Lietotāja rīki

Vietnes rīkilv:ladu_aru_intrastat

Intrastat

Šajā sadaļā aprakstīti ar Intrastat veidlapām saistītie iestatījumi un tas, kāda informācija jānorāda dokumentos, lai varētu iegūt informāciju Intrastat veidlapu aizpildīšanai.

Noderīgas saites:
Intrastat veidlapas
CSB norādījumi veidlapu aizpildīšanai

Kombinētās nomenklatūras kodi

Lai no „Directo“ varētu iegūt informāciju Intrastat veidlapu aizpildīšanai, „Directo“ ir jāveic vairāki iestatījumi (tie aprakstīti zemāk), piemēram, artikulu kartītēs ir jānorāda kombinētās nomenklatūras kodi.

Lai artikulu kartītēs varētu norādīt kombinētās nomenklatūras kodus, vispirms ir jāizveido kombinēto nomenklatūras kodu kartītes. To var izdarīt 2 veidos.

1. veids:
1) No galvenās izvēlnes atver noliktavas uzstādījumus.
2) Atver noliktavas uzstādījumu sadaļā CN8 kodi.
3) Nospiež pogu Pievienot jaunu. Tad tiks atvērta kombinētās nomeklatūras koda kartīte.
4) Kombinētās nomeklatūras koda kartītes laukā KODS ieraksta kombinētās nomeklatūras kodu, laukā NOSAUKUMS ieraksta koda nosaukumu. Ja kodam ir mērvienība, tad to norāda laukā CN8 VIENĪBA.

2. veids:
Kombinētās nomenklatūras kodu kartītes izveido, izmantojot vairumimporta moduli. Importa failā norāda kombinētās nomenklatūras kodu, nosaukumu un mērvienību.
Izmantojot vairumimporta moduli, vienlaicīgi var ieimportēt vairākas kombinētās nomenklatūras kodu kartītes.

Atskaite par preču ievedumu

Lai varētu sagatavot Intrastat atskaiti par preču ievedumu, jāaizpilda sekojošie lauki:
Artikulu kartītēs:
CN8 kods – artikulam atbilstošais kombinētās nomenklatūras kods.
Svars (kg).
Izcelsmes valsts - valsts, kurā prece ražota.
:!: Ja artikula kartītē šis lauks tiek atstāts tukšs, jo prece tiek ražota dažādās valstīs, tad, pieņemot noliktavā preci, dokumenta Saņemtās preces laukā Izcelsme noteikti jānorāda preces izcelsmes valsts. Ja izcelsmes valsts artikula kartītē ir norādīta, tad šajā dokumentā pēc preces norādīšanas lauks tiek aizpildīts automātiski.

Dokumentā Saņemtās preces:
Nosūtītājvalsts.
Lai šis lauks pēc piegādātāja norādīšanas aizpildītos automātiski, piegādātāja kartītē jāaizpilda lauks Nosūtītājvalsts.

Darījuma veids - darījuma veida kods.
Lai šis lauks pēc piegādātāja norādīšanas aizpildītos automātiski, piegādātāja kartītē jāaizpilda lauks Darījuma veids.

•Dokumentā jānorāda arī artikulu izcelsmes valsts. Artikulu izcelsmes valsti var norādīt 2 veidos:
1) Dokumenta rindās aizpildot laukus, kuri atrodas kolonnā Izcelsme. Lai pēc artikula norādīšanas dokumentā lauks tiktu aizpildīts automātiski, artikula kartītē jābūt norādītai tā izcelsmes valstij.
2) Dokumenta Saņemtās preces galvā, laukā Izcelsme, norādot izcelsmes valsti. Tad visām precēm, kurām dokumenta rindās nav norādīta izcelsmes valsts, kā izcelsmes valsts tiks norādīta tā valsts, kura norādīta dokumenta laukā Izcelsme.

Ja ir jāiesniedz Intrastat 1B veidlapa, tad dokumentā Saņemtās preces jāaizpilda arī šie lauki:
Piegādes nosacījumi - INCOTERM klasifikatoram atbilstošais piegādes nosacījuma kods.
Lai šis lauks pēc piegādātāja norādīšanas aizpildītos automātiski, piegādātāja kartītē jāaizpilda lauks Pieg.nosacījumi.

Piegādes veids - transporta veida kods.
Lai šis lauks pēc piegādātāja norādīšanas aizpildītos automātiski, piegādātāja kartītē jāaizpilda lauks Pieg.veids.

Atskaite par preču izvedumu

Lai varētu sagatavot Intrastat atskaiti par preču izvedumu, jāaizpilda sekojošie lauki:
Artikulu kartītēs:
CN8 kods – artikulam atbilstošais kombinētās nomenklatūras kods.
•LauksSvars (kg).

Klientu pasūtījumos, piegādēs un izejošajos rēķinos:
• Kl.pasūtījumos un izejošajos rēķinos jāaizpilda lauks Galamērķis, bet piegādēs jāaizpilda lauks Valsts, kurš norāda valsti, uz kuru prece ir izvesta.
Lai pēc klienta norādīšanas šajos dokumentos šis lauks tiktu aizpildīts automātiski, klienta kartītē jāaizpilda lauks Valsts.
Darījuma veids.
Lai pēc klienta norādīšanas šajos dokumentos lauks tiktu aizpildīts automātiski, klienta kartītē laukā Darījuma veids jānorāda darījuma veids.

Ja ir jāiesniedz Intrastat 2B veidlapa, tad klientu pasūtījumos, piegādēs un izejošajos rēķinos jānorāda arī:
Piegādes veids.
Lai pēc klienta norādīšanas šajos dokumentos lauks tiktu aizpildīts automātiski, klienta kartītē jāaizpilda lauks Nosūtīšanas veids.

Klientu pasūtījumos un izejošajos rēķinos jāaizpilda arī lauks:
Piegādes nosacījumi (INCOTERM klasifikatoram atbilstošais piegādes nosacījuma kods).
Lai pēc klienta norādīšanas šajos dokumentos lauks tiktu aizpildīts automātiski, klienta kartītē jāizpilda lauks Piegādes nosacījumi.

lv/ladu_aru_intrastat.txt · Labota: 2022/12/09 14:36 , labojis lasma