Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadKülgriba

www.directo.ee

et:ladu_aru_intrastat

Aruanne Intrastat

Üldine info

Intrastat on Euroopa Liidu riikide omavahelise kaubavahetuse andmete kogumise süsteem. Euroopa Liidu kaubavahetuses kasutatakse ekspordi ja impordi asemel mõisteid „kauba saabumine“ ja „kauba lähetamine“. Intrastati andmete alusel tehakse väliskaubandusstatistikat.

Intrastati andmed kõigi eelmisel kuul Euroopa Liidu riikidega tehtud tehingute kohta tuleb statistikaametile esitada iga kuu kohta hiljemalt aruandekuule järgneva kuu 14. kuupäevaks. Andmeid peavad esitama majandusüksused, mille kaubavahetuse käive Euroopa Liidu riikidega ületab aruandeaastaks kehtestatud statistilise läve.

Rohkem infot leiab Statistikaameti kodulehelt

Intrastati andmeid saab statistikaametile esitada elektrooniliselt. Selleks tuleb kasutada eSTAT-i veebikeskkonda, kuhu saab üles laadida Intrastat aruandest 'XML Export' nupust allalaetud xml-faili.

Intrastat aruanne asub: Ladu> ARUANDED> Intrastat

Muudatused Intrastat aruandes alates aastast 2022

 • „Lähetamisel“ tuleb deklareerida tehingupartneri käibemaksukohustuslase number. Selleks peab alusdokumendil (lähetusel, liikumisel, ladu muutva arvel) oleval kliendikaardil täidetud 'KM Reg nr'. Kui väli on täitmata, siis aruandesse näidatakse QV999999999999.
 • Enam ei ole vaja deklareerida transpordiliiki ja tarneklauslit (Lähetusviis ja Lähetustingimus)
 • Kaupade väärtus esitatakse eurodes
 • Muutunud on tehinguliigid, uus nimekiri on SIIN

Kõigi muudatustega saab tutvuda SIIN

Intrastati kasutamine alates aastast 2022

Seadistamine

Alates 2022. aastast kehtiva intrastat versiooni kasutamiseks tuleb süsteemiseadistustest see sisse lülitada:

Selleks, et mugavalt ja kiirelt dokumente täita, tuleks veenduda, et loodud on vajalikud ja kasutusel olevad CN8 koodid ja tehinguliigid.

CN8 koodide loomine

CN8 koodid asuvad:
Seadistused > Lao seadistused > CN8 koodid

CN8 kaardil tuleb täita kood, nimetus ja vajadusel ühik:

Selle tulemusel tekib artiklikaardile rippmenüü:

Tehinguliigid

Üldine

ELi-sisesel kaubavahetusel tuleb deklareerida, mis liiki tehinguga tegu on.
Tehinguliikide tabeli leiab Statistikaameti kodulehelt

Tehinguliikide loomine

Tehinguliigid asuvad:
Seadistused > Lao seadistused > Tehinguliik

Tehinguliigi kaardil tuleb täita kood ja nimi. Kood peab olema sama, mis Statistikaameti kood. Nime võib kohandada, et kasutajal oleks seda lihtsam ja arusaadavam täita.

Selle tulemusel tekib dokumentidele, kus on tehinguliigi rippmenüü, sisu:

:!: Kui on soov uuendada kogu tehinguliikide tabel vastavaks alates 2022.aastast kehtivale, siis võib kopeerimiseks pöörduda: info@directo.ee

Dokumentide täitmine

Selleks, et intrastati aruannet korrektselt saada peavad aruandesse mõeldud dokumentidel vastavad väljad olema täidetud.

„Saabumine“ aruande puhul peavad olema täidetud järgmised väljad:

 1. Artiklikaardil: CN8 kood, Päritolumaa, Kaal
 2. Sissetulekul: Saatjariik, Tehinguliik (mõistlik on lisada see info hankija kaardile)

„Lähetamine“ aruande puhul peavad olema täidetud:

 1. Artiklikaardil: CN8 kood, Päritolumaa, Kaal
 2. Ladu muutval müügiarvel, lähetusel (tellimusel) ja liikumisel: Sihtriik, Tehinguliik (mõistlik on lisada see info kliendi kaardile)
 3. Kliendikaardil: KM reg nr

Artiklikaardi täitmine:

Kliendikaardil täidetud andmed asetuvad „Lähetamine“ dokumentidele:
Ja selle kliendi lähetus, kus juba tellimusel oli tehinguliik ja sihtriik täidetud ja need lähetusele edasi liiguvad:

Hankijakaardil täidetud andmed asetuvad „Saabumine“ dokumentidele:

Sissetuleku dokumendi päisesse asetub hankijakaardilt 'Saatjariik' ja 'Tehinguliik' ning ridadele artiklikaardilt 'Päritolu'. Päritolu on võimalik sissetuleku dokumendil muuta, sest Intrastati aruanne kasutab sissetulekul olevat päritolu. 'Päritolu' väli on ka sissetuleku päises ja seda kasutatakse nende ridade puhul, mil 'Päritolu' on täitmata. :

:?: Liikumiste kasutamisel peab 'Lattu' lao kaardile olema lisatud klient ja kindlasti jälgima, et liikumise dokumendi päises oleks klient täidetud. Kui kaup võetakse liikumisega tagasi sellest laost, kuhu oli saadetud, siis näidatakse seda aruandes miinusmärgiga.

