Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadKülgriba

www.directo.ee

et:hooldus

Hooldus

Aruanne on mõeldud vajalike hooldustööde tegemiseks, andmete importimiseks, erinevate programmis olevate dokumentide kontrollimiseks ja dokumentide kinnitusest avamiseks.

Kontroll

Annab võimaluse programmis vajadusel teatuid olekuid, andmeid kontrollida, kas siis mittevastavuste korral või lihtsalt kontrolliks.

 • Kontrollida saab arvete ja lähetuste kuid - kui on vajalik, et arve ja lähetuse kuu peab sama olema. Esialgu tuleb ära määrata periood, milles dokumente kontrollida. Seejärel valida valikust sobiv kontrollisüsteem.
 • Arve väljatrüki summa või kliendi erinevus - on võimalik kontrollida, kas väljatrükitul on olnud kogu aeg sama klient või summa, mis dokumendi pealgi
 • Arvetel käibemaksu ja konto kontroll - võimalus kontrollida valitud perioodis arvetel olevaid käibemaksu koode ja kontosid, aruanne näitab ka kontol olevat käibemaksu summat
 • Arvete ja lähetuste tootekoguste võrdlus - võimalus võrrelda valitud perioodis objekti kaupa arvetel ja lähetustel olevaid artikli koguseid
 • Tellimuse arvete ja lähetuste kuluvõrdlus - võimalus võrrelda valitud perioodi tellimusega seotud olevate arvete ja lähetuste kulusid
 • Mitte ladu muutvad otsearved, millel on laotooted - võimaldab leida perioodi otsearveid, millel on laotooted
 • Finants objekti kontroll - võimalus kontrollida ja võrrelda a) finants objekti vs arve objekti b) arve objekti vs lähetuse objekt c) lähetuse objekt vs kande objekt
 • Koha ja objekti vastavus - võimalus kontrollida ja võrrelda arveid, mille objekt ei vasta koha objektile
 • LADU:ajalugu vs finants tehingu kaupa - võimalus lao kaupa või kõik laod koos kontrollida perioodis finantskandel olevat kulu dokumendil oleva kuluga
 • LADU: finants vs laoseis - võimaldab konto kaupa võrrelda ja kontrollida finantskandeil ja laos olevat kulu
 • MR: kliendi konto vs arve konto vs finants - võimalus kontrollida kliendi konto vs arve konto vs finantsi kontode summasid
 • MR: kliendi konto vs laekumine vs finants - võimalus kontrollida kliendiklassi konto vs laekumine vs finants
 • OR: hankija konto vs arve konto vs finants - võimalus kontrollida hankija konto vs arve konto vs finantsi kontode summasid
 • OR: hankija konto vs tasumine vs finants - võimalus kontrollida hankija konto vs tasumine vs finants
 • Finants vs ostureskontro - võimaldab kontrollida ostureskontrot finantsiga ning võrrelda neid oma vahel, tulemus näitab ära ka erinevuste olemasolul vahe
 • Finants vs müügireskontro - võimaldab kontrollida müügireskontrot finantsiga ning võrrelda neid oma vahel, tulemus näitab ära ka erinevuste olemasolul vahe
 • Müügireskontro - võimaldab nii arve numbri kui ka kliendi koodi järgi kontrollida klientide müügireskontro toiminguid, summasid ning tingimusi
 • Ostureskontro - võimaldab nii arve numbri kui ka hankija koodi järgi kontrollida hankijate ostureskontro toiminguid, summasid ning tingimusi
 • Tasakaalustamata kanded - võimaldab kogu kontoplaani ulatuses leida tasakaalustamata kandeid, mis võivad bilansi tasakaalust välja viia
 • Kontod kannetel, mida pole kontoplaanis - võib juhtuda, et mõnel kandel või dokumendil on varasemast ajast jäänud vale konto külge , mida aga enam või üldse kasutused pole olnud. Selle kontrolli abil saab need leida ja vastavad parandused sisse viia
 • Kontod, mida pole bilansi ega kasumi kirjelduses - võimaldab kontrollida kontosid, mis on jäänud bilansist või kasumiaruandest välja
 • Kande/dokumendi olemasolu kontroll - võimaldab üles leida dokumendid, millel pole kannet

PARAM1 ja PARAM2 lahtritesse saab kirjutada kontosid, ladusid jne. PARAM nimetused muutuvad vastavalt kontrollisüsteemile ja vastavalt sellele on võimalik lahtrisse nõutud ja vajalik parameeter kirjutada. Kui kõik vajalik on valitud, siis vajutada nupule ARUANNE. Iga aruande kohale on toodud ka väike spikker, milles on toodud vastava aruande jaoks vajalikud või kohustuslikud sisestavad parameetrid.

