUPĖ - vartotojų grupę, paspauskite du kartus ir pasirinkite iš sąrašo (vartotojų grupė nustato, kokius veiksmus su sistema galės atlikti vartotojas).

Galima užpildyti šiuos laukus:

 • EL. PAŠTAS – įrašomas el. pašto adresas. Jei šis laukas bus užpildytas, vartotojas galės išsiųsti dokumentus tiesiai iš sistemos;
 • OBJEKTAS – įrašomas objekto kodas (arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo). Šis objektas bus įkeliamas automatiškai į bet kokį šio vartotojo kuriamą dokumentą;
 • SANDĖLIS– įrašomas sandėlio kodas (arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo). Šis sandėlis bus įkeliamas automatiškai į bet kokį šio vartotojo kuriamą dokumentą;
 • SPALVA – pasirenkama sistemos spalva;
 • NUMERACIJA – numeracijos kodas. Ši numeracija bus siūloma visiems šio vartotojo kuriamiems dokumentams;
 • EILUTĖS NAUJ. DOK-TE – kiek eilučių pridedama naujame dokumente;
 • PRIDĖTA – kiek papildomai pridedama eilučių išsaugojus dokumentą;
 • EILUTĖS PERŽIŪROJE – kiek eilučių matoma dokumentų sąrašo peržiūroje;
 • KALBA – pasirenkama, kokia bus sistemos kalba (LT, ENG ir t.t.).
 • NAUJAS SLAPTAŽODIS - galima suteikti naują slaptažodį šiam vartotojui. Įvesktie naują slaptažodį ir spausktie išsaugoti mygtuką.
 • PANAIKINTI SLAPTAŽODĮ - galimybė panaikinti vartotojo slaptažodį, kad nebegalėtų prisijungti prie sistemos.
 • KITO PRISIJUNGIMO METU VARTOTOJAS PRIVALO PAKIESTI SLAPTAŽODĮ - jei šis nustatymas įjungtas - vartotojui prisijungus sistema paprašys atanujinti slaptažodį.

Visus šiuos (galima užpildyti) nustatymus vartotojas gali keisti pats prisijungęs prie sistemos.

Laukas „Uždarytas“. Taip- vartotojas negali prisijungti prie sistemos. Ne (arba tuščias) - vartotojas gali prisijungti prie sistemos. Šis laukas turi būti „taip“ visiem atleistiems, išėjusiems iš įmonės ar dėl kažkokių kitų priežasčių su sistema nedirbantiems vartotojams.

Vartotojo uždarymas ir ištrynimas

Norėdami uždaryti arba ištrinti vartotoją, eikite BENDRAS→Nustatymai→Vartotojai.

Atsidarykite vartotojo, kurį norite uždaryti ar ištrinti kortelę.

Jei norite uždaryti, prie filtro „Uždarytas“ parinkite „Taip“ ir spauskite IŠSAUGOTI.

Jei norite ištrinti vartotojo kortelę, spauskite mygtuką NAIKINTI.

Teisės

Finansiniai nustatymai

Apmokėjimo tipų įvedimas

Apmokėjimo tipas – tai apmokėjimo tipas, kaip pinigai yra gaunami arba atiduodami. Kiek įmonė turi kasų (pvz.: skirtinga valiuta), kiek turi skirtingų banko sąskaitų, skirtingų valiutų banko sąskaitose tiek turėtų būti sukurta ir apmokėjimo tipų.

Einama į: NUSTATYMAI → FINANSINIAI NUSTATYMAI → APMOKĖJIMO TIPAI

Atsidarius sąrašui spaudžiamas mygtukas „F2-NAUJAS“.

Apmokėjimo tipų įvedimas:

 • KODAS – apmokėjimo tipo kodas, sutrumpintas apmokėjimo tipo pavadinimas. Šiame lauke galima naudoti tik lotyniškas raides ir skaičius. Lietuviškų raidžių ar kitokių nestandartinių simbolių čia naudoti negalima;
 • PASTABA – apmokėjimo tipo pavadinimas;
 • SĄSKAITA – spaudžiama pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirenkama iš buh. sąskaitų plano;
 • TIPAS - paliekama „(nepasirinktas)“;
 • BANKO SĄSAKAITA - nurodoma banko sąskaita;
 • BANKAS - pasirenkamas bankas;
 • EKSPORTO TIPAS - renkamasi „18 (SEPA EST)“.

