Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadKülgriba

www.directo.ee

et:yld_klient

Kliendid

Klient on Directo mõistes kauba või teenuse tarbija. Klientidega seotakse näiteks tellimused, arved, laekumised ja paljud muud Directo dokumendid või kaardid.

Klientide register

Klientide register asub Üldine → DOKUMENDID → Kliendid :

Klikkides sõnal Kliendid avaneb klientide register:

Directo klientide registris hoiatakse klientide kontaktandmeid ning muid klientidega seotud ja sujuvaks tööks vajalikke atribuute. Samuti lisatakse klientide registri kaudu uusi klientide.

Olemasoleva kliendi kaardi avamiseks tuleb registris klikkida kliendi koodile ja uue loomiseks tuleb vajutada nuppu
Esimesel juhul avaneb olemasoleva kliendi kaart vaatamiseks ning vastava õiguse olemasolul ka muutmiseks (vt.Kasutajaõigused). Teisel juhul avaneb tühi kaart uue kliendi sisestamiseks.

Kliendi kaart

Kliendi kaardil hoitakse ühe kliendi andmeid:

Kliendi kaart jaguneb sakkideks: Üldinfo, Kontaktid, Klassid, Marsruudid, Näidud, Tegevused, Muudatused, Muutused, Transport, Ressurss, Uuringud, Nõusolekud

Üldinfo

Sakis Üldinfo hoitakse kliendi põhilisi andmeid ja atribuute. Väljade tähendused on järgmised:

Esmatähtsad väljad:

Kood- kliendi tähis Directo jaoks. Selle võib luua kasutaja sisestades sobiva tähise, mis võib sisaldada nii numbreid kui tähti. Samas, võib koodi luua ka Directo peale kliendi kaardi esmast salvestamist, andes järjekorrast järgmise tähise. Süsteemiseadistustes saab määrata, millist numbrivahemikku kasutatakse kliendi koodi loomiseks või kasutatakse kliendi registrikoodi ka kliendi koodina. Kui kasutaja otsustab koodi ise sisestada, siis ei ole soovitav kasutada selles täpitähti, kirjavahemärke ja spetsiifilisi arvuti sümboleid. Directo soovitus on, et koodi loob programm ise vastavalt administraatori poolt määratud süsteemiseadistustele, sest seda tunnust on vaja ainult seoste loomiseks ning kasutaja seda oma igapäevases töös ei vaja;

Nimi- Kliendi nimi.
:?: Kui kasutada kliendi kaardi loomisel Äriregistri abi, täitub väli Nimi automaatselt;

Tüüp- kliendi juriidilise keha tüüp. Valikmenüü: Ettevõte, Eraisik, Riigiasutus.
:?: Kui kasutada kliendi kaardi loomisel Äriregistri abi, siis täitub väli Tüüp automaatselt.
:!: Kliendi tüübi korrektne valimine on oluline käibemaksu aruande õigeks genereerimiseks;

Reg.nr- kliendi registrikood.
:?: Kui kasutada kliendi kaardi loomisel Äriregistri abi, siis täitub väli Reg nr automaatselt.
:!: Kliendi registrikoodi täitmine on oluline käibemaksu aruande õigeks genereerimiseks.

:?: Kui registrikoodi väli on täidetud ja kliendi kaart salvestatud, siis muutub välja pealkiri hüperlingiks ning selle klikkides võib avaneda mõne krediidiregistri lehekülg antud kliendi kohta. Millise teenusepakkuja ning milliste võimalustega, sõltub Süsteemiseadistusest Välise kliendiinfo päringu URL ja teie lepingust vastava teenuse pakkujaga.

Muud väljad:

Klass- kliendi grupp. Klass tuleb valida klasside registrist, mis avaneb sellelt väljalt topeltklikiga või Ctrl-Entre.

Objekt- kliendiga seotud objekt ehk finantsdimensioon(id). Kasutatakse siis, kui soovitakse, et kliendi asetamisel dokumendile asetuks ka kindlad objektid sama dokumendi päisesse.

Pakkumine - kliendi sortimendi ehk pakkumise nr.

Eripakkumised - süsteemi seadistus (tellimusele lisatakse kliendile määratud pakkumise artiklid), kas kliendi sortiment asetub kohe või küsib tellimusel.

Arve väljatrükk - milline kujundus on vaikimisi kujundus. Kliendi seadistus kandub arvele ja arvelt edasi liidesed ja e-arve.

