Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadKülgriba

www.directo.ee

et:yld_hankija

Hankijad

Hankija on Directo mõistes kauba või teenuse tarnija. Hankijatega seotakse näiteks ostuarved, laosissetulekud ja paljud muud Directo dokumendid või kaardid.

:!: Hankijate register on lahus Klientide registrist.

Hankijate register

Hankijate register asub Ost → DOKUMENDID → Hankijad :

Klikkides sõnal Hankijad avaneb hankijate register:

Directo hankijate registris hoitakse hankijate (tarnijate) kontaktandmeid ning muid hankijatega seotud ja sujuvaks tööks vajalikke atribuute. Samuti lisatakse hankijate registri kaudu uusi hankijaid.

Olemasoleva hankija kaardi avamiseks tuleb registris klikkida hankija koodile ja uue loomiseks tuleb vajutada nuppu
Esimesel juhul avaneb olemasoleva hankija kaart vaatamiseks ning vastava õiguse olemasolul ka muutmiseks (vt. Kasutajaõigused). Teisel juhul avaneb tühi kaart uue hankija andmete sisestamiseks.

Hankija kaart

Hankija kaardil hoitakse ühe hankija andmeid ja Directo tööks vajalikke atribuute:

Hankija kaart jaguneb omakorda sakkideks: Üldinfo, Kontaktid, Pangakontod, Tegevused, Muutused, Automaatika, Transport

Üldinfo

Sakis Üldinfo hoitakse hankija põhilisi andmeid ja atribuute. Väljade tähendused on järgmised:

Esmatähtsad väljad:

Kood- hankija tähis Directo jaoks. Selle võib luua kasutaja sisestades sobiva tähise, mis võib sisaldada nii numbreid kui tähti. Samas, võib koodi luua ka Directo peale hankija kaardi esmast salvestamist, andes järjekorrast järgmise tähise. Süsteemiseadistustes saab määrata, millist numbrivahemikku kasutatakse hankija koodi loomiseks või kasutatakse hankija registrikoodi ka hankija koodina. Kui kasutaja otsustab koodi ise sisestada, siis ei ole soovitav kasutada selles täpitähti, kirjavahemärke ja spetsiifilisi arvuti sümboleid. Directo soovitus on, et koodi loob programm ise vastavalt administraatori poolt määratud süsteemiseadistustele, sest seda tunnust on vaja ainult seoste loomiseks ning kasutaja seda oma igapäevases töös ei vaja;

Nimi- Hankija nimi.
:?: Kui kasutada hankija kaardi loomisel Äriregistri abi, täitub väli Nimi automaatselt;

Tüüp- hankija juriidilise keha tüüp. Valikmenüü: Ettevõte, Eraisik, Riigiasutus.
:?: Kui kasutada hankija kaardi loomisel Äriregistri abi, siis täitub väli Tüüp automaatselt.
:!: Hankija tüübi korrektne valimine on oluline käibemaksu aruande õigeks genereerimiseks;

Reg.nr 1- hankija registrikood.
:?: Kui kasutada hankija kaardi loomisel Äriregistri abi, siis täitub väli Reg.nr 1 automaatselt.
:!: Hankija registrikoodi täitmine on oluline käibemaksu aruande õigeks genereerimiseks.

:?: Kui registrikoodi väli on täidetud ja hankija kaart salvestatud, siis muutub välja pealkiri hüperlingiks ning selle klikkides võib avaneda mõne krediidiregistri lehekülg antud hankija kohta. Millise teenusepakkuja ning milliste võimalustega, sõltub Süsteemiseadistusest Välise kliendiinfo päringu URL ja teie lepingust vastava teenuse pakkujaga.

Muud väljad:

Klass- hankija grupp. Klass tuleb valida klasside registrist, mis avaneb sellelt väljalt topeltklikiga või Ctrl-Entre.

Objekt- hankijaga seotud objekt ehk finantsdimensioon(id). Kasutatakse siis, kui soovitakse, et hankija asetamisel dokumendile asetuks ka kindlad objektid sama dokumendi päisesse.

Suletud- märgend võimaldab hankija sulgeda edasise kasutamise vältimiseks. Seda võimalust kasutatakse näiteks juhul kui hankija on tegevuse lõpetanud. Sellisel juhul ei ole õige hankija kaarti kustutada vaid sulgeda, sest ajaloolised tehingud hankijaga peavad alles jääma. Samas tagab sulgemine, et seda hankijat ei saa enam uutele dokumentidele valida. Aruannetes näidatakse ka suletud hankija andmeid.

