Lietotāja rīki

Vietnes rīkilv:event_types

Notikumu tipi

Notikumiem var izveidot uzņēmumam nepieciešamos notikumu tipus (piemēram, tikšanās, zvans, e-pasts, regulārā apkope).
Pēc tam, kad uzstādījumos būs izveidoti notikumu tipi, tos varēs norādīt notikumu kartīšu laukā Notikuma tips.

Lai izveidotu notikumu tipus vai veiktu izmaiņas jau esošajos tipos, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → Notikumu tipi

Tad tiks atvērts notikumu tipu saraksts.
Ja ir nepieciešams veikt izmaiņas jau izveidota tipa kartītē, tad jāatver kartīte (lai to izdarītu, jāuzspiež uz tās koda), jāveic tajā nepieciešamās izmaiņas un pēc tam jānospiež poga Saglabāt.
Savukārt, ja ir jāizveido jauna tipa kartīte, tad notikumu tipu sarakstā jānospiež poga Pievienot jaunu.

Tad tiks atvērta jauna notikumu tipa kartīte, kura jāaizpilda. Kartītes lauku nozīme:
KODS - notikumu tipa īsais apzīmējums. Tas var sastāvēt no burtiem (bez garumzīmēm un mīkstinājuma zīmēm) un cipariem. Tipa kods būs redzams notikumu saraksta (galvenā izvēlne → kolonna SISTĒMA → DOKUMENTI → Notikumi) statusa kolonnā. Pēc kartītes saglabāšanas kods vairs nebūs maināms.
NOSAUKUMS - notikumu tipa nosaukums.
STATUSI - ja notikumos, kuri ir ar konkrēto tipu, jābūt iespējai norādīt nevis jebkuru no uzstādījumos izveidotajiem statusiem, bet tikai daļu no tiem (piemēram, ja sistēmā ir notikumu tipi projektu vadībai un izsaukumiem, kuriem ir atšķirīgi statusi), tad šajā laukā jānorāda to statusu kodi, kurus jābūt iespējai norādīt konkrētā tipa notikumos, un šie statusu kodi jāatdala viens no otra ar komatu bez atstarpes. Ja statusu ierobežojumu nav, tad šis lauks nav jāaizpilda.
• Sadaļā Ziņapmaiņa var noteikt notikumu ziņojumapmaiņas ziņu tekstu tieši konkrētā tipa notikumiem. Vairāk informācijas par to var iegūt šeit.
• Kartītes sadaļā Tulkojums var norādīt notikumu tipa nosaukumu dažādās valodās. Piemēram, ja notikumu tipa kartītes sadaļā Tulkojums ir norādīts nosaukums angliski, tad tie lietotāji, kuri sistēmu lieto angļu valodā, notikuma kartītē redzēs tipa nosaukumu angliski.

Kad kartītē ir norādīta nepieciešamā informācija, tad, lai to saglabātu, jānospiež poga Saglabāt.

lv/event_types.txt · Labota: 2022/07/20 10:28 , labojis lasma