Lähetus - kui kinnitada lähetus, kas tekib ka arve. Seda mõjutab süsteemi seadistus Lähetuse kinnitamine loob ka arve, kui kliendikaardi Lähetus väärtuseks on määratud Lähetus ja Arve

Autom.trükk - seadistus määrab ära, milline dokument trükitakse arve kinnitamise hetkel. Kas ka süsteemi seadistus ka seda mõjutab?

Hoiatab - mitmest päevast alates hoiatab ületähtaja arvete puhul
Keelab - mitmest päevast alates keelab kinnitamast ületähtaja arvete puhul
:!: Süsteemi seadistustes on sätted Ületähtaja arved - mitmest päevast alates hoiatab ning Ületähtaja arved - mitmest päevast alates keelab kinnitamast, kuid kliendikaardile saab määrata kliendipõhiselt päevade arvu, millal hoiatab ja keelab.
Mitu KM maad - Kui üks ja sama klient on mitme riigi käibemaksukohuslane, siis peaks iga erineva käibemaksu registri numbri ja käibemaksumaa jaoks tegema eraldi kliendikaardi. Arveid tehes maksja peaks olema alati „peakood“ ja tellija - selle riigi käibemaksukohuslase infoga kliendi kaart kuhu kaupa tarnitakse.
Mõlemal kliendikaardil, nii kliendil kui ka tellijal peab Mitu KM maad linnuke peal olema.

Transport

Kliendi kaardil on eraldi sakk nimega Transport.

Milleks kasutatakse? Spetsiifiliste liideste häälestused - E-arve, Edi arvete dokumentide väljundid - nende parameetrid. Ehk kuidas süsteem käitub kui arve tuleb sisse või välja. Edi dokument on Telema või Edisofti kauba tellimuste ja tarne dokument.

Üld

SeadistusSisuKlientHankija
Teavitus e-mail sissetulnud dokumendi puhule-maili aadress:?: (EDI)-
Mis kasutajaga luuakse sisenevad dokumendidvalik kasutajate registrist:?: (EDI):?: (E-ARVE)
Mis objektiga luuakse sisenevad dokumendidvalik objektide registrist:?: (EDI):?: (E-ARVE)
Tekst artikliväljale, kui sisendokumendi artikkel on puudutekst:?: (EDI)-
Mis seeriasse luuakse sisenevad dokumendidseeria kood:?: (EDI):?: (E-ARVE)
Kliendi lao jälgimineEi, Arve põhine, Lähetuse põhine, Lähetus ja ladu muutev arve, Liikumise põhineMillal luuakse kliendi müük-
Kliendi müük luuakse (olemasolul) arve tellija järgiEi, JahMõjutab ainult kliendi müügi loomist arvelt-
Mis laoga luuakse sisenevad dokumendidvalik ladude registrist:?: (EDI):?: (E-ARVE) sissetuleku loomisel
GLNUnikaalne kohatunnus:?: (EDI)-
Väline koodKui välimise osapoole süsteemis on kliendi või hankija kood erinev Directos olevast koodist :?: (1):?: (EDI):?: (EDI)
:?: (EDI) Kasutusel elektrooniliste kaubadokumentide liideste puhul (Telema, Edisoft)
:?: (E-ARVE) Kasutusel hankijalt siseneva e-arve puhul (Omniva, RIK, Fitek, Telema)
:?: (1) Kasutuses välise laopidaja puhul tarnekorralduste saatmisel ja vastuvõtmisel (SMARTEN, VIA3L jne.)

Edastuskanal

Määratakse ära kanalid kuhu liiguvad dokumendid, mis on seadistatud blokis Väljuvad dokumendid. Kanalite valik sõltub sellest, millised liidesed on ettevõtte Directos seadistatud.

Väljuvad dokumendid

Määratakse ära dokumendid, mis liiguvad kanalite kaudu, mis on seadistatud blokis Edastuskanal.

Omniva / RIK / EAK e-arve

Seadistused puudutavad saadetava e-arve XML andmete struktuuri.