Nuorodos

Bankai

Norėdami įvesti naują banką, einame: Nustatymai → Finansiniai nustatymai → Bankai ir paspaudžiame F2-Naujas.

 • KODAS - banko kodas, kuris atvaizduojamas dokumentų ar kortelių laukeliuose;
 • PAVADINIMAS - banko pavadinimas;
 • ADRESAS - banko adresas;
 • SWIFT - banko SWIFT (BIC) kodas;
 • KODAS BANKE - banko identifikavimo kodas;
 • IBAN VALSTYBĖ - banko 2 raidžių valstybės kodas. Galime du kartus paspausti ant laukelio ir pasirinkti iš sąrašo;
 • IBAN KODAS - banko IBAN 2 simbolių kodas.

Finansinių dokumentų numeracijos

Norėdami sukurti naują finansinę (korespondencijų) numeraciją, eikite:

NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → Finansinių dok. numeriai ir spauskite mygtuką F2-Naujas.

Laukai pildomi analogiškai kaip ir dokumentų numeracijose.

:?: Greitesniam abiejų numeracijų sukūrimui: galite daryti kopiją nuo praėjusių metų, tačiau įsitikinkite, kad visi laukai bus pakeisti pagal aukščiau esantį aprašymą.

:?: Jeigu tą pačią numeraciją naudojate keliems metams, nepamirškite pratęsti jos galiojimo laukelyje „PABAIGOS DATA“.

Kasos operacijų tipų įvedimas

Kasos operacijų tipai – tai visos operacijos, kuriose gali dalyvauti kasa. Pavyzdžiui, bankas (įnešimas iš kasos į banką arba įnešimas į kasą iš banko).

Norėdami sukurti naują operacijų tipą, eikite: NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → Operacijų tipai ir spauskite mygtuką F2-Naujas.

Pildomi laukai:

 • KODAS – operacijos kodas, sutrumpintas operacijos pavadinimas. Šiame lauke galima naudoti tik lotyniškas raides ir skaičius. Lietuviškų raidžių ar kitokių nestandartinių simbolių čia naudoti negalima;
 • PAVADINIMAS – operacijos pavadinimas;
 • SĄSKAITA – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo, ši buh. sąskaita kredituosis kasos pajamų dokumentuose ir debetuosis kasos išlaidų dokumentuose.

Pavyzdžiui: KODAS - BANKAS, PAVADINIMAS - Banko operacija, SĄSKAITA - 271.

Objektai

Norėdami sukurti naują objektą, eikite NUSTATYMAI → FINANSINIAI NUSTATYMAI → OBJEKTAI. Spaudžiate F2 arba mygtukas „F2-naujas“.

Būtina užpildyti laukus:

 • KODAS - objekto kodas;
 • PAVADINIMAS - objekto pavadinimas.

Papildomi laukai:

 • TIPAS – įrašomas objekto tipas;
 • PAGRINDINIS - įrašoma pagrindinis objektas, kuris apjungia skirtingus objektus. Pavyzdžiui, yra objektai „Vilnius“, „Kaunas“, „Klaipėda“, o visų jų pagrindinis objektas - „Lietuva“. Tada visose ataskaitose galima žiūrėti ataskaitas tiek atskirai kiekvienam objektui, tiek vienam bendram.
 • HIERARCHIJA - su šiuo objektu susiję objektai, t.y. dokumente parinkus objektą, kartu įkris objektai, kurie buvo nurodyti laukelyje Hierarchija.
 • PIRKIMO PVM KODAS - galima pasirinkti su šiuo objektu susijusį pirkimo PVM kodą.
 • UŽDARYTAS - „Taip“ - objekto nebus galima naudoti, „Ne“ (arba tuščias) - objektas bus naudojamas (uždaryti objektus reikia, jei jie nebus naudojami ateityje).
 • SVARBI INFORMACIJA - informacinis laukelis.
 • ADRESAS - informacinis laukelis.
 • LYGIS - objektams galima priskirti lygius, pavyzdžiui, Departamentas, Atskaitingas asmuo. Objektų lygiai kuriami NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → Objektų lygiai.
 • UŽSAKYMAS - pagal nutylėjimą, objektai išdėstomi eilės tvarka pagal kodą. Esant poreikiui, eiliškumą galima keisti - šiame laukelyje nurodomas objekto eilės numeris.
 • SPALVA ATASKAITOSE - objektų išskyrimui ataskaitose, galima priskirti norimą spalvą.
 • GALIOJA NUO ir GALIOJA IKI - objektams gali būti priskirtas galiojimo laikas, nuo kada ir iki kada objektą galima naudoti. Galiojimo data yra lyginama su dokumento data.

