Lietotāja rīki

Vietnes rīkilv:tasumisviisid

Samaksas veidi

Samaksas veids sistēmā nosaka maksājumu veikšanas metodi (piemēram, apmaksas veikšana ar bankas pārskaitījumu). Samaksas veidi „Directo“ tiek norādīti ienākošajos maksājumos, maksājuma uzdevumos, maksājumos avansa norēķinu personām un algu maksājumos.
Katram uzņēmuma bankas kontam sistēmā ir jāizveido atsevišķs samaksas veids.
Samaksas veids var būt ne tikai uzņēmuma bankas kontam - piemēram, ja ir jānoraksta debitoru parādi, tad sistēmā ir nepieciešams samaksas veids, kurš saistīts ar izdevumu kontu, uz kuru jānoraksta debitoru parādi.

Samaksas veida kartīte

Lai izveidotu jaunu samaksas veidu, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi → Samaksas veidi → jānospiež poga Pievienot jaunu

Savukārt, ja ir jāveic izmaiņas jau izveidotā samaksas veida kartītē, tad no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi → Samaksas veidi → jāuzspiež uz tā samaksas veida koda, kura kartītē ir jāveic izmaiņas.

Samaksas veida kartītē noteikti jāaizpilda lauki:
KODS – samaksas veida īsais apzīmējums (tajā nevajag iekļaut garumzīmes, mīkstinājuma zīmes un speciālos simbolus). Pēc kartītes saglabāšanas kodu nevarēs nomainīt.
KOMENTĀRS samaksas veida nosaukums.
KONTS - maksājuma veidam atbilstošais grāmatvedības konts (piemēram, ja konkrētais samaksas veids apzīmē uzņēmuma bankas kontu, tad 2620). Norādītais konts nonāks maksājumu grāmatojumos kā ienākošā maksājuma debets un izejošā makājuma kredīts.

Ja samaksas veids atbilst uzņēmuma bankas kontam un ir nepieciešams, lai “Directo” izveidotos izejošos maksājumus varētu importēt internetbankā, savukārt no internetbankas iegūtos bankas konta pārskata failus varētu importēt “Directo” un izveidot no tiem dokumentus (piemēram, ienākošos maksājumus, grāmatojumus par bankas komisijām u.c.), tad samaksas veida kartītē jāaizpilda arī lauki:

BANKAS KONTS – bankas konta numurs (IBAN).
BANKAS KONTS MAKSĀJUMIEM (SEPA XML IZVADE) - bankas konta numurs komisijām.
BANKA - banka, kura atbilst konkrētajam bankas konta numuram.
EKSPORTA TIPS - maksājumu eksporta failu formāts. No „Directo“ varēs iegūt norādītā formāta failus. ISO XML formātam atbilst tips 18 (SEPA EST).
MAKSĀJUMU EKSPORTA GRUPĒŠANA - jābūt , ja šis ir maksājuma veids algu maksājumiem, citos gadījumos šis lauks nav jāaizpilda.


Lai saglabātu samaksas veida kartīti un tajā norādīto informāciju, kartītē jānospiež poga Saglabāt.

Noklusējuma samaksas veids

Ja lietotājs sistēmā veido maksājumus, kuri vienmēr ir saistīti tikai ar vienu noteiktu samaksas veidu, tad var uzstādīt, ka viņa veidotajos maksājumu dokumentos vienmēr automātiski nonāks konkrētais samaksas veids. Ja tomēr kādreiz kādā maksājuma dokumentā būs jānorāda cits samaksas veids, tad to dokumentā varēs nomainīt manuāli.

Lai iestatītu, ka lietotāja veidotajos dokumentos automātiski nonāk noteikts samaksas veids, lietotājam no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Privātie uzstādījumi → laukā Apmaksas veids jānorāda samaksas veids, kuram automātiski jānonāk maksājumu dokumentos → jānospiež poga Saglabāt

lv/tasumisviisid.txt · Labota: 2022/07/20 14:41 , labojis lasma