Tänav, Indeks ja linn, Maa- hankija juriidilise või tegevusaadressi väljad.
:?: Kui kasutada hankija kaardi loomisel Äriregistri abi, siis täituvad aadressi väljad automaatselt;

Maakond- täiendab teisi aadressi välju. Valik maakondadest. Maakondade registrit saab täiendada või muuta: Seadistused→ Üldised seadistused → Maakonnad;

Asumaa- täiendab teisi aadressi välju. Valik riikide registrist. Riikide registrit saab täiendada või muuta: Seadistused→ Lao seadistused → Asumaad;

Esindaja- hankija esmane kontaktisik; Topeltklikk või Ctrl-Enter avab valiku kontaktide registrist.

Telefon- hankija esmane kontakttelefon;

e-mail- hankija esmane e-mailiaadress;

Directo-to-Directo - näitab, kas hankija kasutab samuti Directot. Kui jah, siis on soovi korral võimalik Directo-to-Directo transpordimooduli kaudu Directode vahel automaatselt dokumente vahetada.

Pangakontod

Juhul kui hankijal on mitu pangakontot, on neid võimalik siin sakis hallata.

:!: See osa hankija kaardist asendab vana lahendust, kus erinevad arveldusarved olid defineeritud hankija lisaväljadena, mille kood määrati süsteemi seadistustes.

 • A/a - pangakonto
 • Kood - panga kood. Valik pankade registrist
 • Nimi - panga nimi. Asetub panga asetamisel
 • SWIFT - panga swift. Asetub panga asetamisel
 • Aadress - panga aadress
 • Nimi pangas- hankija nimi antud pangas. Teksti input;

:?: eelnimetatud väljad täidavad sama eesmärki ja käituvad samamoodi kui vastavad väljad hankija kaardi esilehel.

 • Tas.ting.klass - tasumistingimuse klassi-põhiseks filtreerimiseks
 • Kommentaar

Kasutamine

Pangakontosid saab asetada Arveldusarve väljale ostuarve, ostutellimuse, tasumise ja väljavõtte dokumentidel. Lisaks siin kirjeldatud pangakontodele näidatakse asetajas ka hankija põhilehel olevat kontot ja selle infot. Ostuarvele asetades asetub koos pangakontoga ka vastav Pangakood.
:?: Ostuarve ja ostutellimuse dokumendi puhul kasutatakse pangakonto asetamisel täiendava filtrina dokumendile sisestatud tasumistingimuse klassi, mis võimaldab hankija pangakontode valikud veel peenemalt piiritleda.

Automaatika

Pärast saabunud e-arvest ostuarve moodustamist rakendub automaatselt ostuarve ridade täiendamise funktsionaalsus ehk Hankija automaatika. Hankija automaatika eesmärk on rikastada e-arvest moodustunud ostuarve ridade infot selliselt, et kasutajal jääks võimalikult vähe tööd arve info täiendamisel ja raamatupidamisdokumendi kõlbulikuks muutmisel. See funktsionaalsus võimaldab ka märkimisväärset aja kokkuhoidu, eriti paljurealist ostuarvete puhul (näiteks mobiiltelefoni arved jne.). Hankija automaatika võimaldab seadistada reeglid, mis otsivad e-arve realt mingit kindlat tekstilõiku ja selle tuvastamisel rakendavad reale soovitud konto, objektid, projekti ja kasutaja. Lisaks on võimalus, et koos kindla tekstilõiguga peab kehtima ka mõni seos personaliregistriga tuvastamaks arve reaga seotud isik/töötaja ning sellest lähtuvalt tagada eelnimetatud väljade täitmine.

Kui Directosse saabunud e-arve muudetakse ostuarve kirjeks, siis täidetakse ostuarve väljad piltlikult öeldes sarnaselt, nagu kasutaja teeks seda käsitsi. Näiteks, kui käsitsi asetada ostuarvele hankija, siis asetatakse ostuarve reale ka hankija kaardilt LS konto (kui see on hankija kaardil täidetud) ning käibemaksukood jne. Sama juhtub esmalt ka siis, kui Directo moodustab e-arvest ostuarve. Aga seejuures on oluline, et ostuarve rea Sisu kombineeritakse e-arve rea vastavatest väljadest ehk Sisusse koondatakse palju olulist infot, mis on tekstikujul. Kui see osa on tehtud, siis rakendub Hankija automaatika. Hankija automaatika toetub suures osas ostuarve rea väljale Sisu koondunud infost vajaliku otsimisele ning selle järgi tegutsemisele.