SeadistusSisu
PostiaadressMillisest arve aadressi blokist aadress võetakse
LepingTäidab XML-is InvoiceInformation/ContractNumber välja juhul, kui arve klienditellimus väli pole täidetud.
e-arve channelAddressMäärab kustkohast võetakse Invoice/@channelAddress väärtus. Seadistus on kasutusel ainult Fiteki liidese või arved.ee keskkonna jaoks
Arve faktooringu klientSeadistus võtab väljale määratud kliendikaardilt arveldusarve ja määrab selle XML-is väljale PaymentInfo/PayToAccount.
Kinnitamine saadab automaatseltSeadistus kasutatav ainult RIK puhul, dokument saadetakse süsteemist vahetult pärast kinnitamist.
Kanal kuhu liigub arve EAK portaalist Kui ühtegi linnukest ei ole valitud, siis vaikimisi on e-arve.
:!: Kui klient pole e-arve vastuvõtu võimeline, aga soovitakse e-arvet ikkagi saata, siis peab siit valikutest olema midagi valitud

Finvoice

Soome e-arve (finvoice) seadistused

SeadistusSisu
OVT tunnusSaaja e-arve tunnus
Arve faktooringu klientSeadistus võtab väljale määratud kliendikaardilt arveldusarve ja määrab selle XML-is vajalikule väljale.
Saada manusedKas manused saadetakse kaasa või mitte

Telema

Telema ja Edisofti liideste seadistused.

SeadistusSisu
Klient
Sisenevate tellimuste klient tuvastatakse andmeblokistVaikimis on DeliveryParty, Selveri 4-dok puhul BuyeParty
Lähetuse BuyerParty klientKui klient erineb lähetuse kliendist. Kasutusel ainult Selver 4-dok puhul
Lähetuse DeliverParty klientKui klient erineb lähetuse kliendist. Kasutusel ainult Selver 4-dok puhul
Saatelehe ühesugused artiklid esitatakse koondatultEi, Jah
Koondatud saatelehel on ka hinnadEi, Jah
Arve DeliveryParty klientSeadistus on Selver 4-dok spetsiifiline
Arve faktooringu klientSeadistus võtab väljale määratud kliendikaardilt arveldusarve ja määrab selle XML-is vajalikule väljale.
Arve grupeeritakse artiklite kaupaEi, Jah
Lähetuse saatmisel ei ole e-dokumendi kliendi koodis kliendi laduEi, Jah
Laos tehakse arve lähetuse (saatelehe) põhjalEi, Jah
Pakis tellimise alusKui klient tellib pakis, aga Directos on laoarvestus tk kaupa või vastupidi
Arve kliendikood edastatakse osakonna olemasolul stiilis kood:osakondEi, Jah
Eelistatakse siseneva dokumendi (tellimus/tarnekinnitus) hinduEi, Jah - Kasutuses Bauhof 4-dok puhul
Firma prefiksKasutusel ainult erijuhtumitel
TK>OTK hankijaHankija tellimusest automaatselt ostutellimuse looja . Kui on seadistatud, et sisenevast tellimusest tehakse ka ostutellimus, siis ostutelllimuse hankija võetakse sellest seadistusest.
Rea numbri koefitsientKasutusel ainult erijuhtumitel

Nõusolekud

Nõusolekute registreerimise funktsionaalsus võimaldab rakendada andmekaitse regulatsioonidest tulenevat nõuet talletada klientide poolt antud load või keelud kontaktandmetele info (reklaam, pakkumised jms) edastamiseks. Lisaks on nõusolekute alusel võimalik pärida klientide andmete nimekirju (näiteks turunduslikel eesmärkidel).
Nõusolekute registreerimiseks on kliendikaardil sakk Nõusolekud:

Lehel on tabel, kuhu saab registreerida nõusoleku liigi, kanali ja kehtivuse (vt. Kasutamine)

Seadistamine

Nõusolekute registreerimise toimimiseks on vajalik esmalt häälestada Nõusolekute kanalid ja Nõusolekute liigid. Need peab iga ettevõte iseseisvalt häälestama, sest edastamise meedium ning edastatav info tulenevad ettevõtte vajadustest ning võimalustest.

Nõusolekute kanalid

Nõusolekute kanalid on info edastamise meedium või tehnilised lahendused (e-mail, telefon, paberkandja jne.). Kanalite häälestamine toimub: Seadistused→Müügi seadistused→ Nõusolekute kanalid :

Kanali juures saab või tuleb täita järgmised väljad:

KOOD- kanali tähis;
NIMI- kanali nimi, mida näeb kasutaja;
SULETUD- määrab, kas kanal on aktiivses kasutuses. Valikud EI; Jah. Võimalus kanali kasutamine lõpetada (Jah);
SORTEERITUD- kanali asukoht (järjekord) kliendi kaardi sakil Nõusolekud vasakult paremale;
Tõlkimine - võimalus anda kanalile nimi erinevates kasutuses olevates keeltes.