Hooldus - on mõeldud müügi- ja ostureskontro ning kontode ajaloo uuendamiseks. Kasutatakse peale dokumentide kinnitusest avamist ja vajadusel, kui öine hooldus on midagi tegemata jätnud või näiteks mõne arve saldo on reskontros üleval, kuigi arve ise on juba kustutatud (ilmselgelt võib tegu olla peale avamist tegemata jäetud hoolduse tõttu tekkinud probleemiga).

Impordi - on mõeldud väiksemate hansakoopiate sissekandmiseks, arvete koguste ja tellimuste ridade importimiseks programmi. Tellimuse read - tehakse lihtsalt tellimused, kus failiformaat on selline: „number“,„artikkel“,„kogus“,„hind“,„sn“,„konto“. Arvete kogused - tehakse käsiskänneriga laost välja saadetud kauba järgi vastavalt tellimusele arve.

Hooldus

HOOLDA!

HOOLDA! - kasutada peale AVA abil dokumentide avamist olukorras kus näiteks müügireskontos ja bilansis on erinevad saldod. Valikud

 • Uuenda müügi- ja ostureskontro ajalugu
 • Uuenda konto ajalugu
 • Uuenda laoseisu vahetabel
 • Uuenda kassa ajalugu
 • Uuenda personali andmed

Valuutakursside ümberarvutaja

Saab kasutada bilansikontodel olevate valuutas toimunud tehingute valuutakursside ümberhindluseks konkreetsel ajahetkel. Saab kasutada ka kui ühel kontol on kanded erinevas valuutas. Ühel kontol erinevates valuutades olevad summade valuutakursid arvutatakse ümber kõik korraga. Valuutakursi tulu, kulukanne tekib objektide, projektide, hankijate ja klientide lõikes kõik erinevatel ridadel.

Näiteks: antud / saadud laenude või pangakontode valuutakursside ümberhindamisel. Valuutakursid võetakse Raamat – Valuutakursid.

1. Asukoht

2. Valikud

Vajutades lingi Valuutakursside ümberarvutaja peale avaneb valuutakursside arvutaja kande koostaja.

Aeg kuupäev kande tegemiseks ja valuutakursi arvutamiseks
Seeria finantsseeria valik
Eelmised valik juba loodud valuutakursside arvutajatest, rippmenüü valik tuleb Kirjeldus + kontode väljade sisu järgi.
Esimest korda arvutades on valik tühi. Soovitame iga konto või kontodegrupi järgmise perioodi valuutakursside ümberarvutamiseks kasutada juba valmis tehtud valikut.
Iga erinev kombinatsioon salvestab uue valiku - näiteks kõik muu on sama, aga ühel juhul on objekti lind puudu – loetakse erinevaks valikuks.

Kontod kontode numbrid, mitme konto peal olevate valuutade ümberarvutamiseks kasutada komaga kontode nimekirja.
Kirjeldus vaba tekst, mis kande koostamisel läheb Seletus väljale ja järgneva perioodi valuutakursside arvutamisel tekib valikusse “Eelmised”.
Grupeeri valikud kui on valitud, siis kanded tekivad eraldi real iga valiku kombinatsiooni kohta.

Objekt kanderea objekt (objektid)
Projekt kanderea projekt
Klient kanderea kliendikood
Hankija kanderea hankija kood
Kanne – vajutades „kanne“, tekib valitud kuupäevaga finantskanne, mille valuutakurss/kursid võetakse automaatselt Seadistused – Raamat – Valuutakursid.
Nt. Kui objekt on valitud ent projekt ei ole, aga kandel on projekt olemas, siis ümberhindluse kanded tekivad ilma projekti koodita. Kui ei ole ühtegi grupeerimise valikut tehtud, siis tekivad kontole valuutade kaupa üldkanded.