Seadistamine

Hankija automaatika seadistatakse hankijakohaselt ehk eraldi igale hankijale, kelle e-arvetele soovitakse (või on mõtet) seda rakendada. Reeglite kirjeldamiseks on abiks avada konkreetse hankija poolt saadetud e-arve XML, et näha, millist infot e-arve sisaldab. E-arve XML-i saab vaadata avades Dokumentide transpordi aknast konkreetse kirje ning sealt vajutades nuppu XML. Seadistamine toimub vastava hankija kaardi sakis Automaatika:

Sisaldus - tekstilõik, mida otsitakse ostuarve rea väljast Sisu (imporditud e-arve realt);

Artikkel - tekstilõik, mida otsitakse e-arvest tuvastatud artiklite koodide seast. Otsitakse sisaldust.

Viitenumber - tekstilõik, mida otsitakse e-arvest tuvastatud viitenumbri seast. Finantsretsepti puhul otsitakse täpset vastet, muul juhul sisaldust.

Kogus - number, mida otsitakse e-arve arverealt. Otsitakse täpset vastet. Kogus oskab ära tunda ka > ja < märgi ehk et kui >5 siis rakendub kui kogus on >5.

Summa - number, mida otsitakse e-arve arverealt. Otsitakse täpset vastet.

Personal - reegli seos personali registriga. Seost saab luua läbi personali kaardi alamregistrite Dokumendid, Vahendid ja Seotud isikud rea tüüpide kaudu. Rippmenüüsse ilmuvad need ridade tüübid, mis on häälestaud Seadistused→Personal→Andmete tüübid. Andmete tüüpide kasutamist personali kontekstis vaata vastavast juhendist. Näiteks kui Vahendite alla on loodud tüüp Mobiiltelefon, siis otsitakse ostuarve rea Sisust, kas selles leidub telefoninumber, mis on mõne isiku personali kaardi saki Vahendid real, mis on tüübiga Mobiiltelefon väljal Kommentaar. Kui leidub, siis selle järgi tuvastatakse isik. Vt. Toimimine.

Konto - reegli tulemusele vastav konto. Ehk see konto rakendatakse reeglile vastavale ostuarve reale. See on reegli esimene eelistus. Kuid see võib jääda ka tühjaks, siis rakendub teistsugune konto leidmise loogika. Vt. Toimimine;

KM kood - reegli tulemusele vastav käibemaksukood.

Objekt - reegli tulemusele vastav objekt. Ehk see objekt rakendatakse reeglile vastavale ostuarve reale. See on reegli esimene eelistus. Kuid see võib jääda ka tühjaks, siis rakendub teistsugune objekti leidmise loogika. Vt. Toimimine;

Projekt - reegli tulemusele vastav projekt. Ehk see projekt rakendatakse reeglile vastavale ostuarve reale. See on reegli esimene eelistus. Kuid see võib jääda ka tühjaks, siis rakendub teistsugune projekti leidmise loogika. Vt. Toimimine;

Kasutaja - reegli tulemusele vastav kasutaja kood. Selle välja kasutamine või muude alternatiivide kasutamine sõltub konkreetsest reeglist. Vt. Toimimine.

Artikkel - reegli tulemusele vastav Directo artiklikood.

Klient - reegli tulemusele vastav kliendikood.

Sisu - reegli tulemusele vastav tekst arve rea sisu lahtris. Kui on täidetud kirjutatakse rea sisu üle täpselt selle tekstiga. Kui on täitmata kirjutatakse arve sisule e-arve rea sisu.

Finantsretsept - reegli tulemusele vastav finantsretsept, mis rakendatakse ostuarve loomisel. Ühel ostuarvel saab kasutada ainult ühte retsepti.

Väljade Sisaldus, Artikkel, Viitenumber, Kogus, Summa ja Personal kaudu kehtestatakse reeglid ning Konto, KM kood, Objekt, Projekt, Kasutaja, Artikkel, Klient, Sisu, Finantsretsept on need, mis reegli kehtivus korral rakendatakse.