Aruande kasutamine ja eksport

Intrastat aruandes on kaks vaadet: „Saabumine“ ja „Lähetamine“. Kui tuleb deklareerida mõlemat, siis tuleb aruannet deklareeritava perioodi kohta võtta kummagi vaatega. Aruandesse näidatakse ladu muutvad dokumendid, millel on täidetud nii sihtriik kui ka tehinguliik!

Mida jälgida enne aruande eksportimist:

 • Kas Sihtriik tulbas on riigid, mis intrastat aruandlusse kuuluvad? Selleks, et välistada riike, tuleks aruande peenhäälestuses kirjeldada, mis riike mitte näidata.


 • Kas Päritolu, Kaubakood ja Kaal tulbas on sisu? See tähendab, et mõnel artiklil on need väljad artiklikaardil täitmata. Klikkides rea ees olevale kirje numbrile on võimalik avada detailsem vaade, millistest dokumentidest ja artiklitest see rida koosneb, avada konkreetne dokument või minna otse artiklikaardile ja andmed lisada.

 • Linnukesega 'saabumine transpordiga' lisatakse 'Saabumine' aruandes kauba summale ka sissetulekule jagatud transpordikulu.

:?: Juhul kui kliendilt KM reg nr-i ei leita, siis summeeritakse need tehingud koodi QV999999999999 alla.

Aruande ekspordiks tuleb kõigepealt valida periood ja aruanne ning seejärel vajutada nuppu . Selle tulemusel laetakse fail alla ja see tuleb omakorda üles laadida eSTAT keskkonda. XML fail tuleb üles laadida eSTATi keskkonnas mitte konkreetse aruande alt, vaid päisest Faili üleslaadimine - XML kaudu.

Intrastat aruande kasutamine kuni 2021. aasta lõpuni

LADU> ARUANDED> Intrastat

„Saabumine“ aruande puhul peavad olema täidetud järgmised väljad:

 1. Artiklikaardil: CN8 kood, Päritolumaa, Kaal
 2. Sissetulekul: Saatjariik, Tehinguliik, Lähetus tingimus, Lähetus viis (mõistlik on lisada see info hankija kaardile)

„Lähetamine“ aruande puhul peavad olema täidetud:

 1. Artiklikaardil: CN8 kood, Päritolumaa, Kaal
 2. Müügiarvel ja lähetusel (tellimusel): Sihtriik, Tehinguliik, Lähetus tingimus, Lähetus viis (mõistlik on lisada see info kliendi kaardile)

Eksport

Directost saab Intrastati aruande eksportida CSV Eksport nupu abil.

:!: Fail tuleb alla laadida, mitte avada. Võib ka avada, kuid kindlasti ei tohiks seda enam üle salvestada, kuna Excel tõlgendab faili sisu valesti ning andmed moonduvad salvestamise käigus.

CSV Eksportimisel jõuab Tarne-klausel tulpa Lähetus tingimuse kood ning Transpordi-liik tulpa Lähetusviis. eSTAT eeldab, et kasutusel on 3 sümboli pikkused standard koodid. Kui kasutusel on muud koodid, võib eStati jaoks täita standardile vastava koodi Lähetus tingimuse ja Lähetus viisi kaardil väljal Intrastat.

CSV fail tuleb üles laadida eSTATi keskkonda, valides sealt konkreetse aruande, perioodi ning edasi Laen üles täidetud CSV UTF8 faili

Eksport xml failiga

XML Eksportimisel jõuab Tarne-klausel tulpa Lähetus tingimuse kood ning Transpordi-liik tulpa Lähetusviis. eSTAT eeldab, et kasutusel on 3 sümboli pikkused standard koodid. Kui kasutusel on muud koodid, võib eStati jaoks täita standardile vastava koodi Lähetus tingimuse ja Lähetus viisi kaardil väljal Intrastat.

Kui vajutada XML nupp siis kui andmed on korrektsed teeb süsteem faili valmis. Kui andmed on ebakorrektsed võib saada järgnevaid vea teateid:
1. Veateates on viide sellele, et asumaa EE -d ei tohiks olla andmete hulgas. See tähendab seda, et süsteemis on dokumente, kus asumaa on EE aga sellisel dokumendil on lisatud tehingu liik 11 ost -müük. Sellist tehingu liiki Eesti sisestel dokumentidel olla ei tohi.

2. Veateates on viide transpordi liigile

Selline veateade võib viidata kahele asjaolule:

 • Eesti välise partneri sissetulekul või lähetusel puudub lähetus viis.
 • Lähetusviisil endale ei ole lisatud intrastati koodi

2. Veateates on viide transpordi tingimusele

 • Tellimusel või sisetulekul puudu lähetustingimus
 • Lähetustingimuse kood ei vasta standardile ja intrastati väli on tühi\\
et/ladu_aru_intrastat.txt · Viimati muutnud: 2022/03/24 09:18 persoon evelin