3. Valuutakursside arvutajate eelmiste kombinatsioonide korrastamine

Loodud valuutakursside arvutajate kombinatsioone saab kustutada või kommentaare muutaSeadistused → Üldine → Transpordi parameetrid. Ava Nr. väljalt valik ning muuda või kustuta.

4. Näited

4.1. Ilma grupeeri valikuteta


Algandmed - valuutas tehtud finantskanne 01.01.2020 31.01.2020 valuutakursside ümberhindlus ilma grupeeri valikuid kasutamata:

Kanne tekib selline

4.2. Grupeeri valikutega


Algandmed - valuutas tehtud finantskanne 01.01.2020 31.01.2020 valuutakursside ümberhindlus grupeeri valikutega:
Kanne tekib ridade kaupa valitud objektide ja projektide lõikes

:!: Alati saab finantskande ära kustutada ja uuesti kande arvutada.

Pearaamatus näeb valuutakursside ümberhindluse kanne välja selline: Pearaamatu aruandes saab valuutakursside info nähtavale tuua peenhäälestuse alt „Näita valuuta summasid“.

4.3. Eelnevate perioodide korrastamised

Kuidas hakata kasutama valuutakursside ümberarvutajat kui käsitsi on siiani valuutakursi ümberhindluse kanded tehtud

 • Loo perioodi lõpu kuupäevaga hoolduse alt valuuta ümberarvutus
 • Tee käsitsi finantskanne miinusmärgiga et ellimineerida topelt valuutakursi summa

Algandmed - kui andmed on valuutas, siis algsaldod peaks ka sisestama õiges valuutas. Kui andmed sisestatakse finantskandena, peaks sisestama teise mummu alla valuutas (EUR-is andmeid ei sisestata).

Käsitsi tehtud valuutakursikanded jaanuar kui märts.

Kokku jaanuar - märts ümberhindlused. Sama konto USD-i vaates

Teeme Hoolduse alt automaatse ümberarvutuse Ja teeme käsitsi korrigeeritud valuutakursi korrastuskande Pearaamatus on kanded sellised

5. Kuidas ma saan EUR-is saldo muuta USD-i

Kui kontol peaks olema USD-id aga siiani on kanded tehtud EUR-ides, siis konto korrigeerimiseks peab EUR-id maha kandma ja USD-id sisse võtma.

Näide : Kontol peab olema 31.03.2021 1000 USD-i aga on 852,88 EUR-i (mille väärtus on 1000 USD-i).

 • Kontol on siiani kanded EUR-is ja saldo on käsitsi ümber hinnatud 31.03.2021 valuutakursi seisuga õigeks
 • Teen finantskande, millega korrigeerin summasid - EUR-ide asemel kannan USD-id. Sisesta summad valuutade korrigeerimiseks finanskande val. deebet väljale ja valuuta lahtrisse - konto peal miinus EUR-id ja selle asemel USD-id.

Näitena pearaamatu kanded

:!: Kui kontol on valuuta ümberhindamata, siis esimesena peaks tegema valuuta ümberhindluse kande, et EUR-des oleks kande tegemise kuupäevaga vastaks EUR-i ja USD- summad. Siis saab edaspidi kasutada valuutakursside ümberarvutamiseks Hooldus > Valuutakursid > Valuutakursside ümberarvutaja .

Dokumentide avamine

Dokumentide avamine tähendab dokumendi kinnitusest lahtivõtmist. Selle tulemusel kustub ka dokumendiga seotud finantskanne või ladu muutva dokumendi puhul artikli ajalugu.

Dokumentide avamist on soovitav teostada ajal, kui andmebaasi kasutamine teiste kasutajate poolt ei ole väga intensiivne, kuna osad avamisega seotud toimingud aeglustavad lühiajaliselt programmi tööd. Kindlasti on soovitav katkestada kasutajate töö, kes hetkel töötavad vastavate dokumentidega.