PVM zonos

PVM zonų sąrašas NUSTATYMAI → FINANSINIAI NUSTATYMAI → PVM ZONOS.

Pagal nutylėjimą sistemoje yra šios PVM zonos:

 • Vidinis
 • ES viduje
 • Eksportas
 • ES viduje 2
 • ES vidule3
 • Koncernas

Paspaudus ant PVM zonos kodo galima pakeisti PVM zonos pavadinimą.

PVM zonų sąraše mygtukas F2naujas kuria naują PVM zoną. Galima susikurti daug PVM zonų.

PVM zonos ir PVM tarifo priskyrimas

PVM tarifai

Pridėtinės vertės mokestis (PVM) – mokestis, imamas nuo papildomai sukurtos vertės, taip pat antkainių.

Norėdami sukurti naują PVM tarifą, eikite: NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → PVM tarifai

Spauskite „F2-Naujas“.

Būtina užpildyti šiuos laukus:

 • KODAS – PVM tarifo kodas - turi būti sekantis, eilės tvarka, parenkamas kodas. Įvedus kitokį kodą, sistema jį pakeis į sekantį kodą eilės tvarką;
 • APRAŠYMAS – PVM tarifo pavadinimas;
 • PVM – įrašomas skaičius, t.y. koks taikomas PVM procentas (reikia rašyti, pavyzdžiui, 18, o ne 18%).

PVM zonos ir PVM tarifo priskyrimas

Menamas PVM tarifas

Menamas PVM - PVM, kuris yra priskaitomas ir iškart atskaitomas.

Menamas PVM naudojamas perkant prekes iš ES šalių arba statybos darbams. Jei įmonėje yra keletas skirtingų atvejų, kuomet menamas PVM yra skaičiuojamas pagal skirtingus PVM įstatymo straipsnius, tuomet kiekvienam PVM įstatymo straipsniui rekomenduojama turėti atskirą PVM tarifą Directo sistemoje.

PVM tarifai aprašomi:

Nustatymai → Finansų nustatymai → PVM tarifai (kaip parodyta paveikslėlyje žemiau).

PVM % laukelyje nurodome 0.

Menamo PVM % laukelyje nurodome 21.

Menamo PVM debetas - nurodome buhalterinę sąskaitą iš sąskaitų plano, kuri bus debetuojama korespondencijoje.

Menamo PVM kreditas - nurodome buhalterinę sąskaitą iš sąskaitų plano, kuri bus kredituojama korespondencijoje.

Patvirtinus dokumentą, kuriame bus naudojamas PVM tarifas su menamo PVM nustatymais, korespondencijoje atsiras papildomos 2 eilutės, kur bus priskaityta ir atskaityta menamo PVM suma.

Tiekėjų/pirkėjų kortelėse galima priskirti atitinkamą PVM tarifą, kad pildant dokumentus jis įkristų automatiškai.

Turto klasės

Turto klasė - turto grupė, kurioje esančiam turtui galioja tam tikri požymiai.

Norėdami sukurti turto klasę, eikite NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → Turto klasės ir spauskite F2-Naujas.

Atsidarius turto klasės kūrimo langui, pildome laukus:

 • KODAS - klasės kodas (pvz., AUTO);
 • PAVADINIMAS - klasės pavadinimas (pvz., Automobiliai);
 • SUKAUPT. NUSIDĖVĖJIMAS - nurodoma sukaupto nusidėvėjimo buhalterinė sąskaita (Turtas);
 • NUSIDĖVĖJIMAS - nurodoma nusidėvėjimo buhalterinė sąskaita (Sąnaudos);
 • NURAŠYMO SĄSKAITA - nurodoma nurašymo buhalterinė sąskaita (Sąnaudos);
 • TURTO SĄSKAITA - nurodoma turto buhalterinė sąskaita (Turtas);
 • PARDAVIMO PELNAS - nurodoma turto nurašymo buhalterinė sąskaita (Sąnaudos);
 • PARDAVIMO NUOSTOLIS - nurodoma turto nurašymo buhalterinė sąskaita (Sąnaudos);
 • NUSID. % - nurodomas METINIS nusidėvėjimo procentas. Pavyzdžiui, jeigu turtas dėvisi 5 metus nurodome 20 (Procento ženklo nereikia);
 • TAKSONOMIJA - šis laukas nepildomas;
 • PAGRINDINIS - čia galima klasei nurodyti pagrindinę („aukštesnę“) klasę.