Toimimine

Hankija automaatika teeb järgmised sammud ja kirjeldatud järjekorras:

1. Esmalt täidetakse need reeglid, mis on seotud Personali kaardi alamregistriga Dokumendid.

Ostuarve ridu hakatakse järjest läbi käima ja vaadatakse, kas rea:

 • Sisu sisaldab mõne Dokumendid tüüpi reegli välja Sisaldus sisu? Seejuures Sisaldus võib reeglil tühi olla ja see on nö positiivne vastus ning reegel selle tingimuse järgi sobib ostuarve reaga;
 • Sisu sisaldab reegli väljale Personal valitud Personali alamregistri Dokumendid tüübile vastavat väärtust väljalt Dok.nr. kehtivate kirjete hulgast (ostuarve aeg jääb registri Dokumendid vastava kirje alguse ja lõpu vahele või on võrdne)? Täpsemalt, tuvastatakse selle järgi isik, kellega ostuarve antud rida on seotud.

Näiteks e-arvest loodud ostuarve Sisu on järgmine: 95 miles; DateTime: 03.01.2018 16:40; Station: Circle K Laagri; Country: EE; Summa: 56.87 Gid:704483382122005476

Reeglid ja personali kaart toimivad skemaatiliselt järgnevalt:

Kui leitakse ostuarve rida, millel kehtivad mõlemad eelnimetatud tingimused ehk Sisu sisaldab nii reegli Sisaldust kui ka Personali alamregistrist Dokumendid mõnd Dok.nr, millel on sama tüüp kui Automaatika reeglites antud real näidatud, siis:

 • Asendatakse ostuarve rea Konto reeglis näidatud kontoga. Kui reeglis ei ole kontot, siis jääb ostuarve reale see konto, mis seal juba oli;
 • Asendatakse ostuarve rea Objekt reeglis näidatud objektiga. Kui reeglis ei ole objekti, siis võetakse objekt isikult (personal), kes tuvastati reegli alusel ning lisatakse selle objekti hierarhiad jms. Kui ka tuvastatud isikul ei ole objekti, siis jääb ostuarve reale see objekt, mis seal juba oli;
 • Asendatakse ostuarve rea Projekt reeglis näidatud projektiga. Kui reeglis ei ole projekti, siis jääb ostuarve reale see projekt, mis seal juba oli;
 • Asetatakse ostuarve reale väljale Kasutaja isiku, kes tuvastati, Directo kood.

2. Järgmisena täidetakse need reeglid, mis on seotud Personali kaardi alamregistriga Seotud isikud.

Ostuarve ridu hakatakse järjest läbi käima ja vaadatakse, kas rea:

 • Sisu sisaldab mõne Seotud isikud tüüpi reegli välja Sisaldus sisu? Seejuures Sisaldus võib reeglil tühi olla ja see on nö positiivne vastus ning reegel selle tingimuse järgi sobib ostuarve reaga;
 • Sisu sisaldab reegli väljale Personal valitud Personali alamregistri Seotud isikud tüübile vastavat väärtust väljadelt Nimi või Isikukood kehtivate kirjete hulgast (ostuarve aeg jääb registri Seotud isikud vastava kirje alguse ja lõpu vahele või on võrdne)? Täpsemalt, tuvastatakse selle järgi isik, kellega ostuarve antud rida on seotud.

Kui leitakse ostuarve rida, mille kehtivad mõlemad eelnimetatud tingimused ehk Sisu sisaldab nii reegli Sisaldust kui ka Personali alamregistrist Seotud isikud mõnd Nime või Isikukoodi, millel on sama tüüp kui Automaatika reeglites antud real näidatud, siis:

 • Asendatakse ostuarve rea Konto reeglis näidatud kontoga. Kui reeglis ei ole kontot, siis jääb ostuarve reale see konto, mis seal juba oli;
 • Asendatakse ostuarve rea Objekt reeglis näidatud objektiga. Kui reeglis ei ole objekti, siis võetakse objekt isikult (personal), kes tuvastati reegli alusel ning lisatakse selle objekti hierarhiad jms. Kui ka tuvastatud isikul ei ole objekti, siis jääb ostuarve reale see objekt, mis seal juba oli;
 • Asendatakse ostuarve rea Projekt reeglis näidatud projektiga. Kui reeglis ei ole projekti, siis jääb ostuarve reale see projekt, mis seal juba oli;
 • Asetatakse ostuarve reale väljale Kasutaja isiku, kes tuvastati, Directo kood.

