Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


Külgriba

www.directo.ee

et:mr_aru_per

Kliendi perioodiline väljavõte

Kliendi/klientide müügireskontrot mõjutavate tehingute väljavõte

Filtreeringud

  • Klient - kliendi kood dokumendil (arve või laekumine)
  • Klass - dokumendil oleva kliendi klass. Võib olla kooloniga eraldatud vahemik. Arvestab ka lisavälja klassi
  • Müüja - vastavalt valikule, kas ainult arvestatakse dokumente, kus on peal valitud müüja või ainult need dokumendid, kus on peal klient, kelle kliendikaardil on valitud müüja.
  • Periood - dokumentide ajavahemik (kaasaarvatud), mida väljavõte kajastab
  • Objekt - objekt arvel (laekumise puhul vaadatakse laekunud arve objekti)

Valikud

  • null saldoga - näidatakse ka neid kliente, kelle saldo on 0
  • ka sularaha arved - näidatakse ka sularaha arveid
  • kokku tulem - näidatakse kõikide klientide tegevuse järjest ilma, et oleks grupeeritud klientide kaupa
et/mr_aru_per.txt · Viimati muutnud: 2015/06/18 12:51 persoon ott