Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadKülgriba

www.directo.ee

et:ladu_aru_seis

Laoseis

Aruanne Laoseis võimaldab vaadelda kaupade laoseisu filtris määratud tingimustel ja soovitud kuupäeva seisuga.

Näited

Laoseis alla miinumumtaseme

Laoseisu aruandes on filter 'Vähem min tasemest':

Väljale tuleb sisestada mitu % laoseis peaks moodustama miinimumtasemest ja tulemuseks näidatakse, milliste artiklite laoseis on sellest tasemest väiksem.

Näites toodud laos 3 artiklit, millele on sisestatud 'Min tase':

Soov on, et laoseis oleks vähemalt sama suur kui miinimumtase ja saada kätte artiklid, mille kogus on väiksem. Sellisel juhul tuleb filtrisse sisestada 100 (ehk laoseis peab moodustama 100% miinimumtasemest) ja aruandesse jääb alles 2 artiklit:

Võib olla ka soov, et laoseis oleks näiteks 75% miinimumtasemest ja leida artiklid, mida on vähem. Nüüd jääb aruandesse vaid 1 rida, sest eelmises vaates real 1 olevat artiklit on laoseisus võrreldes miinimumtasemega 99,4% (166/167*100):

et/ladu_aru_seis.txt · Viimati muutnud: 2022/03/31 09:11 persoon evelin