Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadlt:mr_aru_arved

Sąskaitų sąrašas

Jei norite peržiūrėti pardavimo sąskaitų ataskaitą, eikite: PARDAVIMAI→Ataskaitos→Sąskaitų sąrašas.

Ataskaitoje reikia pasirinkti norimus parametrus ir spausti ATASKAITA - užsikraus ataskaita su pardavimo sąskaitų informacija.

Dažniausiai naudojami ataskaitos filtrai:

 • Pirkėjas - galite parinkti konkretų pirkėją - į ataskaitą bus įtraukiamos tik tos sąskaitos, kurios išrašytos šiam pirkėjui;
 • Klasė - galite parinkti pirkėjų klasę;
 • Projektas - galite parinkti projektą;
 • Objektas - galite parinkti objektą;
 • Sandėlis - galite parinkti sandėlį, iš kurio parduotos prekės;
 • Prekė - galite parinkti prekę - į ataskaitą bus įtraukiamos tik tos sąskaitos, kuriose yra ši prekė;
 • Pr. klasė - galite pasirinkti prekių klasę;
 • Laikotarpis - pasirinkite, kokio periodo sąskaitas norite matyti ataskaitoje;
 • Patvirtinti:
  • Visi - įtraukiami tiek patvirtintos, tiek nepatvirtintos sąskaitos,
  • Patvirtinti - įtraukiamos tik patvirtintos sąskaitos,
  • Nepatvirtinti - įtraukiamos tik nepatvirtintos sąskaitos.
 • Apmokėta:
  • neapmokėta - sąskaitos, kurios neturi apmokėjimo (nei pilno, nei dalinio) :!: Traukiamos sąksaitos, kurių apmokėjimo termino tipas Kreditas
  • apmokėta - sąskaitos, kurios tik pilnai apmokėtos :!: Traukiamos sąksaitos, kurių apmokėjimo termino tipas Kreditas
  • ir dalis - sąskaitos, kurios pilnai ir dalinai apmokėtos :!: Netraukiamos sąksaitos, kurių apmokėjimo termino tipas Kreditas
  • tik dalis - sąskaitos, kurios turi tik dalinį apmokėjimą :!: Netraukiamos sąksaitos, kurių apmokėjimo termino tipas Kreditas

Dažniausiai naudojamos ataskaitos varnelės:

 • Eilutės - rodomos sąskaitų eilutės (informacija apie prekes);
 • Pelnas - rodomas sąskaitos ar sąskaitos eilutės pelnas;
 • SN - rodomi prekių serijiniai/partijos numeriai;
 • Įm.kodas - rodomas pirkėjo įmonės kodas;
 • PVM mok. k. - rodomas pirkėjo PVM mokėtojo kodas;

Uždėjus varnelę ant „Pinigų gavimas“, matysite papildomą stulpelį „G. marža“

Uždėjus varnelę ant „Nauji pirkėjai“ - rodys tik tų pirkėjų sąskaitas, kuriems nebuvo išrašytų sąskaitų už tokio pat ilgio ankstesnį laikotarpį. PVZ.: Jei užsidėsite laikotarpį nuo 01.08.2022 iki 30.09.2022, rodys sąskaitas tų pirkėjų, kuriems nebuvo išrašytos sąskaitos už laikotarpį 01.06.2022 - 31.07.2022.

G. marža - apskaičiuoja sąskaitos pelningumą, atsižvelgiant į apmokėtą sąskaitos sumą.

G. marža = (Apmokėta suma / Sąskaitos suma su PVM) x Bendrasis pelnas

:?: Apmokėta suma ir sąskaitos suma su PVM paimama iš ataskaitos (1 pav.). Bendrasis pelnas paimamas iš sąskaitos faktūros antraštės, 3 burbuliuke esančio laukelio „Benrasis pelnas“ (2 pav.)

