Lietotāja rīki

Vietnes rīkilv:finanses

Finanšu uzstādījumi

Finanšu uzstādījumus var atvērt, no galvenās izvēlnes dodoties uz galvenajā izvēlnē uzkliksķinot uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi

Jauna samaksas veida izveidošana

Samaksas veidi „Directo“ tiek norādīti ienākošajos maksājumos, maksājuma uzdevumos, maksājumos avansa norēķinu personām un algu maksājumos. Samaksas veids nosaka, ar kādu grāmatvedības kontu veikti norēķini.

Tas var būt finanšu konts, kas atspoguļo ar uzņēmuma bankas kontu saistītos maksājumus, vai tas var būt kāds cits finanšu konts, kas tiks izmantots rēķinu noslēgšanai, piemēram, ieskaita konts samaksas veidam IESKAITS vai debitoru parādu norakstīšanas gadījumā - izdevumu konts. Ja uzņēmumam ir vairāki bankas konti vai konti dažādās valūtās, tad katram no tiem ir jāizveido atsevišķs samaksas veids.

Lai izveidotu jaunu samaksas veidu, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi → Samaksas veidi → jānospiež poga „Pievienot jaunu“

Samaksas veida kartītē noteikti jāaizpilda lauki:
KODS – maksājuma veida īsais apzīmējums (tajā nevajag iekļaut garumzīmes, mīkstinājuma zīmes un speciālos simbolus). Pēc kartītes saglabāšanas kodu nevarēs nomainīt.
KOMENTĀRS samaksas veida nosaukums.
KONTS - maksājuma veidam atbilstošais grāmatvedības konts (piemēram, 2620). Tas tiks izmantots maksājumu grāmatojumos kā ienākošā maksājuma debets un izejošā maksājuma kredīts

Ja samaksas veids atbilst uzņēmuma bankas kontam un ir nepieciešams, lai “Directo” izveidotos izejošos maksājumus varētu importēt internetbankā, savukārt no internetbankas iegūtos konta pārskata failus varētu importēt “Directo” un izveidot no tiem dokumentus (piemēram, ienākošos maksājumus, grāmatojumus par bankas komisijām u.c.), tad samaksas veida kartītē jāaizpilda arī lauki:

BANKAS KONTS – bankas konta numurs (IBAN).
BANKAS KONTS MAKSĀJUMIEM (SEPA XML IZVADE) - bankas konta numurs komisijām.
BANKA - maksājuma veidam atbilstošā banka.
EKSPORTA TIPS - maksājumu eksporta failu formāts. No „Directo“ varēs iegūt norādītā formāta failus.
MAKSĀJUMU EKSPORTA GRUPĒŠANA - jābūt , ja šis ir maksājuma veids algu maksājumiem.


Lai saglabātu samaksas veida kartīti un tajā norādīto informāciju, kartītē jānospiež poga Saglabāt.

PVN koda kartītes aizpildīšana

 • Kods - kartītes numurs. Veidojot jaunu PVN koda kartīti, sistēma pēc kartītes saglabāšanas piešķirs tai nākamo brīvo numuru.
 • Apraksts - PVN koda nosaukums, kurš apraksta, kādai PVN likmei šis kods atbilst. :!: Jāņem vērā, ka iegādes un realizācijas dokumentos jāizmanto atšķirīgi PVN kodi (pat ja PVN procentu likme ir vienāda).
 • PVN % - jānorāda PVN procentu likme. :?: PVN kodiem, kuri tiek veidoti reversajiem PVN, šajā laukā jāieraksta 0
 • Pārdošanas PVN konts - jāaizpilda realizācijas PVN kodiem
 • Pirkuma PVN konts - jāaizpilda iepirkumu PVN kodiem
 • Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts - atsevišķs konts avansu PVN atsekošanai.

Kad dokumentā Ienākošie maksājumi tiek reģistrēts no klienta saņemtais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts ir ienākošā maksājuma grāmatojuma debetā. Savukārt, kad realizācijas rēķinam tiek piesaistīts avanss, pie kura bija norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts ir rēķina grāmatojuma kredītā.

 • Pārd. PVN priekšapmaksas konts - var būt tāds pats kā Pārdošanas PVN konts.

Kad dokumentā Ienākošie maksājumi tiek reģistrēts no klienta saņemtais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais Pārd. PVN priekšapmaksas konts ir ienākošā maksājuma grāmatojuma kredītā.

 • Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts - atsevišķs konts iegādes avansu PVN atsekošanai.

Kad dokumentā Maksājumu uzdevumi tiek reģistrēts piegādātājam veiktais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts ir maksājumu uzdevuma grāmatojuma kredītā. Savukārt, kad ienākošajam rēķinam tiek piesaistīts avanss, pie kura bija norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts ir rēķina grāmatojuma debetā.

 • Pirkuma priekšapmaksas PVN konts - var būt tāds pats kā Pirkuma PVN konts.

Kad dokumentā Maksājumu uzdevumi tiek reģistrēts piegādātājam veiktais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais Pirkuma priekšapmaksas PVN konts ir maksājumu uzdevuma dokumenta grāmatojuma debetā.

 • Reversais PVN % - reversā PVN likme (nedrīkst vienam un tam pašam kodam aizpildīt gan PVN %, gan reversā PVN %)
 • Reversā PVN D - reversā PVN debeta konts (rēķinā)
 • Reversā PVN K - reversā PVN kredīta konts (rēķinā)
 • Proporcijas likme - norāda procentos, piemēram, reprezentācijai 40, auto 50
 • Proporcijas izdevumu konts - norāda atsevišķu izdevumu kontu atlikušajai PVN proporcijas daļai, vai atstāj tukšu, tad atlikusī proporcijas daļa tiks pievienota tai pašā izdevumu kontā, kāds ir pirkuma rēķinā vai avansu norēķinā
 • Papildus info - PVN deklarācijas pielikums, kurā jāatspoguļo darījumi ar šo PVN kodu (1.1 iekšzemes pirkumiem, 1.2 iepirkumiem no ES, 1.3 realizācijai iekšzemē vai 2 realizācijai uz ES, precīzāk skat. noteikumos - var atzīmēt tikai vienu variantu!)
 • DarTips 1_1 - jānorāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.1
 • DarTips 1_2 - jānorāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.2
 • DarTips 1_3 - jānorāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.3
 • TiekLimitēts - jānorāda Nē, ja pielikumā ir jāatšifrē visi darījumi ar šo kodu

PVN deklarācijas konfigurācija

Apraksts par PVN deklarāciju ir pieejams šeit.

lv/finanses.txt · Labota: 2022/03/09 13:47 , labojis lasma