Lietotāja rīki

Vietnes rīkilv:capital_asset_change

Pamatlīdzekļu izmaiņas

Pamatlīdzekļu izmaiņas ir dokuments, kurā var norādīt ar pamatlīdzekļiem saistītās izmaiņas, piemēram, objekta, projekta, atbildīgā maiņu.

:!: Ja dokuments tiek apstiprināts, tad to vairs nekad nav iespējams atgrāmatot jeb mainīt tā statusu no Apstiprināts uz Saglabāts. Atgrāmatošanu nav iespējams veikt arī no “Directo” pārstāvju puses.
:!: Ja tiek izmantots dokuments Pamatlīdzekļu izmaiņas, tad obligāti jāizmanto jaunais pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra modulis, attiecīgi, vairs nedrīkst izmantot vecā dizaina pamatlīdzekļu kartītes.

Apraksts par dokumentu Pamatlīdzekļu izmaiņas šobrīd ir pieejams angliski.

lv/capital_asset_change.txt · Labota: 2023/10/09 11:46 , labojis lasma