Nuorodos:

Valiutos

Valiutos reikalingos Directo sistemoje, jei į apskaitą yra vedami dokumentai kitomis valiutomis nei bazinė valiuta.

Norint įsivesti naują valiutą ar peržiūrėti esamas, reikia eiti:

Nustatymai → Finansų nustatymai → Valiutos (kaip parodyta paveikslėlyje žemiau).

Čia yra valiutų sąrašas, naudojamas duomenų bazėje.

Jei norite pridėti naują valiutą, spauskite F2-NAUJAS. Atsidariusiame lange įrašykite valiutos kodą (oficialiai naudojamą valiutos trumpinį) ir pavadinimą. Spauskite IŠSAUGOTI.

Valiutų kursai atsinaujina automatiškai kiekvieną naktį iš Europos centrinio banko Internetinio puslapio. Juos galite rasti:

Nustatymai → Finansų nustatymai → Valiutų kursai (kaip parodyta paveikslėlyje žemiau).

Personalo nustatymai

Nedarbingumo tipai

Visus nedarbingumo tipus peržiūrėti ir kurti naujus galite per Personalo nustatymus. Eikite PERSONALAS→Nustatymai→Nedarbingumo tipai. Norėdami kurti naują tipą, spauskite mygtuką F2- NAUJAS.

Nedarbingumo tipo pasirinkimai:

 • Kodas – kodas, kurį matysite sistemoje (rašykite be lietuviškų raidžių).
 • Aprašymas – nedarbingumo tipo pavadinimas.
 • Sutrumpintas kodas – nedarbingumo tipo žymėjimo kodas. Įprastai Kodas ir Sutrumpintas kodas sutampa (pvz., A, K, MA).
 • Baigiasi – ar baigiasi darbo dienos:
 1. Taip – jei nedarbingumo metu nėra dirbama (pvz., atostogos, liga);
 2. Ne – jei nedarbingumo metu yra dirbame (pvz., komandiruotė);
 • Mažina atostogų dienas – ar mažina sukauptų atostogų skaičių:
 1. Taip – jei mažina (tik atostogoms);
 2. Ne – jei nemažina;
 3. Adds – nemažina ir didina sukauptas atostogų dienas (rinktis, kai darbuotojas komandiruotėje savaitgalį ar kitą laisvą dieną ir jam yra suteikiama papildoma atostogų diena).
 • Didina sukauptas atostogų dienas – ar didėja sukauptų atostogų skaičius:
 1. Taip – jei didėja;
 2. Ne – jei nedidina (tik neapmokamos atostogos).

Padaliniai

Įmonės padalinius susivesti reikia personalo nustatymuose. Eikite PERSONALAS→Nustatymai→Padaliniai. Spauskite F2-NAUJAS. Įveskite padalinio kodą (be lietuviškų raidžių) ir pavadinimą.

Priežastys atleidimo/išėjimo iš darbo

Galime suvesti prežastys dėl kurių yra atleidžiamas arba išeina darbuotojas iš darbo. Atleidimo metu šis požymis yra priskiriamas darbuotojo kortelėje.

 • KODAS - sistemoje matomas trumpas kodas;
 • PAVADINIMAS - atleidimo priežasties pavadinimas;
 • STRAIPSNIS - straipsnio numeris kurio pagrindu atleidžiamas darbuotojas;
 • INICIATORIUS - pasirenkama kieno iniciatyva atliekamas atleidimas:
  • Darbdavys;
  • Darbuotojas

Švenčių dienos

Šventinės dienos įvedamos: NUSTATYMAI→ Personalo nustatymai→ Švenčių dienos.

Laukai šventinės dienos kortelėje:

 • Data – nedarbo dienos data,
 • Pavadinimas – aprašymas, kokia tai poilsio diena,
 • Kiek mažina darbo valandas dienai prieš šventę – įrašykite valandų skaičių, kiek darbo diena prieš šventinę dieną, bus sutrumpinta.

