Lietotāja rīki

Vietnes rīkilv:fin_kanne

Transakcijas jeb grāmatojumi

Reversais grāmatojums

Grāmatojumā nospiežot pogu REVERSĀ TRANSAKCIJA var izveidot jaunu grāmatojumu, kurā debeta un kredīta summas būs samainītas vietām – debeta summas būs kredīta pusē, bet kredīta summas būs debeta pusē.

Negatīvs grāmatojums

Grāmatojumā nospiežot pogu MĪNUSS TRANSAKCIJA var izveidot jaunu grāmatojumu, kurš būs kopija grāmatojumam, no kura tika izveidots jaunais grāmatojums, bet jaunajā grāmatojumā summas būs negatīvas.


Lai varētu izveidot šādu grāmatojumu, pie sistēmas uzstādījuma Finanšu transakcijas var būt negatīvas ir jānorāda opcija .

Sistēmas uzstādījumus var atvērt un veikt tajos izmaiņas, no galvenās izvēlnes dodoties UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi un pēc tam, izmantojot meklēšanas lauku, atrodot nepieciešamo uzstādījumu, norādot pie tā nepieciešamo opciju un pēc tam nospiežot pogu Saglabāt.

lv/fin_kanne.txt · Labota: 2022/03/08 16:16 , labojis lasma