Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadlt:mr_aru_arved_maksmata

Neapmokėtos sąskaitos

Neapmokėtas sąskaitas galite rasti: PARDAVIMAI → ATASAKITOS → NEAPMOKĖTOS SĄSKAITOS.

Ataskaitoje pateikiama informacija pagal pasirinktus parametrus apie pardavimo sąskaitas, kurios yra visiškai arba dalinai neapmokėtos, permokėtos.

:!: Permokas leis patvirtinti tik tada, kai bus įjungtas nustatymas: Ar gali būti sąskaitos permokėtos? → Taip.

Pagrindiniai naudojami filtrai:

 • Pirk. kodas - pirkėjo kodas;
 • Laikotarpis - pagal pardavimo sąskaitos registravimo datą;
 • Data - ataskaitos duomenys pagal pasirinktos datos faktą (pinigų gavimo data)
 • Pradelsta - pradelsta nuo…iki dienos, kiek dienų vėluojama apmokėti sąskaitą nuo sąskaitos apmokėjimo dienos;
 • Būklė - galima pasirinkti patvirtintas, nepatvirtintas arba visas;
 • Suma - ataskaitą galite sugrupuoti pagal pasirinktą kriterijų (pvz. pagal objektą, pirkėją…);
 • Galite pasirinkti konkretų asmenį pagal filtrą (pvz. sąskaitą išrašė);
 • Surūšiuota - ataskaitos rūšiavimas pagal pasirinktą kriterijų (pvz. apmok. data);
 • Tik pavėluotos apm. sąsk. - uždėjus varnelę bus atvaizduojamos sąskaitos, kurių apmokėjimo terminas pradelstas.

Masinis pardavimo sąskaitų peržiūrėjimas/spausdinimas/išsiuntimas

Naudodamiesi Neapmokėtos sąskaitos ataskaita, masiškai galite peržiūrėti/atsispausdinti/išsiųsti sąskaitas el. paštu.

 1. Išsifiltruojate sąskaitas pagal poreikį;
 2. Pasirinkite sąskaitos šabloną;
 3. Spaudžiate MAIL INVOICES - jei norite sąskaitas siųsti el paštu. Spaudžiate SPAUSDINTI SĄSK. - jei norite sąskaitas peržiūrėti/išsisaugoti/atsispausdinti

Masinis priminimų siuntimas

Naudodamiesi Neapmokėtos sąskaitos ataskaita masiškai galite peržiūrėti/atsispausdinti/išsiųsti el. paštu priminimus pirkėjams dėl neapmokėtų sąskaitų.

 1. Išsifiltruojate ataskaitą pagal poreikį;
 2. Pasirinkite priminimo šabloną;
 3. Spaudžiate SIŲSTI SĄSKAITAS EL. PAŠTU - jei norite sąskaitas siųsti el paštu. Spaudžiate Spausdinti - jei norite priminimą peržiūrėti/išsisaugoti/atsispausdinti.

:?: Siunčiant spausdinimo formą naudojant mygtuką „Siųsti sąskaitas el. paštu“ reikia ataskaitos sumavimą pasirinkti pagal pirkėją, tuomet vienas unikalus pirkėjas gaus vieną spausdinimo formą. Directo spausdinimo formą siunčia pirkėjams esantiems ataskaitos eilutėse, todėl kiek kartų bus pasikartojantis pirkėjas, tiek kartų jis gaus siunčiamą el laišką.

Delspinigių skaičiavimas

Naudodamiesi Neapmokėtos sąskaitos ataskaita, galite matyti delspinigius (baudas) už pradelstas skolas.

Pirkėjo kortelėje, bendroje informacijoje, laukelyje Bauda įrašomas procentas, kuris taikomas delspinigių skaičiavimui už vieną dieną pradelstą apmokėti sąskaitą.

Norėdami Neapmokėtos sąskaitos ataskaitoje matyti delspinigius (baudas už neapmokėtas sąskaitas) ataskaitoje dešiniajame viršutiniame kampe spaudžiame ant įrankio ikonos ir pasirenkame nustatymus „Show penalty“:

Neapmokėtos sąskaitos ataskaitoje išsifiltruojate sąskaitas pagal poreikį (pradelstas apmokėti) ir matote, kokia suma pirkėjui prisiskaičiuoja taikant delspinigių procentą.

:?: PVZ. Pirkėjo skola 1452,00 EUR. taikant 0,2% delspinigius už vieną pradelstą dieną bauda - 2,904 EUR. Pirkėjas sąskaitą apmokėti vėluoja 29 dienas, todėl visa bauda: 84,22 EUR.

:?: Galite sugeneruoti ataskaitą su priskaičiuotais delspinigiais:

 1. Išsifiltruojate ataskaitą pagal poreikį (vėluojančias apmokėti sąskaitas);
 2. Pasirinkite delspinigių ataskaitos šabloną;
 3. Spaudžiate Spausdinti - jei norite delspinigių ataskaitą atsispausdinti ar išsisaugoti popieriniu variantu;

Skolos pagal mokėjimo grafiką

Naudodamiesi ataskaita Neapmokėtos sąskaitos galite administruoti skolas pagal mokėjimo grafiką.

Jei su pirkėju yra suderintas pardavimo sąskaitos mokėjimas pagal grafiką - mokėjimo grafikas apsirašomas iš pardavimo sąskaitos paspaudus ant Apmok. term, pvz:

Ataskaitoje: Neapmokėtos sąskaitos, dešiniajame viršutiniame kampe spaudžiame ant platuko ikonos ir pasirenkame nustatymus:

Išsaugojus nustatymus neapmokėtų sąskaitų ataskaita bus detalizuojama papildomomis eilutėmis pagal mokėjimo grafiką ir suskaičiuojama skola, pvz:

lt/mr_aru_arved_maksmata.txt · Keista: 2022/05/12 13:35 vartotojo juste