3. Järgmisena täidetakse need reeglid, mis on seotud Personali kaardi alamregistriga Vahendid.

Ostuarve ridu hakatakse järjest läbi käima ja vaadatakse, kas rea:

 • Sisu sisaldab mõne Vahendid tüüpi reegli välja Sisaldus sisu? Seejuures Sisaldus võib reeglil tühi olla ja see on nö positiivne vastus ning reegel selle tingimuse järgi sobib ostuarve reaga;
 • Sisu sisaldab reegli väljale Personal valitud Personali alamregistri Vahendid tüübile vastavat väärtust väljalt Kommentaar kehtivate kirjete hulgast (ostuarve aeg jääb registri Vahendid vastava kirje alguse ja lõpu vahele või on võrdne)? Kui väli Kommentaar vastaval kirjel on tühi, siis vaadatakse, kas sellel real on täidetud väli Inventar. Kui on, siis leitakse vastava koodiga inventar ning vaadatakse, kas selle seerianumber (SN) leidub ostuarve rea Sisus. Täpsemalt, tuvastatakse personali kaardi alamregistri Vahendid järgi või personaliga seotud inventari järgi isik, kellega ostuarve antud rida on seotud.

Kui leitakse ostuarve rida, mille kehtivad mõlemad eelnimetatud tingimused ehk Sisu sisaldab nii reegli Sisaldust kui ka Personali alamregistrist Vahendid mõnd Kommentaari või inventari, millel on sama tüüp kui Automaatika reeglites antud real näidatud, siis:

 • Asendatakse ostuarve rea Konto reeglis näidatud kontoga. Kui reeglis ei ole kontot, siis jääb ostuarve reale see konto, mis seal juba oli;
 • Asendatakse ostuarve rea Objekt reeglis näidatud objektiga. Kui reeglis ei ole objekti, siis võetakse objekt isikult (personal), kes tuvastati reegli alusel ning lisatakse selle objekti hierarhiad jms. Kui ka tuvastatud isikul ei ole objekti, siis jääb ostuarve reale see objekt, mis seal juba oli;
 • Asendatakse ostuarve rea Projekt reeglis näidatud projektiga. Kui reeglis ei ole projekti, siis jääb ostuarve reale see projekt, mis seal juba oli;
 • Asetatakse ostuarve reale väljale Kasutaja isiku, kes tuvastati, Directo kood.

4. Seejärel täidetakse need reeglid, mis on seotud ainult teksti, artikli, viitenumbri, koguse ja summa sisalduse otsimisega e-arve rea infost. St. reeglid, kus ükski Personali ja Finantsretsepti rida ei ole kasutusel. Ostuarve ridu hakatakse järjest läbi käima ja vaadatakse, kas rea Sisu sisaldab mõne eelnimetatud reegli välja Sisaldus sisu? Siinjuures peab reegli väli Sisaldus omama mingit otsitavat teksti.

Kui leitakse ostuarve rida, mille kehtib tingimus ehk ostuarve rea Sisu sisaldab reegli Sisaldust, siis:

 • Asendatakse ostuarve rea Konto reeglis näidatud kontoga. Kui reeglis ei ole kontot, siis jääb ostuarve reale see konto, mis seal juba oli;
 • Asendatakse ostuarve rea Objekt reeglis näidatud objektiga. Kui reeglis ei ole objekti, siis jääb ostuarve reale see objekt, mis seal juba oli;
 • Asendatakse ostuarve rea Projekt reeglis näidatud projektiga. Kui reeglis ei ole projekti, siis jääb ostuarve reale see projekt, mis seal juba oli;
 • Asendatakse ostuarve rea Kasutaja reeglis näidatud kasutajaga. Kui reeglis ei ole kasutajat, siis jääb ostuarve reale see kasutaja, mis seal juba oli.

:!: Iga järgnev samm EI kirjuta eelneva tulemuse üle, kui vastavat reeglit saab rakendada. Seega on väga oluline teha reeglid mõttestatult ning vältida vastuolulisi reegleid.

:!: Kui luua reeglid, mis kehtivad mingi rea kohta samal hetkel, siis rakendatakse reegleid tabeli järjekorra alusel alustades eespool olevast - kui rida „saab pihta“ mitme reegliga, siis rakendub ainult esimene.

