Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:settings2

Šajā sadaļā aprakstīti „Directo“ galvenie uzstādījumi.
Galvenos uzstādījumus var atvērt, galvenajā izvēlnē uzkliksķinot uz UZSTĀDĪJUMI un pēc tam uz Galvenie uzstādījumi.

Lietotāju tiesības

Lietotāju tiesības ir iespējams regulēt no sarakstiem Lietotāji un Lietotāju grupas, kas abi ir atrodami Directo Galvenajos uzstādījumos. Katra lietotāja tiesību pamatā ir šī lietotāja grupas tiesības, bet izņēmuma gadījumos, tās var tikt individuāli grozītas.

Saraksts Lietotāji tiesību maiņai ir jāizmanto tikai tad, ja ir jāveic minimālas korekcijas kādam lietotājam individuāli, kas papildinās šī lietotāja grupas noteiktās tiesības.

Ja ir jānošķir sistēmas lietotāji, piešķirot tiem dažādas tiesības, ir vēlams katram atšķirīgam tiesību regulējumam izveidot savu grupu sarakstā Lietotāju grupas un tad pievienot katru lietotāju atbilstošai grupai.
Piemēram, var būt tiesību grupas Pārdošana, Noliktava, Iepirkumi, Finanses, Projektu vadība utt.

Grupas tiesību maiņa

Lai mainītu kādas grupas tiesības, ir jāuzkliksķina grupu sarakstā uz Mainīt tiesības saites, kas atrodas vienā rindiņā ar grupas nosaukumu, vai uz paša grupas nosaukuma.

Tiesības ir sadalītas vairākos blokos: Dokumenti, Atskaites, Uzstādījumi un Cits.

Pie dokumentiem var regulēt tiesības directo dokumentu sarakstiem, tādiem kā: Klienti, Piegādātāji, Artikuli, Rēķini, Pirkuma rēķini utt.
Ar dubultklikšķi laukā Modulis var atvērt visus pieejamos dokumentu veidus šai sadaļai. Katram dokumentu veidam var noteikt tiesības redzēt dokumentu sarakstu, skatīt dokumenta informāciju, veidot jaunus dokumentus, labot esošos, apstiprināt dokumentus, dzēst, pievienot tiem pielikumus, drukāt utt.

Pie atskaišu tiesību regulējuma var noteikt, kādas atskaites būs redzamas lietotājiem šajā grupā un vai atskaite attēlos visu informāciju (ja ir izvēlēts Viss) vai ierobežotu informāciju (ja ir izvēlētas Paša vai Paplašinātās (Extended) tiesības). Nav uzstādīts nozīmē, ka atskaite nav pieejama šai grupai.

Blokā Uzstādījumi tiek noteiktas pieejas uzstādījumiem (skatīšana, rediģēšana, dzēšana utt.), katrai uzstādījumu sadaļai atsevišķi - sistēmas, galvenie, noliktavas, pārdošanas, finanšu un personāla.

Savukārt, pie Cits atrodas tādu tiesību regulējums kā - dokumentu atgrāmatošana, vairumievietošana, imports un eksports, kā arī tiesības mainīt savu paroli, noliktavu un objektu.

Lietotāja tiesību maiņa

Gadījumā, ja ir jāmaina kāda lietotāja tiesības, vispirms ir jāizvērtē, vai 1. šīs izmaiņas var attiecināt uz visu grupu, vai varbūt 2. šis lietotājs jāpārvieto uz citu grupu vai 3. jāizveido šim mērķim jauna grupa.
Tikai gadījumos, kad neviens no trim variantiem nav piemērots un izmaiņas ir minimālas, var veikt izmaiņas lietotājam individuāli. Tas ir jādara no Galveno uzstādījumu saraksta Lietotāji, klikšķinot uz saites Mainīt tiesības pretī attiecīgajam lietotājam vai uz lietotāja nosaukuma (vārds, uzvārds).

