Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadKülgriba

www.directo.ee

et:tasumisviisid

Tasumisviisid

Tasumisviisiga määratakse ostu poolel hankijale arve tasumise viis (näiteks pangakonto) ning müügi poolel kajastatakse kliendi laekumise viisi. Eraldi koodid luuakse erinevate tasumisviiside jaoks: kassa, kaardimaksed, pangakontod, faktooring, tasaarveldused.

1. Väljad

 • Kood - tasumisviisi tunnus, võib kasutada meelepärast koodi, kui lahter tühjaks jätta, täitub see automaatselt vaikimisi tasumisviisiga
 • Nimi - tasumisviisi nimetus
 • Konto - tasumisviisi konto, näiteks pangakonto puhul selle finantskonto
 • Tüüp - valiku „Võrdne“ korral saab selle tasumisviisiga kinnitada ainult selliseid laekumisi/tasumisi, mille kogusumma on 0. Nt ridadel on summad +100 ja -100, mis kokku annab 0. Kui laekumise summa on nullist erinev, siis „Võrdne“ tüübi korral seda kinnitada ei õnnestu
 • Pangakonto/IBAN - tasumisviisiga seotud arveldusarve(IBAN) number
 • Pangakonto valuuta (SEPA XML VÄLJUND) - arveldusarve valuuta, oluline täita automaatse andmevahetusliidese (nt Gateway) kasutamisel, et programm oskaks valida õige arveldusarve olukorras, kus ühe arveldusarve jaoks on mitu tasumisviisi loodud
 • Teenustasu pangakonto (SEPA XML VÄLJUND) - mõeldud juhtudeks, kus pangas ei ole võimalik teenustasu deebetkontolt võtta, sest tegemist on nn peegelkontoga
 • Pank - valige rippmenüüst arveldusarvele vastava panga tunnus
 • Ekspordi tüüp - laekumistel/tasumistel selle tasumisviisiga kasutatav ekspordi tüüp, määrab genereeritava faili struktuuri, tavajuhul on selleks 18 (SEPA EST)
 • Eksport koondmaksetena - kasutatav eelkõige palga tasumisel, et maksed kokku koondada. Kui valik on määratud „Ei“, siis luuakse pangas iga makse eraldi. „Jah“ valiku korral genereeritakse koondmakse (pangaväljavõttes on mitu makset, aga üks kirje)
 • Ekspordi kanal - oluline valida automaatse andmevahetusliidese (nt Gateway) kasutamisel
 • Ekspordi kanali tunnus -
 • Ekspordi kanali leping - vajalik täita tasumiste Swedbanki saatmisel. Vt täpsemalt siit: Tasumise panka saatmine panka - Swedbank
 • Objekt - Tasumisviisi kasutamisel kaasa tulev objekt
 • Projekt - Tasumisviisi kasutamisel kaasa tulev projekt
 • Teenuse kood/Lepingu kood/Cust kood - kasutatavad vaid erijuhtudel, vajalik pigem SEPA välismaksete puhul. Väljad on seotud ISO XML faili struktuuriga
 • Kohad - kohtade loetelu, kus konkreetset tasumisviisi kasutada saab
 • Pangateenused - pangateenuste finantskonto

2. Tasumisviisi infomull

Näitab tasumisviisi nime ja kontot.

Kui infomulli ei soovi näha, siis välja lülitamine Isiklikud→ Kasutajaseadistused:

3. Vaikimisi tasumisviis

Kui kasutaja teeb ainult ühetaolisi toiminguid, siis saab automaatselt seadistada tasumisviisi mis alati dokumendile asetub. Alati on võimalik vajaduse korral käsitsi koodi vahetada.

Kui laekumise, tasumise, väljamakse jne dokumendi loomisel tasumisviisi lahter tühjaks jätta, täitub see automaatselt vastavalt Isiklikud→ Kasutajaseadistused→Tasumisviis määratud tasumisviisiga.

4. Piiratud õiguste kasutamine tasumisviiside puhul

Kui kasutajal ei ole õigust näha mõne pangakonto väljavõtteid (näiteks palga tasumise konto), siis on võimalik kasutaja või kasutajagrupi peal seadistada täpselt talle lubatud tasumisviiside nägemise õigusi.

Muuta saab : Kasutajagrupi õiguste muutmine→Muu→Nägemisõigused→Lubatud tasumisviisid.
Kui lahter on tühi, on lubatud kõik tasumisviisid. Kui on täidetud, siis on lubatud ainult komaga eraldatud nimekirjas olevad tasumisviisid.

Piiratud tasumisviis mõjutab dokumente

 • Pangaväljavõtted
 • Kassa dokumendid
 • Väljamaksed
 • Palga tasumised
 • Laekumised
 • Tasumised

Piiratud tasumisviis mõjutab aruandeid

 • Palga aruanne
 • Laekumised
 • Tasumised
et/tasumisviisid.txt · Viimati muutnud: 2022/01/18 10:17 persoon triin