Näide: E-arve real on sõne “BENSIIN 95“

Loome reegli, kus esimesel real on Sisalduseks sõna „BENSIIN 95“ (määrame kontoks 4444) ja teisel real nö üldisema reegli sõna „BENSIIN“ abil (määrame kontoks 5555). Selle tulemusena saavad kõik BENSIIN sisaldusega read kontoks 5555, välja arvatud, kui real sisaldub BENSIIN 95 - see saab kontoks esimesel reeglireal määratud konto 4444.

:?: kasutades Sisaldus tulbas protsendi märki %, saame otsida „mida iganes“. Tähtis on sellised nn üldised reeglid luua tabeli lõpus, sest vastasel juhul rakenduks need esimesena ja spetsiifilised reeglid „ei jõuaks“ rakenduda. Kui eelneva reeglinäite puhul lisada viimaseks kirjelduse reaks % ja kontoks 3333 siis loodavas ostuarves rakenduks kõigepealt reeglid BENSIIN ja BENSIIN 95 ning edasi kõik ülejäänud ridadele (mis ei sisalda BENSIIN ja BENSIIN 95) määrataks kontoks 3333.

Transport

Ostuarvete loomisel:

Teavitus e-mail sissetulnud dokumendi puhul- e-mailiaadress, kuhu edastatakse teade antud hankijalt e-arve saabumisel. Mõjub EDI e-arvete liidestuste puhul;
Mis kasutajaga luuakse sisenevad dokumendid-kasutaja kood, mis määratakse antud hankija poolt saadetud sisse imporditavale e-arvele (Ostuarve) automaatselt väljale Kasutaja;
Mis objektiga luuakse sisenevad dokumendid-objekti kood, mis määratakse antud hankija poolt saadetud sisse imporditavale e-arvele (ostuarve) automaatselt väljale Objekt;
Tekst artikliväljale, kui sisendokumendi artikkel on puudu- võimalus lisada artikli puudumise olukorra jaoks asendusartikkel, näiteks FAKE vms. Vaikimisi märgitakse sinna (puudub);
Mis seeriasse luuakse sisenevad dokumendid- numbriseeria, mis omistatakse antud hankija poolt saadetud sisse imporditavale ostuarvele vaikimisi. Impordijärgselt saab seda vajadusel vahetada ostuarve peal. Kui siin seeriat täidetud pole, üritatakse seeria tuvastada loomise aja järgi;
Konto, kuhu koondatakse sisenenud ostuarve read- finantskonto, kuhu koondatakse ostuarvel kõik selle hankija e-arve read ignoreerides e-arvega saadetud ridu ning luues üherealine ostuarve. Näiteks, kui hankija saatis arve, kus oli 5 rida, siis e-arvest loodud Ostuarvele koondatakse (summeritakse) need read üheks ning real on siin määratud konto;
Automaatselt genereeritav dokument e-arve laekumisel- valikud Ostuarve/Sissetulek. Selle seadistusega saab määrata, milline dokument luuakse saabunud e-arvest automaatselt. St. kui antud hankija e-arve saabub registrisse Dokumentide transport, siis luuakse e-arvest siin määratud dokument automaatselt. See võimaldab mugavalt e-arved dokumentideks muuta, kui hankija saadab alati samaliigilisi dokumente ja ei pea seda tegevust ühe e-arve kaupa käsitsi tegema;

Directost Directosse transport

Directo-to-Directo transpordimoodul (D2D) võimaldab automaatselt vahetada dokumente (arved, ostuarved, sissetulekud, liikumised, lähetused, tellimused, ostutellimused jms) kõikide teiste Directo majandustarkvara kasutavate ettevõtetega. Sisenev suund ehk dokumentide vastuvõtmine on aktiivne kõikide Directo kasutajate jaoks. Väljuv suund ehk dokumentide saatmine on kuutasuline teenus (vt hinnakirja ) ning selle aktiveerimiseks tuleb pöörduda Directo kasutajatoe poole.

Selleks, et teada saada, kas klient või hankija on D2D vastuvõtuvõimeline, tuleb vastavas lehitsejas nähtavaks teha tulp DIRECTO-2-DIRECTO

Ettevõtte kood D2D süsteemis

Selleks, et D2D kaudu dokumente edastada, on vaja teada adressaadi D2D koodi, mida tuleb küsida selle ettevõtte käest, kellele dokumente edastada soovitakse. Enda ettevõtte D2D koodi saab vaadata kliendikaardi Transpordi saki Directo sisse bloki päisest.

