Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


Külgriba

www.directo.ee

et:mr_aru_laekumised

Laekumised

Aruanne on mõeldud laekumiste nimekirja vaatamiseks. LAEKUMISEL, RIDADEL, ARVEL, SÜNDMUSEL - näitavad ära sektsiooni, mida filtreerimisel või valikute tegemisel arvestatakse. Laekumistel - laekumiste päises, ridadel - laekumiste ridadel, arvetel - laekumise peal oleval arvel ja sündmusel - laekumisel oleva arvega seotud sündmusel

Filtreeringud

 • Periood - on ajavahemik. Aruanne näitab laekumisi valitud ajavahemikus
 • Tasumisviis - aruandes filtreeritakse laekumised vastavalt valitud tasumisviisile.
 • Kommentaar - laekumise kommentaar, kuvatakse vaid valitud seletusega laekumised.
 • Kõik - filtreerib, kas kõik, kinnitamata või kinnitatud laekumised
 • Seeria - dokumendi numbriseeria või kooloniga eraldatud numbrivahemik. Näiteks 1000:1020
 • Klient - kliendi kood laekumisel
 • Kl.klass - laekumisel oleva kliendi klass. Võib olla kooloniga eraldatud vahemik.
 • Valuuta - laekumise real olev laekunud raha valuuta
 • Müüja arvel - vastavalt valikule, kas ainult arved, kus on peal valitud müüja või ainult need arved, kus on peal klient, kelle kliendikaardil on valitud müüja
 • Objekt - objekt arvel
 • Tingimus - arvel olev tasumistingimus
 • Saldoga - näitab laekumiste ridadel ainult neid arveid, millel oli valitud ajal saldo
 • Tüüp - sündmuse tüüp
 • Staatus - sündmuse staatus

Valikud

 • näita ridu - näitab aruandes filtreeritud laekumiste ridu. Ridade puhul on tulbad: arve või tellimus, klient, laekunud summa baasvaluutas ja saldoga otsingu puhul mitu päeva on maksetähtajast üle saldol valitud aja seisuga. Negatiivne number on enne õiget aega makstud arve.
 • sündmused - näitab aruandes ainult sündmusega seoses olevaid laekumise ridu
 • ainult ettemaksud - näitab aruandes ainult ettemakse
 • valuutas - näitab aruandes eraldi valuuta tulpa ning laekunud valuutat, kurssi ja summat valuutas

Lingid

 • number - laekumise kood, avab laekumise

dokumendi tähis ja number - avab vastava dokumendi. Nt. A.8, avab arve numbriga 8 või näiteks TK.21 avab tellimuse numbriga 21

et/mr_aru_laekumised.txt · Viimati muutnud: 2015/06/18 13:06 persoon ott