Nõusolekute liigid

Nõusolekute liigid on info liigid või vormid (uudiskiri, pakkumised jne.). Liikide häälestamine toimub: Seadistused→Müügi seadistused→ Nõusolekute liigid :

Liigi juures saab või tuleb täita järgmised väljad:

KOOD- liigi tähis;
NIMI- liigi nimi (tekst); Seda näidatakse nõusolekute tabelis ja aruandes filtri valikuna;
VAIKIMISI- määrab, kas liik on uuel kliendikaardil vaikimisi valitud. Valikud Ei/Jah;
SULETUD- määrab, kas liik on aktiivses kasutuses ja kas seda saab valida nõusolekute tabelisse. Valikud Ei/Jah;
KEHTIB- nõusoleku automaatse lõpetamise aeg päevades. Vt. Kasutamine;
Tõlkimine- võimalus anda liigile nimi erinevates kasutuses olevates keeltes.

Kasutamine

Nõusolekud või keeldumised registreeritakse kliendikaardi sakil Nõusolekud:

Liik- valik Nõusoleku liikidest, mis ei ole suletud. Vaikimisi on lehele asetatud kõik liigid, mille tunnus VAIKIMISI on Jah. Vt. Nõusolekute liigid;
E-mail, Telefon, …- kanalite tulbad kanalite sorteerimise järjekorras. Kanali ja Liigi ristumiskohas on rippmenüü nõusoleku tüübi määramiseks: tühi/Jah/Ei;
Algus- nõusoleku kehtivuse algus. Kui kasutaja on valinud nõusoleku tüübi Liigi ja Kanali ristumiskohas, siis täidetakse algus käesoleva kuupäevaga. Kasutaja ei saa ise algust käesolevast ajast hilisemaks või varasemaks muuta;
Lõpp- nõusoleku lõppemise kuupäev. Kasutaja saab nõusoleku registreerimisel vajadusel kohe ka lõpu määrata, kui see on teada. Lõpp peab olema hilisem kui algus. Kui liigile on määratud kehtivuse aeg päevades, siis täidab programm lõpu automaatselt kuupäevaga⇒Algus + liigi kehtivuse päevade arv. Enne salvestamist saab kasutaja automaatselt pakutud lõppu muuta või kustutada. Kui lõpp on juba salvestatud, siis seda ei saa enam muuta;
Kasutaja- kasutaja, kes lisas kirje või tegi viimase muudatuse;
Aeg - kirje viimase muutmise aeg;
Kommentaar- kasutaja sisestatav tekst, märkus;
Näita- filter, mis määrab, kas näidatakse kõiki, aktiivseid või suletud (Lõpp on varasem, kui on käesolev kuupäev) kirjeid. Rippmenüü valikutega kõik/Aktiivsed/Suletud. Käivitab päringu kohe, kui väärtust vahetatakse;

 • Tulemuse saab salvestada kliendikaardi nupuga Salvesta
 • Salvestatakse ainult need kirjed, millele on valitud mõni Jah või Ei (tühju ei salvestata);
 • Topeltklikk kanali nimel täidab kogu tulba (kõik liigid antud kanali piires) sama väärtusega- esimene kord Jah. Teine kord Ei ja kolmandal korral muudab tulba tühjaks;
 • Uue kliendikaardi loomisel näidatakse tabelis neid liike, mis on määratud vaikimisi liikideks, aga kirjed ei ole seejuures salvestatud (Jah/Ei valimata);
 • Salvestatud kliendikaardil näidatakse salvestatud kirjeid (Jah/Ei väärtusega) ning lisatakse read nende liikidega, mis on vaikimisi liigiks määratud ja tabelis puudub nende kohta salvestatud kirje, mille Algus< hetke aeg< Lõpp (tühi=lõpmatus).
 • Kui kirjel on väli Lõpp täidetud, siis ei saa enam kirjet muuta (v.a. Kommentaar);
 • Kui Kanal on märgitud suletuks, siis näidatakse seda tulpa ikkagi, aga sellele ei saa valida väärtusi (Jah/Ei). Olemasolevaid kirjeid ei muudeta. Suletud kanalid on järjekorra lõpus ehk paremal.

Aruanded

Aruannetest saab pärida klientide andmeid nõusolekute alusel.