Sandėlio nustatymai

CN8 kodai

Kombinuotosios nomenklatūros prekių kodai, nurodomi prekės kortelėje ir reikalingi formuojant Intrastat ataskaitą

CN8 kodus apsirašyti reikia:

NUSTATYMAI → SANDĖLIO NUSTATYMAI → CN8 KODAI → F2 Naujas

:?: CN8 kodų sąrašą galima importuoti ar esamą koreguoti per masinio importo modulį.

Sandėlio kūrimas

Norėdami sukurti naują sandėlį, eikite:

NUSTATYMAI → Sandėlio nustatymai → Sandėlių sąrašas

Spaudžiate F2 arba mygtukas „F2-Naujas“

Būtina užpildyti laukus:

 • KODAS - sandėlio kodas.
 • PAVADINIMAS - sandėlio pavadinimas.

Galima užpildyti laukus:

 • ADRESAS - sandėlio adresas.
 • KONTAKTAI - kontaktinis asmuo sandėlyje.
 • TELEFONAS - sandėlio telefonas.
 • FAKSAS - sandėlio faksas.
 • SĄSKAITA - Sandėlio pajamų debetas.
 • PAGRINDINIS - įrašomas „PAGRINDINIS“ sandėlio kodas - viršesnis sandėlis, kuris jungia daug sandėlių. Pavyzdžiui, yra sandėlis „Vilniaus A“, „Vilniaus B“, „Vilniaus C“, o visų jų pagrindinis yra „Vilnius“. Tada visose ataskaitose galima žiūrėti ataskaitas tiek atskirai kiekvienam sandėliui, tiek visiems bendrai.

:?: Greitesniam sukūrimui: galite daryti kopiją nuo jau sukurto sandėlio, tačiau įsitikinkite, kad kodo ir pavadinimo laukeliai bus pakeisti.

Pardavimų nustatymai

Apmokėjimo terminai

Apmokėjimo terminas - laikotarpis, per kurį reikia atlikti mokėjimą.

Norėdami įvesti naują apmokėjimo terminą, eikite: Nustatymai → Pardavimų nustatymai → Apmokėjimo terminai. Spaudžiate F2 arba mygtuką „F2-naujas“.

Būtina užpildyti laukus:

 1. KODAS – apmokėjimo termino kodas;
 2. TIPAS – koks yra apmokėjimo tipas. Reikia pasirinkti iš keturių „normalus/grynieji/kreditas/lygu“:
  • normalus - normalus apmokėjimo terminas su atidėjimu;
  • grynieji- toks terminas, kuris „nekuria“ skolos tiekėjui - toks apmokėjimo terminas naudojamas, kai vyksta pardavimas per kasos aparatą. Jei pirkėjas atsiskaito grynais pinigais, tokio atsiskaitymo terminas turi būti normalus su atidėjimu 0;
  • kreditas - terminas, naudojamas tik dokumentų taisymo/kreditavimo atveju.
  • lygu - tipas naudojamas, kai dokumento eilučių suma turi būti lygi 0. Pavyzdžiui: prekė kredituojama (kiekis su minuso ženklu) ir tame pačiame dokumente vedama prekė su teigiamais kiekiais, o visų eilučių suma yra 0. Naudojant šio termino tipą, sistema neleis patvirtinti dokumento, jei sąskaitos balansas nelygus 0.
  • vidinis - šis tipas naudojamas įmonės viduje, vykdant pirkimus / pardavimus tarp skyrių.
 3. APMOKĖJIMO DATA – įrašomas skaičius dienų, koks yra termino atidėjimas;
 4. PAVADINIMAS – apmokėjimo termino pavadinimas.

Norėdami, kad apmokėjimo terminas visada būtų konkreti mėnesio diena pasirenkame:

 1. POVEIKIS - pasirenkame, kada bus atliktas mokėjimas, „Tas pats menuo“ arba „Kitas mėnuo“.
 2. DIENA - Įrašome kurią mėnesio dieną bus atliktas mokėjimas.

Pirkėjų klasės

Pirkėjų klasė - tai pirkėjų grupė, kurioje esantiems pirkėjams galioja tie patys požymiai.

Norėdami sukurti naują pirkėjų klasę, eikite: NUSTATYMAI → Pardavimų nustatymai → Pirkėjų klasės.

Spaudžiate F2 arba mygtuką „F2-naujas“ Būtina užpildyti laukus:

 • KODAS – tiekėjo klasės kodas;
 • PAVADINIMAS – pirkėjo klasės pavadinimas.

