Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadKülgriba

www.directo.ee

et:konto

Finantskontod

Finantskontosid kasutatakse kannete moodustamisel. Uusi kontosid saab lisada ja olemasolevaid muuta Seadistused→ Raamatu seadistused → Finantskontod

Kood- finantskonto numbriline kood. Pikkus võib olla üks kuni 32 numbrit.

Nimi- finantskonto nimi.

KMkood- konto asetamisel kandele või dokumendile asetuv käibemaksukood.

Mahakandmiseks- valikuga JAH puhul saab mahakandmise kandel seda kontot kasutada. Vaikimisi on tühi, mis võrdub JAH valikuga.

Suletud- valikuga JAH saab konto sulgeda ja seda kontot ei saa enam kannetes kasutada. Aruannetes on endiselt võimalik kontot kasutada.

Klass- tuleb valida finantskonto klass.

Korr.Konto.- kasutatakse dokumentide kannete automaatseks periodiseerimiseks.

Kande objektid- saab määrata objekti(d), mis lisatakse kandele juurde, kirjutades dokumentidelt kaasa tulnud sama taseme objektid üle. Näiteks kui on kontol on Tallinn ja real on Mart, siis kandele tuleb Tallinn,Mart. Kui real Tartu,Mari ja kontol Tallinn, siis kandele jääb Tallinn,Mari.

Erisoodustus- saab valida millise TSD Lisa 4,5,6 erisoodustuse väljaga konto käive seotud on. Kasulik määrata, kui soovitakse, et TSD esitamisel täituksid Maksu ja Tolliametis TSD esitamisel erisoodustust puudutavad väljad.

:!: Iga erisoodustuse valiku ees on kood, mis näitab millisele TSD Lisa 4,5 või 6 reale täpselt konto käibe andmed lähevad.

:!: Loo vajalik kontode hulk, et oleks võimalik automaatselt TSD lisasid esitada. Näiteks kingituste puhul peaks olema loodud kaks erinevat finantskontot. Üks kuni kehtestatud määrani ja teine üle piirmäära maksvatele kingitustele.

Kehtiv alates- kuupäev, millest alates on konto kasutatav ning millest varasemasse perioodi ei saa tehinguid teha.

Kontol on nõutud- saab määrata, millised kohustuslikud parameetrid tuleb alati selle konto kasutamisel lisaks määrata.

et/konto.txt · Viimati muutnud: 2021/05/18 16:41 persoon jane