Princips lietotāju individuālajām tiesībām ir identisks grupas tiesību uzbūvei, tikai jāņem vērā, ka sadaļas Dokumenti/Atskaites/Uzstādījumi/Cits jāpapildina/jāgroza tikai ar to, kas būs atšķirīgs no grupas tiesībām.

Piemēram, ja grupas tiesībās ir noteikts, ka grupas lietotājiem ir pilna piekļuve Rēķiniem, ar visām tiesībām - skatīt, rediģēt, veidot jaunus, dzēst, drukāt utt., bet ir nepieciešams noteiktam lietotājam noņemt tiesības dzēst un apstiprināt, tad lietotāja tiesībās ir jāpievieno Rēķini pie dokumentiem un ir jāieliek ķeksīši pie visām tiesībām, izņemot dzēšanu un apstiprināšanu.

Bet pēc būtības šī ir tieši tāda situācija, kurā labāk ir izveidot jaunu grupu.

Savukārt, kā izveidot jaunu grupu uz citas grupas pamata, ir aprakstīts zemāk, uz grupas ar skatīšanās tiesībām izveides piemēra.

Lietotāju grupa ar skatīšanās tiesībām

Lai izveidotu lietotāju grupu ar „tikai skatīšanās“ (READ ONLY) tiesībām uz noteiktu dokumentu un atskaišu kopumu, vispirms jānovērtē vai ir kāda grupa ar pieeju tam pašam dokumentu kopumam, bet ar rediģēšanas tiesībām?

Šajā piemērā veidosim grupu ar plašākajām skatīšanās tiesībām, tāpēc par pamatu tai izmantosim grupu SUPER, kas ir pilnu pieejas tiesību grupa. Vispirms dodamies uz Galvenajiem iestatījumiem, atveram sarakstu Lietotāju grupas un, klikšķinot uz tās koda, atveram grupas SUPER kartiņu:

nokopējam šo grupu,

piešķirot tai jaunu nosaukumu READ:

Saglabājam jaunizveidoto grupu un atgriežamies grupu sarakstā. Tagad klikšķinām uz grupas nosaukuma:

Nokopējam SUPER grupas tiesības jaunajai grupai, izvēloties grupu SUPER un nospiežot pogu Tiesības:

(un piekrītam, ka tiešām vēlamies to darīt):

Tagad atliek veikt korekcijas tiesībās, atbilstoši tam, kādas tiesības vēlamies piešķirt jaunajai grupai.

Lapā Dokumenti, divreiz klikšķinot uz stabiņu nosaukumiem Pievienot, Mainīt, Dzēst, Apstiprināt, izņemam visus ķeksīšus no šiem stabiņiem:

Stabiņā Apstiprināt, tur, kur nav ķeksīšu, bet ir izvēlne, jāuzliek opcija .

Saglabājam šos iestatījumus un dodamies uz nākamo lapu - Atskaites. Šeit var atstāt visu, vai, ja ir nepieciešamība liegt pieeju kādai atskaitei, tad, klikšķinot uz tās nosaukuma, tiesības tiks noņemtas:

Tālāk dodamies uz lapu Uzstādījumi un izņemam ķeksīšus stabiņos Mainīt un Dzēst, pie Pievienot var atstāt iespēju pievienot pielikumus, bet var arī noņemt, tas jāskatās pēc situācijas un vajadzībām:

Uzstādījumu lapas daļā Atļauts ir jāatstāj sekojošas iespējas:

Ja nav nepieciešami kādi specifiski aizliegumi (piemēram, var aizliegt piekļuvi pie vēl nepiesaistītajiem pielikumiem), tad sadaļu Aizliegts var atstāt tukšu.

Savukārt, pēdējā uzstādījumu sadaļa (Lietotāja uzstādījumi) nosaka, kādus laukus lietotājs drīkstēs mainīt, ieejot savā lietotāja kartiņā.

lv/settings2.txt · Labota: 2021/01/19 16:50 , labojis marija