Lietotāja rīki

Vietnes rīkilv:finkm

PVN kodi

Sistēmā katrai PVN likmei ir jāiamanto atsevišķs PVN kods.
PVN deklarācijas dēļ realizācijas un iegādes dokumentos ir svarīgi izmantot atšķirīgus PVN kodus (pat ja PVN likme ir vienāda, piemēram, 21 %).

Apskatīt PVN kodu kartītes, nepieciešamības gadījumā veikt tajās izmaiņas vai izveidot jaunu PVN koda kartīti var, galvenās izvēlnes dodoties UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi → PVN kodi

PVN koda kartītes lauki un to nozīme:

 • Kods - kartītes numurs. Veidojot jaunu PVN koda kartīti, sistēma pēc kartītes saglabāšanas piešķirs tai nākamo brīvo numuru.
 • Apraksts - PVN koda nosaukums, kurš apraksta, kādai PVN likmei šis kods atbilst un vai šis kods ir paredzēts iegādes vai realizācijas dokumentiem.
 • PVN % - PVN procentu likme.

:?: PVN kodiem, kuri tiek izmantoti reversajam PVN, šajā laukā jāieraksta 0

 • Pārdošanas PVN konts - jāaizpilda realizācijas PVN kodiem
 • Pirkuma PVN konts - jāaizpilda iepirkumu PVN kodiem
 • Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts - atsevišķs konts avansu PVN atsekošanai.

Kad dokumentā Ienākošie maksājumi tiek reģistrēts no klienta saņemtais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts ir ienākošā maksājuma grāmatojuma debetā. Savukārt, kad realizācijas rēķinam tiek piesaistīts avanss, pie kura bija norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts ir rēķina grāmatojuma kredītā.

 • Pārd. PVN priekšapmaksas konts - var būt tāds pats kā Pārdošanas PVN konts.

Kad dokumentā Ienākošie maksājumi tiek reģistrēts no klienta saņemtais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais Pārd. PVN priekšapmaksas konts ir ienākošā maksājuma grāmatojuma kredītā.

 • Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts - atsevišķs konts iegādes avansu PVN atsekošanai.

Kad dokumentā Maksājumu uzdevumi tiek reģistrēts piegādātājam veiktais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts ir maksājumu uzdevuma grāmatojuma kredītā. Savukārt, kad ienākošajam rēķinam tiek piesaistīts avanss, pie kura bija norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts ir rēķina grāmatojuma debetā.

 • Pirkuma priekšapmaksas PVN konts - var būt tāds pats kā Pirkuma PVN konts.

Kad dokumentā Maksājumu uzdevumi tiek reģistrēts piegādātājam veiktais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais Pirkuma priekšapmaksas PVN konts ir maksājumu uzdevuma dokumenta grāmatojuma debetā.

 • Reversais PVN % - reversā PVN likme

:!: Vienam un tam pašam PVN kodam nedrīkst aizpildīt gan PVN %, gan reversā PVN % laukus

 • Reversā PVN D - reversā PVN debeta konts (rēķinā)
 • Reversā PVN K - reversā PVN kredīta konts (rēķinā)
 • Proporcijas likme - norāda procentos, piemēram, reprezentācijai 40, auto 50
 • Proporcijas izdevumu konts - norāda atsevišķu izdevumu kontu atlikušajai PVN proporcijas daļai, vai atstāj tukšu, tad atlikusī proporcijas daļa tiks pievienota tai pašā izdevumu kontā, kāds ir pirkuma rēķinā vai avansu norēķinā
 • Papildus info - PVN deklarācijas pielikums, kurā jāatspoguļo darījumi ar šo PVN kodu (1.1 iekšzemes pirkumiem, 1.2 iepirkumiem no ES, 1.3 realizācijai iekšzemē vai 2 realizācijai uz ES, precīzāk skat. noteikumos - var atzīmēt tikai vienu variantu!)
 • DarTips 1_1 - jānorāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.1
 • DarTips 1_2 - jānorāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.2
 • DarTips 1_3 - jānorāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.3
 • TiekLimitēts - jānorāda Nē, ja pielikumā ir jāatšifrē visi darījumi ar šo kodu
lv/finkm.txt · Labota: 2022/08/12 13:53 , labojis lasma