Lietotāja rīki

Vietnes rīkilv:mr_aru_laek_ennustus

Ieskaitīšanas prognoze

Ieskaitīšanas prognoze ir atskaite par pilnīgi un daļēji neapmaksātiem klientiem izrakstītajiem rēķiniem. Atskaitē var:

  • Iegūt sarakstu ar rēķiniem, kuru bilance nav 0.00 eiro;
  • Izveidot ienākošo maksājumu rēķinu apmaksai.

Ienākošā maksājuma izveidošana, izmantojot atskaiti

Lai no Ieskaitīšanas prognozes izveidotu ienākošo maksājumu:

1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Ieskaitīšanas prognoze

Tad tiks atvērta atskaite Ieskaitīšanas prognoze.

2) Atskaitē jānospiež poga ATSKAITE.
Ja ir jāizveido maksājums rēķinu apmaksai, kuri atbilst konkrētiem kritērijiem (piemēram, ir izrakstīti konkrētam klientam vai klientu klasē ietilpstošiem klientiem), tad vispirms ir jānorāda kritēriji, kuriem atbilstošie rēķini jāatlasa, un pēc tam jānospiež poga ATSKAITE.

3) Tad tiks parādīts saraksts ar rēķiniem, kuru bilance nav 0.00 eiro un šo rēķinu numuri, klienti, rēķinu apmaksas termiņi un bilance.

Ir jāieliek ķeksīši pie rēķiniem, kuri jāiekļauj ienākošajā maksājumā.
Maksājumā nonāks summa, kas ir kolonnā Summa. Kolonnā Summa ir norādīta katra rēķina bilance un, ja ir nepieciešams, lai maksājumā nonāk cita summa, tad norādītās summas vietā jāieraksta nepieciešamā summa.

4) Pēc tam jānospiež poga VEIDOT MAKSĀJUMU.

5) Tad tiks atvērts ienākošais maksājums.

Ienākošajā maksājumā:
• Laukā Numurs jānorāda intervāls, no kura maksājuma dokumentam ir jāpiešķir numurs.
• Laukā Datums jānorāda maksājumu veikšanas datums.
:?: Ja kāds no rēķiniem tika apmaksāts datumā, kurš atšķiras no dokumenta galvenē norādītā datuma, tad rēķina apmaksas datums jānorāda maksājuma rindas, kurā ir norādīts konkrētais rēķins, kolonnā Datums.
• Laukā Maksājuma veids jānorāda maksājuma veids kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, kurā tika saņemti maksājumi.
• Laukā Komentārs var norādīt komentāru par šo ienākošā maksājuma dokumentu.

6) Lai saglabātu ienākošo maksājumu, tajā jānospiež poga Saglabāt. Lai iegrāmatotu ienākošo maksājumu, tajā jānospiež pogas Apstiprināt un Saglabāt.

lv/mr_aru_laek_ennustus.txt · Labota: 2021/12/21 13:02 , labojis lasma