Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadet:mr_aru_per

Kliendi perioodiline väljavõte

Kliendi/ klientide müügireskontrot mõjutavate tehingute väljavõte.

Filtreeringud

 • Klient - kliendi kood dokumendil (arve või laekumine).
 • Klass - dokumendil oleva kliendi klass. Võib olla kooloniga eraldatud vahemik. Arvestab ka lisavälja klassi.
 • Müüja - vastavalt valikule, kas ainult arvestatakse dokumente, kus on peal valitud müüja või ainult need dokumendid, kus on peal klient, kelle kliendikaardil on valitud müüja.
 • Periood - dokumentide ajavahemik (kaasaarvatud), mida väljavõte kajastab.
 • Objekt - objekt arvel (laekumise puhul vaadatakse laekunud arve objekti).
 • Näita (lisavälja) - kuvab valitud arve lisavälja sisu.
 • Kõik/ kinnitatud/ kinnitamata - kuidas on aruande sisu sorteeritud. Nt kinnitatud valiku tulemusel on aruandes näidatud ainult kinnitatud arved.
 • Tüüp - valikud Arve, Kreeditarve, Laekumine.
 • Grupeeritud - näitab, kuidas on aruande sisu grupeeritud. Klient - grupeeritud kliendi kaupa, klass - grupeeritud kliendi klassi kaupa.
 • Kokku tulem - Tehingud - näidatakse kõikide klientide tegevused järjest ilma, et oleks grupeeritud klientide kaupa. Klient - näidatakse tulem klientide kaupa. Klass - näidatakse tulem kliendi klasside kaupa.

Valikud

 • Null saldoga - näidatakse ka neid kliente, kelle valitud perioodis pole ühtegi tehingut ning saldo on 0.
 • Ka sularaha arved - näidatakse ka sularaha arveid.
 • Kande aja järgi - aruannet vaadeldakse arve kande mitte arve aja järgi.
et/mr_aru_per.txt · Viimati muutnud: 2021/10/01 09:54 persoon jane