Lietotāja rīki

Vietnes rīkilv:mr_aru_realisatsioon

Realizācija

Realizācija ir atskaite par artikulu kustību (piemēram, iegādi, pārdošanu, norakstīšanu).
Atskaitē tiek ņemti vērā apstiprinātie artikulu noliktavas atlikumu ietekmējošie dokumenti.

Atskaites sagatavošana

Lai sagatavotu atskaiti Realizācija:
1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Realizācija

2) Pēc tam jānorāda kritēriji, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite.
Noteikti jānorāda Periods, par kuru jāsagatavo atskaite.

Pie Skats jānorāda, kurā skatā ir jāsagatavo atskaite.

• Skats Pārdošana - atskaites skats, kurā tiek parādīti iegādātie, saražotie un pārdotie daudzumi, iegādes cenas.
:?: Atskaitē ieliekot ķeksīti pie Pārdošana bez norakstīšanas šajā atskaites skatā kolonnā Pārdots būs norādīts tikai pārdotais daudzums un norakstītais daudzums tajā netiks iekļauts. Savukārt, ja ķeksīti pie Pārdošana bez norakstīšanas neieliek, tad kolonnā Pārdots tiks iekļauts arī norakstītais daudzums (attiecīgi, pie pārdotā daudzuma būs pieskaitīts arī norakstītais daudzums).

• Skats Krājumu līmeņa izmaiņas – atskaites skats par krājumu līmeņa izmaiņām pa dokumentu veidiem.
:?: Šajā skatā tiek parādīti daudzumi, taču, ja ieliek ķeksīti pie nauda, tad atsevišķi tiek parādīta arī artikulu iegādes cena.

Atkarībā no nepieciešamības jāaizpilda arī citi lauki:
ID piegādātājs – ja atskaite jāsagatavo par artikuliem, kuri ar dokumentiem Saņemtās preces tika pieņemti noliktavā no konkrēta piegādātāja, tad šajā laukā jānorāda konkrētais piegādātājs.
Artikula piegādātājs – ja atskaite jāsagatavo par artikuliem, kuru kartītēs norādīts konkrēts piegādātājs, tad šajā laukā jānorāda konkrētais piegādātājs.
Artikuls – ja atskaite jāsagatavo par konkrētu artikulu, tad šajā laukā jānorāda konkrētais artikuls.
Artikulu klase – ja atskaite jāsagatavo par konkrētā artikulu klasē ietilpstošiem artikuliem, tad šajā laukā jānorāda konkrētā artikulu klase.
Noliktava – ja atskaite jāsagatavo par artikulu kustību konkrētā noliktavā, tad šajā laukā jānorāda konkrētā noliktava.

• Ja sistēmā ir vairākas noliktavas un ir nepieciešams, lai atskaitē tiktu parādīts artikulu daudzums katrā noliktavā uz perioda beigu datumu, tad ir jāieliek ķeksītis pie Detalizēts līmenis.
• Ja atskaitē jāparāda piegādātājs, no kura iegādāts artikuls, tad jāieliek ķeksītis pie Piegādātājs.
:?: Ja artikuls atskaitē norādītāja tika iegādāts no vairākiem piegādātājiem, tad atskaitē par artikulu būs vairākas rindas.

3) Kad ir norādīti kritēriji, uz kuriem pamatojoties ir jāsagatavo atskaite, jānospiež poga ATSKAITE .

Tad tiks sagatavota atskaite.

Šeit aprakstīta atskaites kolonnu nozīme, ja atskaite tika sagatavota skatā Pārdošana.
• Savukārt šeit aprakstīta atskaites kolonnu nozīme, ja atskaite tika sagatavota skatā Krājumu līmeņa izmaiņas.

4) Ja nepieciešams iegūt atskaiti Excel formātā, tad atskaitē jāuzspiež uz Excel ikonas.

Atskaites skats Pārdošana

Atskaites kolnnu nozīme skatā Pārdošana:

Līmenis 1 – artikula atlikums perioda sākumā.
Nopirkts – noliktavā ar dokumentiem Saņemtās preces pieņemto artikulu daudzums.
:?: Ja ar dokumentu Saņemtās preces tika reģistrēta artikulu atgriešana piegādātājam, tad atgrieztie artikuli samazina atskaites kolonnā Nopirkts norādīto daudzumu.
Pārdots – pārdotais artikulu daudzums periodā. To ietekmē noliktavas atlikumi mainoši rēķini, piegādes un samazina dokumenti Atpakaļ atdotās preces.
:?: Ja klientam tika izrakstīts kredītrēķins, ar kuru preces tika atgrieztas atpakaļ noliktavā, tad klientam atgriezto preču daudzums samazina kolonnā norādīto pārdoto daudzumu.
Līmenis 2 – artikula atlikums perioda beigās.

Atskaites skats Krājumu līmeņa izmaiņas

Atskaites kolonnu nozīme skatā Krājumu līmeņa izmaiņas:

Līmenis 1 - artikula atlikums perioda sākumā.
Nopirkts - noliktavā ar dokumentiem Saņemtās preces pieņemto artikulu daudzums.
:?: Ja ar dokumentu Saņemtās preces tika reģistrēta artikulu atgriešana piegādātājam, tad atgrieztie artikuli samazina atskaites kolonnā Nopirkts norādīto daudzumu.
Kustība iekšā - artikulu daudzums dokumentos Noliktavas kustības.
Atdots atpakaļ - artikulu daudzums dokumentos Atpakaļ atdotās preces.
Rēķini – artikulu daudzums noliktavas atlikumu ietekmējošos rēķinos.
:?: Ja klientam tika izrakstīts noliktavas līmeni ietekmējošs kredītrēķins, ar kuru preces tika atgrieztas atpakaļ noliktavā, tad klientam atgriezto preču daudzums samazina šajā kolonnā norādīto daudzumu.
Piegādes - artikulu daudzums dokumentos piegādes.
Kustība ārā - artikulu daudzums dokumentos Noliktavas kustības.
Inventarizācija - artikulu daudzuma izmaiņas inventarizācijas rezultātā.
Norakstīšanas - norakstītais artikulu daudzums.
Līmenis 2 – artikula atlikums perioda beigās.

lv/mr_aru_realisatsioon.txt · Labota: 2022/05/27 15:57 , labojis lasma