Lietotāja rīki

Vietnes rīkilv:konto

Kontu plāns

Kontu plāns ir atrodams Finanšu uzstādījumos un ir pilnveidojams pēc nepieciešamības, lietotāji ar atbilstošām tiesībām var tajā pievienot jaunus un rediģēt esošos kontus, slēgt nevajadzīgos vai pievienot kontiem dažādus nosacījumus.

Pirms dzēst kontu no konta plāna noteikti jāpārbauda Virsgrāmatā vai Transakciju saraksts atskaitē, vai šajā kontā nav transakciju vēstures!

Konta kartiņā ir pieejamas sekojošas opcijas:

  • Kods - finanšu konts, skaitlis, nav ieteicams lietot simbolus, kas nav cipari
  • PVN kods - ierobežojums uz noteiktu PVN kodu, šajā kontā būs aizliegts veidot transakcijas ar citiem PVN kodiem
  • Noliktavas noliet. - vai šo kontu var izmantot kā izdevumu kontu artikulu norakstīšanai
  • Aizvērts - vai konts ir slēgts, jā/nē
  • Klase - konta klase, obligāti nepieciešams, lai korekti veidotos gada slēgšanas transakcija un atskaites - PZ un Bilance
  • Korkonts - starpkonts, kas tiek izmantots periodizācijai, piemēram, izdevumu kontam var būt korkonts „Nākamo periodu izdevumi“
  • Grāmatojuma objekts/projekts - vienmēr jāpievieno grāmatojumam uz šo kontu
  • Obligāti jānorāda - var būt atzīmēts Projekts/Klients/Piegādātājs un tādā gadījumā nevarēs izveidot transakciju (iegrāmatot dokumentu), ja tajā trūkst šī informācija (prasība obligāti norādīt dokumentā kādu no objektu līmeņiem tiek iestatīta objektu līmeņa kartītē)

Kontu nosaukumus ir iespējams uzglabāt vairākās valodās un, pārslēdzot valodas tādās atskaitēs kā Virsgrmāta/PZ/Bilance, atskaitēs tiks izmantotas norādītas valodas kontu nosaukumi. Papildu nosaukumi kontiem tiek uzglabāti datulaukā valodai, izmantojot atbilstošus parametrus ENG/EST/LT/RUS (ja tāds datulauks vēl nav redzams, tad to ir iespējams jebkurā laikā izveidot).

lv/konto.txt · Labota: 2020/07/27 21:43 , labojis marija