Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadKülgriba

www.directo.ee

et:mr_aru_seis

Klientide hetkeseis

Aruanne on kliendi/klientide arvete ja ettemaksude väljavõte valitud ajahetkes. Soovituslik aruanne kliendi seisu jaoks on müügireskontro - kiirem ja lihtsam.

Filtreeringud

 • Kasutaja - müüja arvel
 • Müüja - need arved, kus on peal klient, kelle kliendikaardil on valitud müüja.
 • Objekt - objekt arvel (laekumise puhul vaadatakse laekunud arve objekti)
 • Klient - kliendi kood dokumendil (arve või laekumine)
 • Klass - dokumendil oleva kliendi klass. Võib olla kooloniga eraldatud vahemik. Arvestab ka lisavälja klassi
 • Min saldo - minimaalne näidatava kliendi saldo
 • Aeg - mis hetkega on väljavõte

Valikud

 • saldoga arved - näidatakse ainult saldoga arveid
 • ka null saldoga kliendid - näidatakse ka neid kliente, kelle saldo on 0

Tulem

Näidatakse kliendi arvete ja ettemaksude nimekirja. Arvete real on LAEK tulbas selle saldot muudetavate dokumentide nimekiri (laekumised, kreedit arved)

Lingid

 • Nii saldot muutval dokumendi kui ka arve number - avab algdokumendi
 • Arve saldo - avab arve saldo aruande.
 • Kliendi kood - avab kliendi kaardi
 • Ettemaksu seis - avab kliendi ettemaksude nimekirja
et/mr_aru_seis.txt · Viimati muutnud: 2021/08/04 19:26 persoon jane