Kasutajaõigused
Kasutajale/grupile tuleb anda 'Aruanded' alt 'Hooldus' õigus ja 'Muu' alt lubada 'Dokumentide avamine'. Kasutajale on võimalik 'Muu' alt lubada 'Dokumentide avamise link' milleks peab lisaks olema 'Seadistus' alt valitud 'Manuste lisamine', mis tekitavad AVA nupu kinnitatud dokumendi päisesse.Kasutamine
'Raamat' tulbas aruandes 'Hooldus' on jaotus 'Dokumentide avamine'. Rippmenüüst tuleb kindlasti valida dokumendi tüüp ja sellest paremale sisestada avatava dokumendi number. Kui soov avada korraga mitu samatüübilist dokumenti, siis tuleks dokumendi numbrid sisestada eraldatult komaga, nt 10001,10002,10005.

Dokumentide tüübid, mida avada saab:

 • ARVE - Arve ja Kassaarve
 • OST - Ostuarve
 • LAEK - Laekumine
 • TASU - Tasumine
 • EELARVE - Eelarve
 • KULUTUS - Kulutus
 • VMAKSE - Väljamakse
 • KVAL - Kassa väljaminekuorder
 • KLIIK - Kassa liikumine
 • KSIS - Kassa sissetulekuorder
 • PAKK - Pakkumine
 • OTELL - Ostutellimus
 • PALK - Palgaarvestus
 • PER_TASU - Palga tasumine
 • PROJEKT - Projektikaart
 • RESSURSS - Ressurss
 • MAHA - Mahakandmine
 • SIS - Sissetulek
 • OPAKK - Ostupakkumine
 • VAHE - Vahekanne
 • LÄH - Lähetus
 • TAG - Tagastus
 • LIIK - Liikumine
 • Uuring - Uuring
 • PUUDUMINE - Puudumine
 • TELL - Tellimus
 • PAKKEÜKSUS - Pakkeüksus
 • TASAARVELDUS - Tasaarveldus
 • INV - Inventar
 • TOOT - Tootmine

Kui dokumendi tüüp on valitud ja avatava dokumendi nr. sisestatud, siis vajutades nuppu „AVA“ eemaldatakse dokumendilt kinnitus ja kustutatakse selle dokumendiga seotud finantskanne (selle olemasolul).

Kui kasutajale on antud õigus avada dokumenti dokumendi enda pealt, siis vajutades dokumendi päises AVA nuppu, avatakse koheselt aruande 'Hooldus' aken, kus dokumendi tüüp ja number on juba täidetud ja aknas tuleb vajutada uuesti AVA.

:?: Avada ei saa dokumente, mis on finantsi sulgemisele eelnevas ajas.

Kui dokumendid on avatud, siis saab neid muuta nagu tavalisi avatud dokumente.

Hoiatused

 • Kui soovitakse avada müügiarveid ja ostuarveid eesmärgiga neid kustutada, siis peab veenduma, et neile pole tehtud tasumisi ja laekumisi. Kui on tehtud tasumisi ja laekumisi, siis tuleb esmalt avada need.
 • Kui avatakse ladu muutev müügiarve, siis annulleeritakse ka kauba väljastus laost. See tähendab, arvel olevate kaupade laoseis suureneb arvel olevate koguste võrra. Kui avatakse ladu muutvat arvet ajal kui teised kasutajad müüvad sama kaupa, mis avataval arvel esineb, siis kaasneb veel oht, et uute tehingutega müüakse maha see kauba partii, mis oli avataval arvel ja hiljem ei pruugi õnnestuda avatud arve kinnitamine samasse aega.

Mass eksport

Mass-ekspordimoodul võimaldab erinevate registrite andmeid massiliselt eksportida. Eksporditud fail vormistatakse alati UTF-8 kodeeringus.

Valikud:

 • Tabel - siit saab valida tabeli/registri, mida soovitakse eksportida.
 • Vali ekspordi väljad - võimaldab valida konkreetseid välju.
 • Välja eraldaja - võimaldab valida eksporditavate andmete väljade eraldaja
 • Faili tüüp - määrab, millise laiendiga fail tuleb - TXT või CSV.