Galima užpildyti šiuos laukus:

 • IŠANKSTINIO APMOKĖJIMO SĄSKAITA - kokią buh. sąskaitą naudoti vietoj standartinės pirkėjų išankstinių apmokėjimų sąskaitos;
 • SKOLOS SĄSKAITA - kokią buh. sąskaitą naudoti vietoj standartinės buh. sąskaitos, kurioje kaupiamos pirkėjų skolos.

Priskyrus pirkėjams klases, galima žiūrėti tiek atskirai kiekvieno pirkėjo ataskaitas, tiek bendras grupių ataskaitas.

Prekės klasė

Prekių klasė - prekių grupė, kurioje esančioms prekės galioja tie patys požymiai.

Norėdami sukurti naują prekių klasę, eikite: NUSTATYMAI → PARDAVIMŲ NUSTATYMAI → PREKĖS KLASĖS Spaudžiate F2 arba mygtukas „F2-naujas“

Prekės klasės kortelės viršutinė dalis.

:!: Būtina užpildyti laukus:

 • KODAS - prekės klasės kodas;
 • PAVADINIMAS - prekės klasės pavadinimas;
 • VIET PARDAVIMAI - reikia pasirinkti buh. sąskaitą vietiniams pardavimams (pasirinkite iš sąrašo - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus);
 • VIET PVM – koks bus taikomas PVM tarifas vietiniams pardavimams - pasirinkti iš išskleidžiamo sąrašo;
 • ES PARDAVIMAI - reikia pasirinkti buh. sąskaitą pardavimams Europos sąjungoje (pasirinkite iš sąrašo - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus);
 • ES PVM – koks bus taikomas PVM tarifas pardavimams Europos sąjungoje - pasirinkti iš išskleidžiamo sąrašo;
 • ES2 PARDAVIMAI - reikia pasirinkti buh. sąskaitą pardavimams Europos sąjungoje (pasirinkite iš sąrašo - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus);
 • ES2 PVM – koks bus taikomas PVM tarifas pardavimams Europos sąjungoje - pasirinkti iš išskleidžiamo sąrašo;
 • ES3 PARDAVIMAI - reikia pasirinkti buh. sąskaitą pardavimams Europos sąjungoje (pasirinkite iš sąrašo - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus);
 • ES3 PVM – koks bus taikomas PVM tarifas pardavimams Europos sąjungoje - pasirinkti iš išskleidžiamo sąrašo;
 • EKSP PARDAVIMAI - reikia pasirinkti buh. sąskaitą eksporto pardavimams (pasirinkite iš sąrašo - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus).
 • EKSP PVM – koks bus taikomas PVM tarifas eksporto pardavimams - pasirinkti iš išskleidžiamo sąrašo.

Prekės klasės kortelės apatinė dalis

Galimi pildyti laukai:

 • SANDĖLIO SĄSKAITA – sandėlio buhalterinė sąskaita, kuri dalyvauja prekių priėmimo korespondencijoje. Prekių pardavimo metu (pardavimo sąskaitose (su varnele keisti sandėlio kiekį), pristatymuose) taip pat dalyvauja ši sąskaita;
 • SAVIKAINOS SĄSK. – buhalterinė sąskaita – pilna prekės savikaina (medžiagos + darbas + atliekos). Buhalterinė sąskaita dalyvauja gamybos lentelių korespondencijose. Lentelėse nurodoma kokie komponentai siunčiami į gamybą ir koks produktas bus iš jų pagamintas. Gamybos lenteles naudoja gamybos įmonės;
 • SĄSKAITOS IŠLAIDŲ SĄSKAITA – savikainos buhalterinė sąskaita, kuri dalyvauja pardavimo sąskaitose;
 • SF SU APM. TERMINO TIPU VIDINIS - dalyvauja pardavimo sąskaitose (korespondencijose), kuriose apmokėjimo termino tipas yra ‚Vidinis‘. Šio nustatymo Jūsų įmonė nenaudoja. Apskritai – tai yra naujas funkcionalumas;
 • BUH. SĄSKAITA GAM. LENTELIŲ KORESPONDENCIJAI - buhalterinė sąskaita, dalyvaujanti gamybos lentelių korespondencijose. Pildoma prekėms, kurių tipas ‚Paslauga‘;
 • BUH. SĄSKAITA MEDŽIAGŲ SAVIKAINAI - buhalterinė sąskaita, dalyvaujanti gamybos lentelių korespondencijose. Medžiagų, sunaudotų gamybai savikaina. Nurodoma tik medžiagoms;
 • PIRKIMO SĄSK. – buhalterinė (sąnaudų) sąskaita, kuri atsiranda automatiškai įterpus prekę į pirkimo sąskaitą;
 • NURAŠYMO SĄSKAITA – buhalterinė savikainos sąskaita, dalyvaujanti inventorizacijų ir sandėlio nurašymų korespondencijose;
 • NUOLAIDOS SĄSKAITA - buhalterinė sąskaita, dalyvaujanti pardavimo dokumentų korespondencijose. Jeigu pardavimo dokumente, eilutėje parinkta nuolaida, tai į šią buh. sąskaita nukeliauja skirtumas: kaina be nuolaidos – kaina su nuolaida;
 • PAGRINDINIS – pagrindinė prekės klasė. Klasės gali būti skirstomos hierarchiškai, t.y. klasė gali turėti už save žemesnę ir už save aukštesnę * OBJEKTAS - jeigu užpildytas, tuomet parinkus prekę eilutėje automatiškai atkeliaus ir objektas;
 • PROJEKTAS - jeigu užpildytas, tuomet parinkus prekę eilutėje automatiškai atkeliaus ir projektas;
 • LAUKELIS – informacinio pobūdžio laukelis.

