Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadlt:mr_aru_arved_koond

Sujungtos sąskaitos

Jei norite sukurti iš dviejų ar daugiau jungtinių sąskaitų vieną bendrą sąskaitą:

  1. Eikite PARDAVIMAI → Ataskaitos → Sujungtos sąskaitos;
  2. Parinkite pirkėją, laukas Pirkėjas yra privalomas;
  3. Jei reikia parinkite kitus filtrus;
  4. Spauskite ATASKAITA. Matysite parinkto pirkėjo nepatvirtinas jungtines sąskaitas.
  5. Laukelyje „Į numeraciją“ parinkite numeraciją, kuria norite sukurti naują sąskaitą;
  6. Spauskite SUKURTI JUNGTINĘ SĄSKAITĄ.

Sistema sukurs bendrą jungtinę sąskaitą ir panaudotose sąskaitose kiekius pakeis į 0.

Nuorodos:

lt/mr_aru_arved_koond.txt · Keista: 2020/08/18 09:11 vartotojo simona