Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadKülgriba

www.directo.ee

et:fin_aru_per

Kulutaja per.väljavõte

Kulutaja perioodiline väljavõte on ülevaatlik aruanne kulutajate tehingute ja saldode kohta valitud perioodi jooksul.

Aruanne asub Raamat > Aruanded > Kulutaja per. väljavõte

Filtreeringud

  • Kulutaja - kulutaja kasutajakood. Võimalik asetada Ctrl + Enter või topelklõpsu abil kasutaja registrist. Vajalik täita, kui soovitakse näha aruannet valitud kulutaja/kulutajate kohta (mitme kulutaja filtreerimiseks tuleb kasutajakoodid sisestada komalistina).
  • Osakond - rippmenüü olemasolevatest osakondadest, võimaldab filtreerida kulutajad osakonna põhiselt.
  • Objekt - objekti kood. Siia märgitud objekti otsitakse tehingute (kulutused ja väljamaksed) pealt. Mitme objekti korraga filtreerimiseks tuleb objektid sisestada + märgiga eraldatult (nt: Objekt1+Objekt2), selle tulemusel tulevad aruandesse kõik tehingud, millel on kas objekt1 või objekt2. Sisestades objektid komaga eraldatult (nt: Objekt1,Objekt2) filtreeritakse välja ainult need tehingud, millele on märgitud mõlemad objektid.
  • Periood - tehingute ajavahemik.

Valikud

  • Saldoga - valik välistab aruandest need kulutajad, kelle saldod on 0.
  • Tehingutega - valik filtreerib aruandesse ainult need kulutajad, kellel on valitud perioodil tehinguid (kulutusi ja/või väljamakseid).
  • Kokku tulem - valik koondab kõikide kulutajate valitud perioodi algsaldo, tehingud ja lõppsaldo.
  • Kommentaar - valiku tegemisel lisandub aruandesse kommentaari tulp, kuhu kuvatakse sisu kulutuse ja väljamakse dokumendi kommentaar väljalt.

Näited

Aruanne ilma valikuteta:

Sama aruanne saldoga valikuga:

Sama aruanne tehingutega valikuga:

et/fin_aru_per.txt · Viimati muutnud: 2022/05/02 15:07 persoon evelint