Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadKülgriba

www.directo.ee

et:mr_aru_laek_ennustus

Laekumisennustus

Aruanne näitab saldoga (kas täielikult/osaliselt laekumata või ülelaekunud) kinnitatud arveid vastavalt valitud tingimustele.

1. Filtreeringud

 • Klient - kliendi kood arvel
 • Klass - arvel oleva kliendi klass. Võib olla kooloniga eraldatud vahemik. Arvestab ka lisavälja klassi.
 • Aegunud vähemalt - ainult need arved, mis on aegunud vähemalt valitud arv päevi
 • ja mitte rohkem kui - ainult need arved, mis on aegunud mitte rohkem kui valitud arv päevi
 • Kliendi lisaväli - võimalik kliendikaardil seadistatud lisaparameetrite järgi aruannet filtreerida. Näiteks:


(Pilt 1)

 • Tasumisaeg kuni - kuni valitud ajani tasumata arved
 • Objekt - objekt arvel
 • Summa alates - tühja valikuga näitab kõiki laekumata summasid, täites numbriga ei näidata numbrist väiksemaid laekumata summasid.
 • kuni - tühja valikuga näitab kõiki laekumata summasid, täites numbriga ei näidata numbrist suuremaid laekumata summasid.
 • Seeria - dokumendi numbriseeria nt. kui arveid tehakse mitme erineva seeriaga on võimlik valida ainult ühe seeria laekumata arved
 • valik Müüja arvel - vastavalt valikule, kas ainult arvestatakse arveid, kus on peal valitud müüja või Müüja kliendikaardil - ainult need arved, kus on peal klient, kelle kliendikaardil on valitud müüja.
 • Tüüp - arve tüüp (enda seadistatavad valikud)
 • Vahesumma - näidatakse laekumata summasid grupeerituna
 • Klient - klientide lõikes
 • Klass - kliendiklasside lõikes
 • Müügiagent - arvel oleva müügiagendi lõikes
 • Näita -
 • kõik - kõik laekumata arved
 • laekumiseta - arved, mis ei ole ka osaliselt laekunud
 • Staatus - arve staatus (enda seadistatavad valikud)

2. Valikud

 • kokkuvõtlikult - näidatakse laekumata summasid grupeerituna 15-päevaseks vahemikuks. Link avab antud päevavahemiku laekumisennustuse
 • Ettemaksud - Lisab aruandesse ettemaksud, mis vähendab laekumata arvete summat.

3. Lingid

 • maksegraafik - avab kliendi maksegraafiku

4. Peenhäälestus

 • Seadistus - Võimalus valida oma personaalseid seadistusi.
 • Näita päise objekti - arve päise objekt
 • Näita päise projekti - arve päise projekt
 • Kommentaar - arve kommentaar
 • Näita kliendi TK -
 • Näita kliendi tellimuse numbrit -
 • Tellimused on kaasatud - valikud Ei,Ettemaksu järgi, Maksegraafiku järgi
 • Valuuta - vaikimisi EUR

5. Nupud

 • Exceli tabel (kiirkäsklus F12 või Alt+E) – valikud Hankija infoga (nagu aruandes), tabelina (võimaldab kombineerida aruande infot tulpades).
 • Salvesta aruanne (kiirkäsklus Alt+A) – Salvesta aruanne kasutajamenüüsse enda valitud nimetusega.
 • TEE LAEKUMINE - teeb valitud arvetele laekumise


(Pilt 2)

 • Meil - massmeilimise mooduli omamisel võimalik saata klientidele e-maile. Võimalik koostada väljatrükke, mida klientidele saata.
 • Trüki - aruande trükkimine
 • ARUANNE - loob ekraanile aruande etteantud parameetrite alusel

6. Näited

6.1. Näide - vahesumma klientide lõikes ettemaksuga

6.2. Näide - ettemaksuga tasaarveldus

Kliendil on ettemaks ja laekumata müügiarved

Tasaarvelduse tegemiseks Ettemaks summaks kirjutada summa, et tasaarveldus läheks nulli

Vajutame TEE LAEKUMINE

Salvestamisel ettemaksud liiguvad laiali vastavalt EtteID-le

Kinnitamisel tekib finantskanne

et/mr_aru_laek_ennustus.txt · Viimati muutnud: 2022/09/28 14:02 persoon triinp