1. Sąskaitų siuntimas masiniu būdu

Norėdami masiškai išsiųsti tam tikras pardavimo sąskaitas:

1. Pasirinkite laikotarpį, jei reikia pasirinkite kitus filtrus, ir spauskite ATASKAITA - sistema parodys sąskaitų sąrašą;

2. Jei norite išsiųsti visas šias sąskaitas el.paštu, spauskite mygtuką SĄSKAITAS PAŠTU ir į klausimą „Ar norite išsiųsti balansą pirkėjui el.paštu?“ atsakykite paspausdami mygtuką OK; 3. Sąskaitos bus siunčiamos el.paštais nurodytais sąskaitose:

 • Kaip ir siunčiant sąskaitas po vieną, priklausomai nuo Jūsų asmeninių nustatymų, turėsite arba neturėsite galimybę įrašyti laiško turinį;

4. Sistema išsiųs sąskaitas ir pateiks jų sąrašą:

 • Prie išsiųstų sąskaitų bus parašyta „Išsiųsta“;
 • Prie neišsiųstų sąskaitų bus parašytas pranešimas, kodėl sąskaita neišsiųsta.

1.1. Sąskaitų išsiuntimo filtravimas

:?: Ataskaitoje yra galimybė išsifiltruoti sąskaitas, kurios buvo ar nebuvo išsiųstos el. paštu.

Tikrinamas ar yra įvykis su tokiu tipu, kuris yra parinktas nustatyme:

1. Pasirinkimas išspausdinta yra pažymėjus el.paštas - parodo išsiųstas sąskaitas.

2. Pasirinkimas išspausdinta niekas pažymėjus el.paštas - parodo neišsiųstas sąskaitas.

Pasirinkimus rodo išskleidus langelius:

2. Formuojamos ataskaitos FR0564

Iš sąskaitų ataskaitos galima susiformuoti FR0564 formą. Norint susiformuoti šią formą, reikia pasirinkti šiuos filtrus:

 1. Laikotarpis - už kurį laikotarpį formuojama ataskaita.
 2. PVM tarifas - įrašomas PVM kodas, pagal kurį bus atvaizduojama informacija formoje. Jeigu PVM kodų yra ne viena, tuomet išvardinama per kablelį.
 3. Pasirenkate formą FR0564 2020 [Standard].
 • Į 13 Prekių vertė stulpelį pateks sumos tų prekių, kurių tipas yra Sandėlio prekė.
 • Į 18 Paslaugų verė stulpelį pateks sumos tų prekių, kurių tipas yra Paprasta/paslauga.

:?: Trikampė prekyba atvaizduojama pagal PVM tarifą, kurį reikia nusirodyti transporto parametre, kurio kodas FR0564_trikampe_prekyba. Transporto parametrą rasite: NUSTATYMAI → BENDRI NUSTATYMAI → Transporto parametrai

Pasirinkus šiuos filtrus spaudžiate mygtuką SPAUSDINTI.

3. Pakeisti duomenų lauką

Ataskaitoje, galima masiniu būdu atnaujinti atsifiltruotų pardavimo sąskaitų duomenų laukų informaciją.

Veiksmai:

 • Atsifiltruojamos sąskaitos;
 • Spaudžiama mygtuką Pakeisti duomenų lauką;
 • Iš siūlomų variantų pasirenkamas reikiamas duomenų laukas, pvz. Test1;
 • Pasirenkama arba įrašoma reikšmė, pvz. Patikrinta;
 • Spaudžiama Pasikeitimas

4. ZIP failas

Jei norite sąskaitas parsisiųsti ZIP failu, spauskite mygtuką Atsisiųsti PDF ZIP formatu

ZIP faile įsikels kiekvienam dokumentui atskiras PDF spausdinimo formos failas.

:?: Spausdinimo forma bus imama pirma iš pardavimo sąskaitų sąrašo. Jei norite pakeisti spausdinimo formą - reikia pakeisti spausdinimo formų eilės tvarką, kad reikiama spausdinimo forma būtų pirma sąraše.

Spausdinimo formų eilės tvarką galite pakeisti: NUSTATYMAI→SPAUSDINIMO FORMOS→pasirenkamas reikiamas dokumentas

Spausdinimo formos eilės tvarka nurodoma Rūšiuoti užsakymas stulpelyje. :?: Patartina kintamuosius daryti kas 10 ar 100, pvz. 10, 20, 30, kad būtų lengviau keisti eilės tvarką.

:!: Pakeitus spausdinimo formų tvarką - jos pasikeis ir pardavimo sąskaitos dokumente.

lt/mr_aru_arved.txt · Keista: 2024/04/22 09:27 vartotojo ieva