Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:fin_aru_per

Atskaitē “Izmaksu av. nor. pers. periodiskā atskaite” var iegūt informāciju par avansa norēķinu personām izmaksātajām un viņu izlietotajām summām.
Atskaitē informācija tiek attēlota, ņemot vērā apstiprinātos avansa norēķinu un avansa norēķinu maksājumu dokumentus.

Lai iegūtu informāciju par avansa norēķinu personām izmaksātajām un viņu izlietotajām summām:
1) Jāatver atskaite “Izmaksu av. nor. pers. periodiskā atskaite”. Atskaite atrodas galvenās izvēlnes kolonnā FINANSES.

2) Atskaitē lauciņos pie Periods jānorāda periods, par kuru jāsagatavo atskaite.

3) Ja atskaite jāsagatavo par konkrētu personu, tad lauciņā Izlietotājs jānorāda lietotāja kods.

4) Ja atskaitē jāparāda informācija arī par personām, kuru avansa norēķinu dokumentu bilance konkrētajā periodā ir nulle, ir jāieliek ķeksītis pie nulles bilance.

5) Lai izveidotu atskaiti, jānoklikšķina poga ATSKAITE.

Atskaitē būs redzama informācija no apstiprinātajiem avansa norēķiniem un to maksājumu dokumentiem – dokumentu datumi un numuri, saites uz dokumentiem un summas; arī personu avansa norēķinu dokumentu sākuma un beigu bilances atbilstoši atskaitē norādītajam periodam.

lv/fin_aru_per.txt · Labota: 2019/08/09 12:19 , labojis lasma