Häälestamine

Andmete liikumist häälestatakse kliendi ja hankija kaardil Transpordi sakis. Kõik väljuv liiklus häälestatakse kliendi kaardil ja sisenev liiklus hankija kaardil. Juhul kui soovitakse mingi ettevõttega andmeid kahesuunaliselt vahetada (näiteks saata neile oma ostutellimusi ning vastu võtta nende saatelehti), peab see ettevõte olema Directos kirjeldatud nii hankijate kui klientide registris sama KOODIGA.

Väljuva dokumendi kirjeldamine

Kliendikaardil Transpordi saki Directo Välja blokis kirjeldatakse dokumentide liigid, mida soovitakse D2D kaudu välja saata.

Igal juhul tuleb täita firma, valida tegevus ning milline artiklikood välja läheb – kas artikli kood, hankija artikkel või ribakood. Adressaadi D2D koodi tuleb ettevõtte enda käest küsida. Kui häälestamine õnnestus, ilmub 15 minuti jooksul Toimib tulpa Jah.

Soovi korral saab lisada filtreid, et piirata väljuvaid dokumente konkreetse lao, objekti või projekti koodiga (näiteks suunata D2D transporti ainult selle kliendi lähetused, mis on vormistatud laost PL).

Juhul, kui välja saadetakse müügiarvet, saab kokkuleppel adressaadiga häälestada täiendavat automaatikat, mis võib vastuvõtja elu märkimisväärselt hõlbustada:

 • Kui arvel on lähetusaadressi esimene rida täpselt sama kui vastuvõtja Directos mõne lao aadress, siis tekib vastaspoolel sisenevale dokumendile kohe õige ladu.
 • Kui on teada, et müügiarvest saab vastuvõtja poolel samuti müügiarve, siis saab edastada ka arve lisavälju. Edastada saab ka valikuliselt üksikuid lisavälju ning määrata nende järjekorda vastuvõtja poolel. Lisaväljad kirjeldatakse kujul 1234567 ning kui on vaja, et välja läheks ainult esimene lisaväli, mis läheks kliendi neljandale kohale, siis peaks see rida olema selline 000100. Kui lihtsalt esimesed kuus, aga nihkes, siis 0123456.

Kui märkida linnuke Manused, siis edastatakse D2D kaudu ka saadetava dokumendi manused.

Täiendavate seadistustega saab täpsemalt tüürida, milline info Directost välja läheb:

Objekt ei liigu kaasa - eemaldab saadetavate andmete hulgast dokumendil oleva objektikoodi

Ostutellimuse puhul kasutatakse müügitellimuse lähetusaadressi - määrab, et lao aadressi asemel soovitakse edastada müügitellimuse lähetusaadressi

Viitenumber liigub kaasa - lisab D2D andmete hulka müügiarve viitenumbri.

PDF - lisab D2D andmetele saadetava müügiarve väljatrüki PDF failina

:!: Viitenumbri ja PDFi seadistus mõjutab ainult müügiarve saatmist

:!: Manuste ja arve PDFi saatmine ei ole reaalajas, st saaja poolele tekib kõigepealt dokument ja järgmise poole tunni jooksul sellega seotud manused.

:!: Laoliikumise välja saatmiseks peab sihtlao kaardil olema täidetud laopidaja kliendikood, isegi siis, kui laohaldaja teenust otseselt ei kasutata.

Siseneva dokumendi kirjeldamine

Hankija kaardil on Transpordi saki blokk Directo Sisse, kus häälestatakse reegleid D2D kaudu saabunud andmetest dokumentide loomiseks.

:?: Minimaalselt tuleb kirjeldada saatja D2D kood (vajadusel küsida saatja käest), tegevuse liik – mis dokument milleks muutub ning numbriseeria, mida kasutatakse uue dokumendi loomisel. Soovi korral saab siin määrata ka loodava dokumendi kasutaja, projekti või lao.

Täiendavate häälestustega saab määrata

Objekt tingimuseks - saabunud dokumendi objekti koodi (eeldab, et saatja pole objekti edastamist välja lülitanud) kasutatakse tasumistingimuse koodina. Seda seadistust toetab ainult müügitellimus.

