Lietotāja rīki

Vietnes rīkilv:yld_settings

Sistēmas uzstādījumi

Finanšu perioda slēgšana

„Directo“ var slēgt finanšu periodu jeb padarīt neiespējamu pirms norādītā datuma apstiprināto dokumentu atgrāmatošanu un dokumentu izveidošanu ar datumu, kurš ir pirms norādītā datuma.

Lai slēgtu finanšu periodu:
1) No galvenās izvēlnes jāatver UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi

2) Meklēšanas lauciņā jāieraksta „finanses“ un jānospiež taustiņš Enter vai jāuzklikšķina uz meklēšanas ikonas.

3) Tad tiks atrasts iestatījums Finanses slēgtas līdz. Lauciņā pie tā jānorāda datums, līdz kuram jāslēdz finanses.

4) Pēc tam jānospiež poga Saglabāt.

Sistēmas uzstādījumiem ir iespēja Skatīt izmaiņu logu, kas atrodas blakus pogai Saglabāt. Tādā veidā iespējams izsekot līdzi veiktajam izmaiņām uzstādījumos, t.sk. redzēt, kad mainīts Finanšu slēgšanas datums.

Uzņēmuma finanšu informācijas norādīšana un nomaiņa

Uzņēmuma finanšu adresi, finanšu e-pasta adresi, finanšu kontaktpersonu un finanšu tālruņa numuru norāda sistēmas uzstādījumos.

Lai „Directo“ norādītu uzņēmuma finanšu informāciju:
1) No galvenās izvēlnes jāatver UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi

2) Sistēmas uzstādījumos meklēšanas lauciņā jāieraksta “finanšu” un jānospiež taustiņš Enter vai jāuzklikšķina uz meklēšanas ikonas.

Tad tiks parādītas rindiņas, kurās var norādīt ar finansēm saistīto informāciju.

Lai norādītu vai mainītu šo informāciju, tā jāieraksta atbilstošajos lauciņos.

3) Lai saglabātu norādīto informāciju, jānospiež poga Saglabāt.

Uzņēmuma rekvizītu norādīšana un nomaiņa

Informāciju par uzņēmuma rekvizītiem (uzņēmuma nosaukumu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru, telefona numuru, e-pastu, vadītāju u.c.) norāda sistēmas uzstādījumos.

Lai norādītu uzņēmuma rekvizītus:
1) No galvenās izvēlnes jāatver UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi

2) Sistēmas uzstādījumu meklēšanas lauciņā jāieraksta “uzņēmum” un jānospiež taustiņš Enter vai arī jāuzklikšķina uz meklēšanas ikonas.

3) Tad tiks parādītas rindiņas, kurās var norādīt informāciju par uzņēmumu:


Lai norādītu vai arī mainītu šo informāciju, tā jāieraksta atbilstošajos lauciņos.

4) Lai saglabātu norādīto informāciju, jānospiež poga Saglabāt.

Uzņēmuma logo pievienošana un nomaiņa

Pirms logo pievienošanas ir vēlams to apstrādāt redaktorā un samazināt attēla izmēru tuvu tam, kāds tiks izmantots dokumentos.

Lai nomainītu logo, no galvenās izvēlnes jādodas uz
kolonno FINANSES → ATSKAITES → Uzturēšana

Tad tiks atvērta atskaite Uzturēšana. Tajā jāatver sadaļa Lietotāja faili.

Pēc tam jānospiež poga Choose File un no datorā saglabātajiem failiem jāizvēlas logo fails.
:?: Kad fails ir izvēlēts, tad laukā Apraksts var norādīt atslēgvārdus par failu (tas nav jādara obligāti).

Pēc tam jānospiež poga PIEVIENOT.

Lai uzstādītu failu kā noklusējuma logo, jāuzspiež uz faila datuma.

Tad parādīsies paziņojums. Lai uzstādītu failu kā logo, paziņojumā ir jānospiež poga OK.

Pēc attēla pievienošanas un uzstādīšanas par noklusējuma logo ir vēlams iztīrīt pārlūkprogrammas kešatmiņu (jo tur saglabāsies iepriekšējais attēls).
Ja pēc kešatmiņas attēlu iztīrīšanas izdrukās neparādās jaunais logo vai arī ja tas netiek attēlots nepieciešamajā izmērā, tad lūdzam par to rakstīt uz support@directo.lv, norādot, tieši kurās izdrukās ir nepieciešami labojumi.

Datu atlase, pamatojoties uz tukšajiem laukiem

Dokumentu sarakstos un atskaitēs var veikt datu atlasi pēc tukšajiem laukiem (piemēram, piegādātāju kartīšu sarakstā var atlasīt piegādātājus, kuru kartītēs nav norādīti bankas konti; atskaitē Rēķinu žurnāls var atlasīt rēķinus, kuru galvenē nav norādīts projekts).

Lai varētu veikt datu atlasi, pamatojoties uz tukšajiem laukiem, sistēmas uzstādījumos ir jānorāda speciālā rakstzīme tukšo lauku atlasei.
Lai to iestatītu, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → uzstādījumu meklēšanas laukā jāieraksta Speciālā rakstzīme tukšo lauku atlasei → jānospiež taustiņš Enter → pie uzstādījuma Speciālā rakstzīme tukšo lauku atlasei jānorāda maz izmantota rakstzīme (piemēram, #).
Pēc tam sistēmas uzstādījumos jānospiež poga Saglabāt.


Pēc tam dokumentu sarakstu un atskaišu laukos ar norādīto rakstzīmi varēs veikt datu atlasi pēc neaizpildītajiem laikiem.

Piemēram, piegādātāju sarakstā atlasīt tos piegādātājus, kuru kartītēs nav norādīts bankas konts, lai pēc tam šo piegādātāju kartītēs varētu norādīt bankas kontu, kā rezultātā tas turpmāk maksājumu uzdevumos tiktu norādīts automātiski:

Datu atlasi, pamatojoties uz tukšajiem laukiem var veikt arī atskaitēs. Piemēram, atskaiti Rēķinu žurnāls var sagatavot par rēķiniem, kuru galvenē nav norādīts projekts:

Notikumu pasta formāts

Sistēmas uzstādījumos ir iespējams norādīt vēlamo formātu automātiskajiem paziņojumiem, ko veidos notikumi, kuriem ir iestatīta apziņošana noteiktā datumā/laikā vai ar noteiktu laika intervālu.

Formātā kā atdalītājus var izmantot: \n pārejai jaunā rindā vai \t kā tabulatoru.

Lai ievietotu paziņojumā informāciju no notikuma dokumenta laukiem, jānorāda atbilstošs lauka numurs kvadrātiekavās

Savukārt galvenajos uzstādījumos, sarakstā Notikumu tipi ir iespējams specificēt atsevišķu pasta formātu katram notikuma tipam. Kā arī pēc līdzīga principa iestatīt paziņojuma tematu un formātu sms paziņojumiem.

lv/yld_settings.txt · Labota: 2021/10/20 13:23 , labojis lasma