Pirkėjo kortelės PVM zonos ir prekių klasės kortelės PVM zonų sąryšis

Visi „PVM zonos“ pasirinkimai pirkėjo kortelėse atitinka esančius prekės klasėje.

Sąskaitoje PVM bus skaičiuojamas pagal pirkėjo kortelėje nurodytą PVM zonos procentą, kuris bus nurodytas prekės klasėje.

:!: Jei prekės klasėje bus neužpildyta, sistema nežinos, kokiu principu paskaičiuoti prekių PVM.

Prekės klasėje taip pat galime užsipildyti buh. sąskaitas kiekvienai PVM zonai. Vėliau pagal buh. sąskaitas bus galima detaliau žiūrėti ataskaitas, pvz. didžiąją knygą.

Pardavimų biudžetas

Biudžeto parametrai

Pardavimo budžetai kuriami NUSTATYMAI→PARDAVIMŲ NUSTATYMAI→PARDAVIMŲ BIUDŽETAI

Galite spausti „F2-Naujas“ arba atsidarus jau sukurtą biužetą jį kopijuoti:

 • Numeracija - pasirinkite numeraciją;
 • Tipas - pasrininkite arba yrašykite biužeto tipą. Vieną tipą galima priskirti ne vienam biudžetui. Pardavimo biudžeto ataskaitoje pagal šį tipą bus galima matyti kelių biudžetų analizę;
 • Laikotarpis - nurodykite nuo kada galioja biudžetas, jei žinote - galite nurodyti biudžeto pabaigą;
 • Uždarytas - biudžetą uždarius, nebgalima bus jo pasirinkti;
 • Aprašymas - įrašykite biudžeto pavadinimą ar aprašymą
 • Parametrai - pažymėkite kokią informaciją norėsite stebėti;
 • Tikslai - pažymėkite kokį rezultatą norėsite nagrinėti;
 • Spauskite „Išsaugoti“

Biudžeto informacija

 • Data - nurodykite datą nuo kada galioja biudžetas (data užsipildys automatiškai jei yra užpildyta informaicja apie laikotarpį);
 • Description - galite įrašyti eilutės aprašymą;
 • Pirkėjas - pasirinkite pirkėją;
 • Projektas - pasirinkite projektą;
 • PREKĖ - pasirinkite prekę;
 • Kiekis - įrašykite, pagal biudžetą, numatytą kiekį;
 • BP - galite nurodyti, pagal biudžetą, numatytą pelną;
 • Apyvarta - įrašykite, pagal biudžetą, numatytą apyvartą;
 • Spauskite „Išsaugoti“

Dokumento spausdinimo forma visada atidaroma PDF formatu - galima pasirinkti ar dokumentą visada automatiškai atidarys PDF formatu, ar galima atidaryti ir kitu formatu. PDF formatas netinka, kai yra redaguojamos spausdinimo formos.

lt/settings.txt · Keista: 2023/01/03 09:07 vartotojo indrep