:!: Kui eksportida andmeid, mis sisaldavad reavahe sümbolit (näiteks artikli kirjeldus), mida on soov Excelis redigeerida ning hiljem tagasi importida, tuleks Välja eraldajaks määrata ; ning Faili tüübiks CSV. Loodavat faili peaks Excel oskama otse avada. NB! Avamine peaks toimuma just nimelt failil topelt-klikkides, mitte Excelist Open/Ava valides (mille peale avatakse Text import wizard) või Data>Importi tehes, mis jõuab samuti samasse wizardisse - sellisel juhul import ei õnnestu, kuna mingil põhjusel Exceli Text import ei saa aru reavahega tekstist ehkki kasutatakse teksti eraldaja sümbolina jutumärke (seda isegi juhul kui selline fail on Excelist endast salvestatud).

Mass import

Mass import on mõeldud vanade andmete uuendamiseks või uute andmete importimiseks exceli failidena. Importida saab järgmisi tabeleid:

* AAL Retseptid * Ametikohad * Artikli hankija artiklid * Artikli hinnagrupid * Artikli minmax kogused * Artikli muudatused * Artikli pakendid * Artikli seotud artiklid * Artiklid * Artikli kulukontod * Artikliklassid * Arved * CN8 koodid * Finantseelarved * Finantskanded * Finantskontod * Finantsretseptid * Hankijad * Hinnavalemi read * Hinnavalemid * Inventar * Inventari klassid * Inventari lisasummad * Inventuurid * Kassa-liikumised * Kassa-sisse * Kassa-välja * Kliendi artikli minmax * Kliendi inventar * Kliendid * Kliendikaardi klassid * Kliendiklassid * Kohad * Kontaktid * Kulutused * Lao lähetustingimused * Laod * Lepingu read * Lepingud * Lepingute uuendamine * Liikumised * Lisaväljad * Mahakandmised * Objektid * Ostuarved * Ostutellimused * Pangaväljavõtte importreeglid * Pakkumised * Personal (kõik tabelid) * Projekti näidud * Projektid * Projektid ridadega * Ressursid * Retseptid * Sissetulekud * Sündmused * Tasumistingimused * Tegevusalad * Tehinguliigid * Tellimused * Uuringud

Kuidas importida

 • Enne importima asumist tuleb ära valida väljad, mida imporditakse. Eraldi on võimalus valida ridade ja päise jaoks erinevaid välju. Näiteks, kui vajalik on kulutuse puhul importida nii päise kui ka ridade objekti. Valiku ees on kirjas, kas tegemist on rea või päise väljaga. Valitud väljad kuvatakse impordi akna all.
 • Seejärel tuleb tabelarvutusprogrammis(excel või openoffice calc.) koostada samade tulpadega tabel ja täita see vajalike andmetega
 • Siis kopeerida valmis tehtud tabel impordi aknasse ilma päise osata. NB! Kui päise rida kaasatud on, siis tekib päisega ka üks kood.
 • Kui andmeid on palju, võib laadida üles terve faili. Võimalus on valida ka formaat (UTF-8/ANSI), kui formaat ei vasta imporditava faili formaadile, ei õnnestu täpitähtede import. Tulpade eraldaja peab olema „Tab delimited“ (näiteks txt faili salvestamisel).

:!: Kui imporditakse andmeid, mis sisaldavad reavahe sümbolit (näiteks artikli kirjeldus), tuleks enne andmete importimist asendada reavahe mingi sõnega (vaikimisi pakutakse selleks \n). See sama \n tuleks määrata impordi aknas Reavahe separaatoriks. Excelis saab seda teha järgmise valemiga: =CLEAN(SUBSTITUTE(B2;CHAR(10);"\n")) - see asendab reavahe märgise meie poolt antud \n sõnega ning lisaks koristab ära trükkimatud sümbolid, milleks on CR ehk Carriage Return sümbol, mida pole küll näha, kuid mis segab importi. Selle asenduse võib siis teha tühja tulpa, ning peale asendust kopeerida Values ehk ainult väärtused tagasi õigesse tulpa.

Linnud ja valikud

Erinevate andmete importimisel on päises einevad linnud ja valikud.

