Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadKülgriba

www.directo.ee

et:ladu_aru_kesk_seis

Keskmine laoseis

Aruanne vaatab iga perioodi sisse jääva päeva laoseisu (kaal, maht, kogus ja rahaline väärtus) ja leiab nende aritmeetilise keskmise.

Näiteks kui vaadata perioodi nädal ja esimesel viiel päeval on laoseis 2 ja viimasel kahel päeval 10, siis keskmine arvutatakse nii: (2+2+2+2+2+10+10)/7=4,29

et/ladu_aru_kesk_seis.txt · Viimati muutnud: 2021/02/10 18:56 persoon evelin