Arvutab hinnad uuesti - arvutab müügitellimuse, liikumise, laotellimuse müügihinnad vastuvõtja Directos oleva info alusel üle. Arvestab hinnavalemit.

Seerianumbrit ei tule - tühjendab saabunud dokumendi ridadel seerianumbri välja

Kellaajata - muudab saabunud dokumendi aja formaati DD.MM.YYYY HH:MM:SS → DD.MM.YYYY

Tellimus loob lähetuse - tellimuse saabumisel proovib Directo selle kohe vastavalt süsteemiseadistustele ära lähetada ning lähetuse kinnitada. :!: Kasutaja tulbas peab olema reaalselt eksisteeriv kasutajakood ning sellel kasutajal peab olema lähetuse kinnitamise õigus.

Lähetus loob arve - siseneva lähetuse koguste peale luuakse lähetuse aluseks olnud tellimusest arve. Juhul, kui kasutatakse laohaldust, siis on arve kliendiks lao küljes oleva LAOPIDAJA.

Sissetulek kinnitub - saabunud sissetulek proovitakse kohe ära kinnitada. :!: Kasutaja tulbas peab olema reaalselt eksisteeriv kasutajakood ning sellel kasutajal peab olema sissetuleku kinnitamise õigus.

Tellija leitakse

 • nime järgi → otsitakse arve tasujaks selline klient, mille sissetulnud tellimusel nimi lähetusel.
 • aadressi järgi → vaadatakse, et kliendi kaks esimest aadressi oleks samad, mis tellimuse 2 esimest aadressi.

Saabunud dokumendid

Peamenüü Üldise tulba registris Dokumendite transport näeb (muuhulgas) D2D kaudu saabunud dokumente, sh milliseks dokumendiks D2D kaudu saabunud dokument muutus.

Häälestamise näide

Näiteks on Firma1 ja Firma2. Firma1 tahab saata Firma2 arvet, mis muutuks sissetulekuks, kusjuures ühine artiklikood on ribakood. Firma1 kirjeldab oma kliendi alla ära sellise transpordi rea:

Firma: Firma2
Tegevus: arve
Artikkel: ribakood

Firma2 kirjeldab oma hankija alla ära:

Firma: Firma1
Tegevus: arve → sissetulek
Seeria: antud aasta sobilik seeria. Kasutaja, projekt, ladu vastavalt vajadusele.

Andmete edastamise kiirus

D2D kaudu saatmisesse suunatud dokumendid jõuavad adressaadini maksimaalselt poole tunni jooksul (aga võivad jõuda ka kiiremini).

Andmete automaattöötlemine pärast transporti

D2D vastuvõttev pool saab Directo arendusmeeskonna käest tellida automaatprotseduure, mis D2D kaudu saabunud dokumente töötlevad või rikastavad. Sellise protseduuri abil saab näiteks luua puuduvaid artikleid, rikastada dokumenti või artikleid saatja Directos olnud andmetega, mis standardse transpordi puhul ei liigu jms. Protseduuri loogika kaardistamiseks ja arenduse tellimiseks tuleb ühendust võtta Directo projektijuhiga.

Laohaldaja

Üks D2D kasutamise erijuht on see, kui ettevõte on oma lao haldamise andnud ettevõtte kätte, kes samuti Directot ja D2D-d kasutab. Sellisel juhul on võimalik saata dokument laohaldajale ning saada sealt koguste info tagasi.

Selleks tuleb ära kirjeldada vajaliku lao kaardil väli LAOPIDAJA. Sinna tuleb sisestada kliendi kood, kelle külge on häälestatud väljuv D2D liiklus.

Et saata lähetust ning saada sealt tagasi koguste info, siis tuleb ära täita
Süsteemi seadistused > Staatus, mille puhul lähetus saadetakse haldajale .
Sellisel juhul saadetakse lähetus määratud staatuse puhul haldajale - lähetus jääb lukku ning haldaja saab saata parandatud kogused ning pärast seda saab lähetuse ära kinnitada.

Nii saab saata D2D dokumendi nii laohaldajale kui ka kliendile.

:!: Laohaldaja teenuse kasutamine D2D kaudu nõuab kõikide osapoolte vahel tegevuste väga täpset koordineerimist ning seetõttu tuleb lahenduse välja töötamise ning teostamise juurde kindlasti kaasata Directo projektijuht.

et/yld_hankija.txt · Viimati muutnud: 2022/05/18 14:43 persoon lijaana