Aruanne Klientide nimekiri

Aruandes on nõusolekute alusel klientide nimekirja koostamiseks järgmised filtrid:

Liik- filtreerib nõusoleku liigi alusel. Rippmenüü, milles on kasutusel olevad nõusolekute liigid. Valikus on ka hüüumärgiga kirjed ja nendega saab teha välistava filtreerimise. St. kui valida hüüumärgiga algav nõusoleku liik, siis näidatakse neid kliente, kellel puudub antud liigiga nõusolek;
Kanal- filtreerib nõusoleku kanali alusel. Rippmenüü, milles on kasutusel olevad nõusolekute kanalid. Valikus on ka hüüumärgiga kirjed ja nendega saab teha välistava filtreerimise. St. kui valida hüüumärgiga algav nõusoleku kanal, siis näidatakse neid kliente, kellel puudub antud kanaliga nõusolek;
Nõusolek- filtreerib nõusoleku tüübi (tühi/Jah/Ei) alusel;
Nõusolek seisuga- võimaldab filtreerida kasnõusoleku alguse või lõpu järgi kasutades võrdus- ja võrdlusmärke (=,<,⇐,>,>= ) kuupäeva suhtes.

Filtrid öötavad nii üksikult kui ka kombinatsioonis teistega.
Aruande tulemisse tekib info, mis on valitud teiste aruande parameetritega (linnukesed jms.):

Directost Directosse transport

Directo2Directo transpordimoodul võimaldab automaatselt vahetada dokumente (arved, ostuarved, sissetulekud, liikumised, lähetused, tellimused, ostutellimused jms) kõikide teiste Directo2Directo moodulit omavate ettevõtetega.

Teenusel on ühekordne liitumistasu 350 eurot firma kohta. Teenusel kuumaksu ei ole.

Dokumendid liiguvad sama serveri piires 15 minuti ning erinevate serverite piires kuni poole tunni jooksul.

Lisaks saab vastavalt firmale kirjeldada transpordijärgsed tegevused – näiteks, et loodaks ka uued artiklid või võetaks konkreetset infot teisest firmast, mida muidu transpordiga kaasa ei tule.

Hetkel on arendatud järgmised liikumisviisid:

 • Arve → Arve
 • Arve → Ostuarve
 • Arve → Sissetulek
 • Lähetus → Lähetus
 • Lähetus → Sissetulek
 • Lähetus → Tellimus
 • Liikumine → Liikumine
 • Liikumine → Ostutellimus
 • Liikumine → Sissetulek
 • Maha → Arve
 • Maha → Maha
 • Ostutellimus → Liikumine
 • Ostutellimus → Ostutellimus
 • Ostutellimus → Tellimus
 • Sissetulek → Sissetulek

Liitumisel saab iga firma endale transpordikoodi, mis on vajalik firmadevahelise transpordi kirjeldamiseks. Koodiks on enamasti firma nimi, aga ilma ocra_ alguseta. Edasi tuleb kirjeldada, kellele milliseid dokumente saadetakse ning milliseid dokumente väljast vastu võetakse. Transportide kirjeldamine on natuke tavaloogikaga vastuolus – kõik väljaminevad dokumendid kirjeldatakse klientide alt ning sissetulevad hankija alt. Ehk kui sisse tuleb ostutellimus siis paraku peab firmas kliendi ja hankija kood sama olema ning hankija alla kirjeldada, et ostutellimusest tekib tellimus.

Väljuva dokumendi kirjeldamine

Kliendikaardil on lehekülg Transport. Transpordi alla kirjeldatakse väljaminevad dokumendid (ka ostutellimus). Täita tuleb vähemalt firma, valida tegevus ning milline artiklikood välja läheb – kas artikli kood, hankija artikkel või ribakood. Lisaks kui tegemist on arvest arveks toiminguga, siis mis järjekorras ja millised lisaväljad välja liiguvad. Lisaväljad kirjeldatakse kujul 1234567 ning kui on vaja, et välja läheks ainult esimene lisaväli, mis läheks kliendi neljandale kohale, siis peaks see rida olema selline 000100. Kui lihtsalt esimesed kuus, aga nihkes, siis 0123456.

Samuti saab lisada filtrid, et millised dokumendid välja liiguvad – ladu, projekt ja objekt toimivad filtrina. Lisaks, kui arvel on lähetusaadressi esimene rida täpselt vastaspoole lao aadress, siis tekib vastaspoolel sisenevale dokumendile kohe õige ladu.

