Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadKülgriba

www.directo.ee

et:maksehinnang

Klientide maksekäitumise automaatne hindamine

ÜLDINE

Directo võimaldab automaatselt hinnata klientide maksekäitumist, kasutades selleks teadaolevaid müügireskontro andmeid. Analüüsi aluseks on eelkõige laekumiste info, mille kaudu hinnatakse seda, kas kliendil on kombeks maksetähtajast varem või hiljem maksta ja seda, mis on võimalike hilinemiste rahaline mõju.

HÄÄLESTAMINE

Maksehinnangu automaatikat juhitakse kolme süsteemiseadistuse kaudu. Nende vaikeväärtused on sellised:

Esimene seadistus määrab, mitme viimase päeva ajalugu Directo analüüsib. Vaikimisi seadistuste puhul antakse hinnang viimase aasta tehingute põhjal.

Teine seadistus lubab soovi korral muuta tekste, mida maksekäitumise hindamise juures kuvatakse.

:!: Selles loetelus peab alati olema neli fraasi.

Kolmanda seadistuse abil määratakse, mitmepäevaline hilinemine on eelkirjeldatud hinnangute aluseks.

:!: Selles loetelus peab alati olema kolm numbrit.

Klientide maksekäitumist analüüsitakse ja selle alusel leitud maksehinnangut uuendatakse üks kord ööpäevas, ööhoolduse käigus.

ARVUTUSMETOODIKA

Kliendi maksekäitumine arvutatakse järgnevalt:

  1. Lähtutakse seadistustes määratud laekumiste perioodist
  2. Leitakse summaga kaalutud hilinemise (varem maksmise) päevad. Selleks leitakse laekumise rea ja arve maksetähtaja vahe ning korrutatakse see laekumise summaga⇒ (laekumise rea aeg-arve maksetähtaeg) * laekumise summa baasvaluutas;
  3. arvete, millel puudub laekumine aga millel on saldo, loetakse hilinemiseks arve maksetähtaja ja hetke aja vahe
  4. Summaga kaalutud päevad summeeritakse ja jagatakse antud laekumiste baasvaluuta summaga ning ümardatakse täisarvuks.

Hinnang⇒ (1*100+2*1000+86*300) / (100+1000+300) = 19.92857 ⇒ ROUND(19.92857,0)=20 päeva

TULEMUS

Klientide maksekäitumise hinnang ja selle aluseks olnud kaalutud keskmise hilinemise päevad on näha kliendikaardil. Samuti on võimalik seda välja kuvada klientide registris ja kliendi asetamise aknas.

Maksehinnangu infot kuvatakse kliendi andmete juures ka müügidokumentidel - pakkumisel, tellimusel ja müügiarvel. Nii saab krediidimüügi korral juba varajases faasis hinnata võimalikke maksehäire riske.

et/maksehinnang.txt · Viimati muutnud: 2020/09/28 09:49 persoon mariliis