 • Valik andmekaartide (nt artiklid, kliendid jne) importimisel
  • UUED
   • ainult uued – soov on importida (luua) ainult uued andmekaardid. Juhul kui imporditavates andmetes on andmeid, mis on juba Directos, siis importi ei teostata.
   • ignoreeri vanu - soov on importida (luua) ainult uued andmekaardid. Juhul kui imporditavates andmetes on andmeid, mis on juba Directos, siis import teostatakse ainult uutele ja vanade/olemasolevatega ei tehta midagi.
  • VANAD
   • ainult vanad - soov on muuta ainult olemasolevaid andmekaarte. Juhul kui imporditavates andmetes on andmekaarte, mida pole Directos, siis importi ei teostata.
   • ignoreeri uusi - soov on muuta ainult olemasolevaid andmekaarte. Juhul kui imporditavates andmetes on andmekaarte, mida pole Directos, siis import teostatakse, uusi ignoreeritakse
  • UUED ja VANAD
   • Lisatakse/luuakse uued kui ka muudetakse vanad.
   • Olemasolevate andmekaartide lisaväljade uuendamise puhul kustutatakse enne vana sama koodiga lisaväli maha ning lisatakse uus. Ehk kui enne oli uuendatavat lisavälja mitu, siis nüüd jääb alles ainult üks, mis just imporditi.
 • Loo puuduvad seotud kaardid - linnu olemasolul luuakse nt. artiklite impordi korral ka puuduvad artikliklassid ja cn8 koodid.
 • Sissetulek - annab hea võimaluse massimpordis olevad artiklid koheselt sissetulekule kanda. Selleks tuleb ette valmistada tühi sissetuleku kaart ning kui number on täidetud, siis lisada see sinna sissetuleku lahtrisse ja mass impordis olevad artiklid asetuvad ka sissetulekule.
 • Võtmeväli - kui kood on puudu, siis uuendatakse selle välja järgi. Näiteks valikuga kood, klass, hind - saab vabalt kõikide sama klassi toodete hinna panna näiteks 100 krooni peale
 • Kontroll - kontrollitakse, et ega seda välja olemas pole - näiteks sama nimega klienti - siis need jäetakse importimata ning näidatakse, mis jäi importimata
 • Seeria - dokumentide importimisel saab valida numbriseeria
 • Lisavälja parameetri separaator - kui lisaväljal on lisaks sisule parameeter, siis imporditabelis on lisavälja sisu ja parameeter ühele väljale kokku liidetud ja eraldajaks mingi konkreetne sümbol, mida sisus ei esine, nt #. Sellisel juhul on oluline importimisel see eraldussümbol separaatori väljale märkida, et andmed impordi käigus õigetele väljadele jõuaks. Nt lisaväli Värv sisuks on red ja parameeter väljal keeletunnus RUS, siis imporditabelis peaks see olema kujul red#RUS
 • Reavahetuse separaator - impordi käigus asendataks siin määratud sõne reavahetuse sümboliga
 • Formaat - UTF-8 või ANSI, vales formaadis import keerab täpitähed untsu. NB! Kui andmed on algselt eksporditud CSV failina Directost (eksport vormistatakse alati UTF-8 kodeeringus) ning nüüd muudetud Excelis ja see sama CSV fail salvestatakse, siis Excel salvestab faili ANSI kodeeringus, mitte UTF-8, seega peaks Directosse tagasi importimisel valima samuti formaadiks ANSI.

Kui vajalikud lahtrid ja väljad on täidetud, siis vajutada nupule IMPORT.

Näpunäiteid

Artiklite import

Kui on tarvis importida artiklikaardile 'Retsept' blokki andmeid, siis tuleks kasutada impordil järgmisi väljasid:

RETSEPT - retsepti kood
RETSEPT EI ASETU - võimalikud väärtused 0 ja 1. 1 paneb linnukese
RETSEPT ARVEL VALIK - võimalikud väärtused 0, 1, 2, 3 ja 4 vastavalt rippmenüü järjekorrale retsept_arvel - see väli mõjutab linnukesi 'Ka kreeditarvel' ja 'Muudab seotud artikli kulu' ning kaasneb vaid eelmise valiku väärtuse 4 (taustal) korral. Kui on soov mõlemad linnukesed saada, siis tuleb importida 'kreeditarve, kulu' (NB! tühik vahel oluline). Kui ainult ühte, siis vastavalt 'kreeditarve' või 'kulu'.