PDF - müügiarve puhul saadetakse PDF teisele poole kaasa.
Manus - kõik dokumendi manused saadetakse teisele poole kaasa.

Siseneva dokumendi kirjeldamine

Hankija kaardil on samuti lehekülg Transport. Siia tuleb kirjeldada allika firma kood ning tegevuse liik – mis dokument milleks muutub, mis seeriasse uus dokument tekib ning vajadusel ka loodud dokumendi kasutaja, objekt või projekt.

Näiteks on Firma1 ja Firma2. Firma1 tahab saata Firma2 arvet, mis muutuks sissetulekuks, kusjuures ühine artiklikood on ribakood. Firma1 kirjeldab oma kliendi alla ära sellise transpordi rea:

Firma: Firma2
Tegevus: arve
Artikkel: ribakood

Firma2 kirjeldab oma hankija alla ära:

Firma: Firma1
Tegevus: arve → sissetulek
Seeria: antud aasta sobilik seeria. Kasutaja, projekt, ladu vastavalt vajadusele.

15 minuti jooksul peab Firma1 kliendikaardil tekkima Toimib tulpa Jah.

Kui firmal on vajalikud lisaks edasised automaatsed toimingud, siis tuleks ühendust võtta meie Helpdeskiga – need lisatakse juurde.

Laohaldaja võimalused

Directo2Directo transpordi abil on võimalik saata dokument laohaldajale ning saada sealt koguste info tagasi. Selleks tuleb ära kirjeldada lao külge LAOPIDAJA ning laopidaja kliendil täita ära d2d sektsioon sobilike dokumentidega.

1. Lähetus
Et saata lähetust ning saada sealt tagasi koguste info, siis tuleb ära täita Süsteemi seadistused > Staatus, mille puhul lähetus saadetakse haldajale . Sellisel juhul saadetakse lähetus määratud staatuse puhul haldajale - lähetus jääb lukku ning haldaja saab saata parandatud kogused ning pärast seda saab lähetuse ära kinnitada. Nii saab saata d2d dokumendi nii laohaldajale kui ka kliendile.

Mõned laopidajad lisavad oma tarkvara (nt RIS) kasutades dokumendile pakendi ja transpordi artiklid koos kogustega. Sellises olukorras, kus on D2D seadistatud transpordi all lähetus → lähetus muudetakse kliendi kauba kogused ära ja lisatakse laopidaja artiklid kogustega.

Lisaks koguste muutmisele loob seadistus Lähetus loob arve ka arved.

Arved saab automaatselt ka kinnitama panna. Selleks on vaja kahte seadistust:

1) Süsteemi seadistus → Lao seadistused

2) Kliendikaart

Kui klient on ⓔ-arvete vastuvõtt Jah ja arve kinnitamine saadab e-arve välja ja arvel ei tohiks olla laopidaja poolt lisatud artikleid, peab laopidaja artiklid lisama eraldi artikliklassi.

Lisaks peab transpordi parameetrite alla lisama järgmise parameetri:
TÜÜP - peab alati olema TELEMA_ART_KL_SKIP
KOOD - laopidaja artiklite jaoks loodud artikliklass

Muu

Arendusena on võimalik lisada dokumendivahetusele ka lisafunktsioone. Näitkeks arvega kaasa saata tema trükikuva jms.

Muud toimingud

Kliendikaardi kustutamine

Kliendi kaardi kustutamiseks tuleb vajutada sellel nuppu Kustuta (eeldab vastava kasutajaõiguse olemasolu). Kui antud klienti ei ole ühegi dokumendi peal kasutatud, siis kaart kustutatakse. Kui kaarti on kasutatud, siis ilmub vastav teade, kus loetakse üles mitmel dokumendil on seda kasutatud:

Kaarti saab siiski kustutada, kui anda sellele asendusklient, millega asendatakse kustutatav kõikidel dokumentidel, kus teda on kasutatud. Selleks tuleb asetada väljale Vali asendusklient teise olemasoleva kliendi kood, miss märgitakse kustutatavaga seotud dokumentidel kliendiks. Kui asendusklient on määratud, siis tuleb vajutada nuppu ASENDA JA KUSTUTA. Seejärel asendatakse dokumentidel klient ja kustutatakse antud kaart.

et/yld_klient.txt · Viimati muutnud: 2021/10/07 09:10 persoon jane