Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadKülgriba

www.directo.ee

et:pakendiaruanne

Pakendiaruanne

Üldine

Pakendiaruande eesmärk on esitada erinevate Directos toimunud müügi- ja laotehingute infot TVO nõutele vastavas vormis. Peamised mõisted, mida seadusandluses kasutatakse, on:

 • Müügipakend ehk esmane pakend - lõppkasutajale või tarbijale müügikohas üleandmiseks määratud müügiühiku osa. Sh toode, mis on kujundatud ja määratud müügikohas täitmiseks, ja ühekordseks kasutamiseks mõeldud toode, mida müüakse, mis on täidetud või mis on määratud müügikohas täitmiseks.
 • Rühmapakend ehk teisene pakend - mõeldud teatud müügiühikute rühmitamiseks müügikohas, sõltumata sellest, kas rühmapakend müüakse koos kaubaga lõppkasutajale või kasutatakse seda vaid kauba käsitsemise lihtsustamiseks, kauba kaitsmiseks või esitlemiseks, kusjuures rühmapakendit on võimalik eemaldada toote omadusi muutmata.
 • Veopakend ehk kolmandane pakend - mõeldud teatud hulga müügiühikute või rühmapakendis kaupade käsitsemiseks ja veoks, et vältida veol kauba füüsilisi kahjustusi, siia ei kuulu maantee-, raudtee-, mere- ja õhuveokonteinerid.
 • Oma veo- ja rühmapakend; oma müügipakend – ettevõtja enda poolt pakendatud kauba müügi- ja/või rühma- ja veopakend.

:!: Oma müügipakend tuleb sisestada ka siis kui ettevõtte ise ei paki vaid müüb hankijalt saadud pakendis siis oma müügipakend ja müügipakend võrduvad.

Seadistamine

Selleks, et aruannet oleks võimalik kasutada, tuleb Directos teha alljärgnevad häälestused.

Pakendite klassid ja tüübid

Üldiste seadistuste all paiknevad pakendite klasside ja tüüpide kasutatud kombinatsioonid kajastuvad lõplikus aruandes erinevatel ridadel. See tähendab, et kui vastavates seadistuses on kirjeldatud kuus pakendi klassi, on ka aruandes VÄHEMALT kuus rida, aga lõplik ridade arv sõltub sellest, mitme erineva tüübiga pakendeid on kasutatud.

Artikli pakendid

Pakendite kaalu arvutatakse artiklikaardil Pakendid saki alla lisatud kaalude alusel. Pakendi klass ja tüüp määratakse rippmenüüs antud valikute hulgast ja pakendi kaal sisestatakse väljale Pakendi kaal. Vaikimisi kogus on 1. Süsteem arvutab pakendi kaaluks dokumendil oleva koguse, pakendi saki alla lisatud Pak.kogus ja Pakendi kaalu korrutise.

:!: Pakendi kaal sisestatakse alati kilogrammides.

:!: Kui toodet pakendatakse mitmesse sama liiki pakendisse, võib ühel artiklil olla täidetud mitu pakendi rida. Näiteks toote pakend, mida müüakse pakendatuna pappkarpi ning seejärel veel kilesse, kajastatakse Directos selliselt:

Kui pakendi saki alla imporditakse andmed massiporti kasutades tuleb täita järgmised andmed : Artikkel, pakendi klass, pakendi tüüp, pakendi kogus, pakendi kaal ja pakendi kaal kokku.

Pakendiaruande klassid

Üdiste seadistuste valiku all Pakendiaruande klassid määratakse pakendiklasside paiknemine aruandes. Need seadistused juhivad:

 1. Milliseid pakendiklasse aruandes kasutatakse
 2. Millises sektsioonis andmed paiknevad
 3. Milliste laodokumentide pealt selle klassi info vastavasse aruande sektsiooni leitakse

Aruande tulemuses näidatakse nii palju erinevaid klasse, kui nendes seadistustes esineb klassi tulbas unikaalseid väärtusi. Tulenevalt erinevate ettevõtete spetsiifikast võib tekkida vajadus klasse ehk tulba pealkirju ümber nimetada, seda saab teha sektsiooni tulbas.

Tulbas Dokument määratakse komaga eraldatud loetelu artikli ajaloo tehingu tüüpidest, mida antud pakendiklassi ja sektsiooni puhul kasutatakse.

:!: Tehingutüüpide koodid peavad olema samad, mida näitab aruande Artikli ajalugu tulp Tegevus.

 • ARVE - ladumuutev müügiarve
 • HIND - lao hinnamuutus
 • LAH - lähetus
 • LIIK - laoliikumine
 • LINV - inventuur
 • MAHA - mahakandmine
 • SIS - lao sissetulek
 • TAG - tagastus
 • TOOT - tootmistellimus

:!: - Müügidokumentidel kui asumaa ei ole täidetud loetakse asumaaks EE. Ostudokumendile, kus asumaa on tühi loetakse samuti EE ja neid sissetulekuid aruandes ei kuvata.

Aruanne

Pakendiaruande leiab Lao sektsiooni aruannete hulgas. Vaikimisi on selle aruande õigus olemas SUPER grupi kasutajatel, soovi korral saab vajaliku kasutajaõiguse lisada ka teistele gruppidele või üksikutele kasutajatele.

Aruande vaatamiseks tuleb sisestada tehingute periood. Näitlik tulemus (aruande seadistamisel on kasutatud eelnevate näidete seadistusi): Kui aruandes vajutada nooltele siis tekib teine aruanne, kus on näha kuidas number antud aruandesse on tekkinud.

:!: Pakendiaruande tulemus esitatakse alati sisestatud ühikus

et/pakendiaruanne.txt · Viimati muutnud: 2021/12/09 10:56 persoon kulli