Mitme sama tüüpi lisavälja import

Mitut lisavälja saab juurde importida läbi sellise tabeli nagu lisaväljad.

Kohustuslikud väljad on Kood, Klass, Kaart ning saab juurde valida Sisu ja Parameetri.

 • KOOD- on lisavälja kood. Selle saab teada Üldine-Seadistused-Lisaandmete liigid alt.
 • KLASS- on dokumendi klass, millelel lisavälja importima hakatakse. Näites kui impordin artiklile lisaväljasid, siis kirjutangi sinna artikkel.
 • KAART- on dokumendi number, kuhu import tehakse. Näiteks artikli puhul artikli kood.
 • SISU- on lisavälja sisu, mis imporditakse.
 • PARAMEETER- on parameeter, mis imporditakse.

Näiteks võib impordi tabel näha välja selline-

Ehk imporditakse artiklile 1010 kolm PILT lisavälja väärtust koos parameetriga. :?: Päise info tuleks enne importi ära kustutada või seda mitte kopeerida.

Lõpptulemus on selline-

:!: Sellist importi saab teha ühe korra, kuna järgmistel kordadel mitte ei kirjutata olemasolevaid lisaväljasid üle vaid lisatakse neid koguaeg juurde. Kui on soov lisaväljad kustutada on vaja teha eelnevalt artiklile lisaväljale import, kus on valitud „Uuenda vanad ja lisa uued“.

:!: Kui andmekaardil, nt artiklil on mitu sama lisavälja erineva sisuga, siis selle lisavälja importimisel kustutatakse eelnevad ja alles jääb imporditav. See kehtib ka juhul, kui lisaväljade eristamiseks kasutatakse parameetrit.

Kliendikaardi saki Transport massimport

Klientide Transport saki andmete importimiseks tuleb valida massimpordi tabel Firmad transport.

„Vali impordi väljad“ alla tuleks lisaks vaikimisi väljadele valida ka SISU nii, et väljade valik oleks järgmine:

Imporditavas tabelis olevate tulpade tähendused on järgmised:

 • KOOD - kliendi kood
 • unit - klient → näitab, et imporditakse kliendi transpordi saki andmeid
 • TÜÜP - näitab transpord saki sektsiooni → Üld, Edastuskanal, Telema, Väljuvad dokumendid
 • PARAM - näitab transpordi saki välja koodi andmebaasis
 • SISU - näitab transpordi saki välja sisu

Järgmisel pildil on tabel, mille rohelise taustaga tulbad on impordi jaoks vajalikud ning kollasel taustal tulbad selgitavad imporditavate tulpade täitmise loogikat.

Transpordi saki TÜÜP´ide vasted kliendikaardil ja andmebaasis on järgmised:

 • Kliendikaardil: Üld → Andmebaasis: yld
 • Kliendikaardil: Edastuskanal → Andmebaasis: tee
 • Kliendikaardil: Telema → Andmebaasis: telema
 • Kliendikaardil: Väljuvad dokumendid → Andmebaasis: dok

Transpordi saki väljade nimetuste vasted andmebaasi koodidega on järgmised:

Väli kliendikaardil Välja kood andmebaasis Välja sisu täitmine
Teavitus meil sissetulnud dokumendi puhul MAIL E-maili aadress
Mis kasutajaga luuakse sisenevad dokumendid MYYJA Kasutaja
Mis objektiga luuakse sisenevad dokumendid OBJEKT Objekt
Tekst artikliväljale, kui sisend-dokumendi artikkel on puudu ASENDUS Tekst
Mis seeriasse luuakse sisenevad dokumendid SEERIA Seeria
Kliendi lao jälgimine KLIENDI_LAOD Ei - 0, Arve põhine - 1, Lähetuse põhine 2, Lähetus ja ladu muutev arve - 3, Liikumise põhine - 4
Kliendi müük luuakse (olemasolul) arve tellija järgi KLIENDI_LAOD_TELL Ei - 0, Jah - 1
Mis laoga luuakse sisenevad dokumendid LADU Ladu
GLN tr_gln Tekst
Peppol Id tr_peppol_id Tekst
Väline kood ext_kood Tekst
Sisenevate tellimuste klient tuvastatakse andmeblokist telema_orderer DeliveryParty - 0, ByerParty - 1
Lähetuse BuyerParty klient telema_delivery Kliendi kood
Saatelehe ühesugused artiklid esitatakse koondatult telema_group_delivery Ei - 0, Jah - 1
Koondatud saatelehel on ka hinnad telema_group_delivery_hind Ei - 0, Jah - 1
Arve DeliveryParty klient telema_invoice_kl Kliendi kood
Arve faktooringu klient telema_faktooring_kl Kliendi kood
Arve grupeeritakse artiklite kaupa telema_arve_grp Ei - 0, Jah - 1
Lähetuse saatmisel ei ole e-dokumendi kliendi koodis kliendi ladu telema_saate_koht Ei - 0, Jah - 1
Pakis tellimise alus telema_kasti_kogus tühi - 0, PAKIS 1 - 1, PAKIS 2 - 2, lisavälja puhul - data:LV_KOOD
Arve kliendikood edastatakse osakonna olemasolul stiilis kood:osakond tr_no_koht Jah - 0, Ei - 1
Eelistatakse siseneva dokumendi (tellimus/tarnekinnitus) hindu tr_hinnad_tellijalt Ei - 0, Jah - 1
Firma prefiks tr_prefiks Tekst
TK>OTK hankija telema_otk_hank Hankija kood
Rea numbri koefitsient telema_rea_koef Number
Edastuskanal: Telema kui linnutatud, siis sisestada tekst: telema
Väljuvad dokumendid: Arve kui linnutatud, siis sisestada tekst: arve
Väljuvad dokumendid: Lähetus kui linnutatud, siis sisestada tekst: lahetus
Väljuvad dokumendid: Liikumine kui linnutatud, siis sisestada tekst: liikumine
Väljuvad dokumendid: Ostutellimus kui linnutatud, siis sisestada tekst: otell

Finantskontode import

Kohustslike objekti tasemete impordiks tuleb tasemed excelisse sisestada nii, et peale koma oleks tühiks. Näiteks kui soovitakse kohustuslikeks tasemeteks importida tasemed 2,5,10 siis excelis oleks need sisestatud järgmiselt „2, 5, 10“.

Digikoristus

Digikoristuse aruanne võimaldab pärida ja massiliselt kustutada kliente, hankijaid ja artikleid, mida ei ole mitte kunagi kasutatud. Selliseid kasutamata ja ebavajalikke andmeid võib Directosse tekkida läbi liideste, vigaste massimportide, inimlike eksimuste ja topelt sisestuste. Digiprügi aruanne on mugav võimalus selliste andmete leidmiseks ja neist vabanemiseks, et vähendada digiprügi ja ettevõtte süsiniku jalajälge. Digikoristamise õigus on ainult SUPER grupi kasutajatel, teised kasutajad saavad jooksvalt peamenüü vasakpoolselt navigatsiooniribalt näha infot Directost juba eemaldatud digiprügi hulga kohta.

Kasutamata klientide, hankijate või artiklite filtreerimiseks tuleb lisada linnuke vastava andmeliigi ette. Kõiki andmeliike saab filtreerida ja kustutada ka korraga.

Iga andmeliigi jaoks saab vajadusel kasutada ka plussfiltrit päringule täiendavate tingimuste lisamiseks. Kui ühist tingimust kindlatel kaartidel ei ole, võib koodid sisestada komaga eraldades.

Muudetud enne - võimaldab kitsendada valimit kirje viimase muutmise aja järgi

Aruande tulemis kuvatakse leitud kirjete arvu registrite kaupa. Kustutamisele kuuluvate andmete täpsemaks kontrolliks saab alla laadida CSV faili.

Lae alla CSV - loob CSV faili aruande parameetritele vastavatest kirjetest registris

Kustuta - kustutab aruande parameetritele vastavad kasutamata kirjed registris

Viimaste koristuste tabel annab ülevaate juba tehtud digikoristustest.

Kui digikoristuse tulemus on ootuspärane, siis on oluline alla laetud CSV fail ka oma arvutist kustutada, et vähendada digiprügi.

Loe veel meie digikoristuse soovitusi

et/hooldus.txt · Viimati muutnud: 2022/05/10 09:50 persoon evelin