Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadKülgriba

www.directo.ee

et:mr_aru_arved

Arvete nimekiri

Arvete nimekiri on mõeldud arvete nimekirja vaatamiseks ning valitud tegevuste käivitamiseks erinevate parameetrite lõikes. Kokkuvõtvalt näitab aruanne arvulisi välju. Juhul, kui aruannet vaadatakse käesoleval kuul, siis näitab ka prognoositavat kuu lõpptulemit.

Filtreeringud

 • Klient - kliendi või tellija kood arvel, võimalus ka mõlemad valida.
 • Klass - arvel oleva kliendi klass. Võib olla kooloniga eraldatud vahemik. Arvestab ka lisavälja klassi
 • Müüja - vastavalt valikule, kas ainult arved, kus on peal valitud müüja või ainult need arved, kus on peal klient, kelle kliendikaardil on valitud müüja või need kelle kliendikaardil on valitud haldur
 • Arvuti - valitud IP aadressiga arvuti poolt tehtud arved. Kasulik vaatamaks näiteks kassa käivet. Eeldab staatilist IP aadressi.
 • Projekt - arve projekt
 • Inventar - kliendi või firma inventar arvel
 • Objekt - objekt arvel
 • Seeria - dokumendi numbriseeria või kooloniga eraldatud numbrivahemik. Näiteks 1000:1020
 • Tingimus - arve tasumistingimus
 • Lähetusviis - lähetusviis arvel
 • Periood - vaadatavate arvete ajavahemik (kaasa arvatud)
 • KM Kood - valik lisab ka näita ridu valiku - näitab ainult neid arveid ja ridu, kus on valitud käibemaksu kood
 • Ladu muutev - näitab kas kõiki, ainult ladumuutvaid arveid või mitte ladumuutvaid arveid
 • Kinnitatud - kas kõik, kinnitamata või kinnitatud arved
 • Kliendi lisaväli - lisaväli, kust filtreeritakse sisaldust
 • Arve lisaväli - lisaväli, mille puhul kuvatakse aruandes eraldi tulp, milles kuvatakse valitud lisavälja sisu.
 • Sisaldab - aruandesse tulevad ainult nende klientide arved, millel on valitud lisaväljas soovitud otsing
 • Ladu - ainult valitud lao arved
 • Artikkel - saab filtreerida arveid valitud artikli järgi
 • Art.klass - filtreerib valitud artikli klassi järgi arveid
 • Art. lisaväli - filtreeritakse sisaldus valitud vastavale artiklikaardil olevale lisaväljale
 • Leping - filtreeritakse arved valitud lepingu alusel
 • Lepingu klass - filtreeritakse arved valitud lepingu klassi alusel
 • Laekunud - filtreeritakse arved vastvalt kas on laekunud või laekumata
 • Laekumise periood - näitab arveid, mille laekumine jääb antud perioodi

Valikud

 • Päise tasumistingimus - kassaarve multimakse korral kuvatakse arve nii mitmel real, mitu erinevat tasumistingimust on kasutatud. Ilma linnukeseta vaates kuvatakse 'Tingimus' tulbas tingimust, milles on raha saadud kõige rohkem. Pannes linnukesega vaates ka 'read' linnukese, näidatakse ridadena ka päise tingimusi.

Alloleval pildil on aruandes 2 arvet. Linnukesega vaade, mis on toodud pildil allosas, lõikab arve tingimuse summade järgi mitmeks:

 • read - näitab aruandes filtreeritud arvete ridu
 • aadressid - näitab arvel olevat telefoni ja aadresse, koos käibega summaga. Näiteks kullerfirmale saadetiste nimekirjaks
 • seotud ostud - näitab arvega seotud ostuarvete summa ning relatiivselt katte jääki
 • näita katet - näitab katet
 • sorteeritud - esitab nimekirja sorteerituna valitud välja (aeg, number, klient, summa, tingimus) järgi
 • e-mailita - näitab ainult neid arveid, kus e-maili väli on täitmata. See on selle jaoks, et kui meiliga on arved ära saadetud, siis teistele saaks väljatrükitud arved saata
 • kande aeg - näitab ja arvestab arve aja asemel kande ajaga
 • uued kliendid - näitab ainult nende klientide müüki, kellel polnud sama pika perioodi jooksul tagasiulatuvalt arveid tehtud. Ehk kui vaadata kuuajalist perioodi, siis need, kel eelmine kuu arveid polnud. Kui on vaja vaadata nii, et viimase poole aasta jooksul ilma arveta klientide arveid, siis tuleb perioodiks valida tänasest pool aastat
 • punktid - näitab aruandes artikli punkte ning limiteerib aruande ainult nende arvete järgi, millel punktidega artiklid
 • valuutas - näitab aruandes nende arvete puhul valuuta kurssi ja summat, mis on erinevas valuutas kui baasvaluuta
 • SN/Mudel - tehinguga seotud kaubaartikli seeria- või mudelinumber (esitatakse siis, kui on kasutusel seerianumbri süsteem). Aruandes linnuke näitab arveid, millel on seerianumbri jälgimisega tooteid
 • laekumine - linnuke näitab aruandes arve maksetähtaega ja laekumise kuupäeva ja kellaaega, arve saldot
 • reg.nr - linnuke kuvab aruandes kliendikaardil olevad kliendi reg.nr.

Seadistused

 • Arve loetakse makstuks mis % summast (siis on juba laekunud, kui see protsent on täidetud, laekunud filtri puhul)
 • Maksenõude fail panka - vastavalt valikule tuleb formaat

Nupud

Nupud muutuvad vastavalt valikutele ja filtreeringutele.

 • TRÜKI ARVED - trükib kõik nimekirjas olevad arved vastavalt dokumendi vaikimisi väljatrüki mallile
 • MEILI ARVED - meilib kõik arved vastavalt dokumendi vaikimisi väljatrükimallile, meiliaadressile, mis on arvel. Kui meiliaadressi arvel pole, meili ei saadeta.
 • KOPEERI ARVED - kopeerib arved valitud seeriasse ja aega. Lisaks saab määrata tasumistingimuse ning vajadusel uuendada artikli nimetust ja hinda
 • TEE LAEKUMINE - (kinnitatud arvete puhul) asetab nimekirjas olevad arved laekumisele.
 • MAKSENÕUE - tekitab maksenõuete faili panga jaoks
 • MUUDA LISAVÄLJA - muudab kõikidel aruandes olevatel arvetel lisavälja ära
 • Trüki - trükib aruande

Lingid

 • Number - avab arve

Aruanne toetab graafikuid

et/mr_aru_arved.txt · Viimati muutnud: 2022/07/25 10:57 persoon triin