Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadKülgriba

www.directo.ee

et:fin_aru_bil

Bilanss

Bilanss on raamatupidamisaruanne, mis kajastab kindla kuupäeva seisuga raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit (vara, kohustisi ja omakapitali).

Bilansi aruande alla saab kirjeldada piiramatul hulgal erinevaid kasutajale vajalikke hetkeseisu fikseerivaid aruandeid. Näiteks :

 • ettevõtte tavabilanss
 • maksuameti võrdlus (ainult maksudega seotud kontod)
 • põhivara kontroll (põhivara mooduli kontode kontrollimiseks)
 • laenude seis (erinevate laenude pikaajalise ja lühiajalised summad kokku)
 • majandusaasta aruande lisade kirjeldused
 • jne.

Bilansi kirjeldamise kohta loe siit

1. Bilansi koostamine

Bilansi koostamiseks valida Raamat > Aruanded > Bilanss
Valida periood, aruande kood ning ülejäänud vajalikud väljad ning vajutada Aruanne.

1.1. Aruande väljad

 • Aeg algus - loodava aruande alguskuupäev. Kui on koostatud eelarved, tekib Aeg algus rippmenüüna, kust on võimalik valida eelarve tüübi kood.
 • Lõpp - loodava aruande lõppkuupäev.
 • Võrreldav - erinevate perioodide andmete võrdlemiseks. Võrreldava perioodi alguskuupäev. Kui on koostatud eelarved, tekib Võrreldav rippmenüüna, kust on võimalik valida eelarve tüübi kood.
 • Periood - võrreldava perioodi lõppkuupäev.
 • Valuuta - võimalik kuvada aruanne erinevates valuutades. Valiku saab kirjutada käsitsi, avada topeltklõpsuga või parema hiireklahviga.
 • Aruanne - topeltklikiga valitav aruande põhi. Saab kirjeldada, muuta ja juurde lisada. Vajadusel saab kirjendada mitu aruande vormi.

:!: Kui aruande kood jätta tühjaks, siis aruanne moodustatakse kontodest kontoklasside kaupa.

 • Objekt - valitav topeltklõpsuga või parema hiireklahviga. Kui bilanss tuleb koostada konkreetse objekti kohta, siis väljale Objekt tuleb määrata objekt, mille kohta aruannet koostada.
 • Tase - objekti tase objekti kaardilt, rippmenüüst valitav. Pöördvaates kuvab valitud taseme objektid tulpadena
 • Projekt - valitav topeltklõpsuga või parema hiireklahviga
 • Ühik/täpsus - rippmenüüst valitav. Alla nulli on valitud täpsus ja üle nulli ühik.
 • Sügavus - tekib valikusse kui on valitud Süsteemiseadistused → Finantsi seadistused → Konto laste arv (suurem kui null)
 • Keel - kuvatava aruande keel, rippmenüüst valitav
 • Tükelda - kui andmeid tahetakse liigendada perioodide kaupa (näiteks tuleb bilanss koostada terve aasta kohta kuude lõikes), siis tuleb märkida periood ja lahtrist Tükelda valida kuuks
 • Kontod - kui lahtrisse asetada linnuke, kuvatakse aruanne detailselt kontode lõikes. Kui linnuke eemaldada, on aruanne nähtav koondridadena.
 • Aeg - linnuke, kuvab perioodi kuupäeva iga rea päises. Kui linnuke eemaldada, kuvatakse perioodi kuupäevad ainult aruande kohal.
 • Muutus - kuvab muudatuste veeru.
 • Nulliga - kui asetada linnuke, kuvab kõik kontod ja bilansiread, isegi need, mis on 0-väärtusega. Võimaldab erineval ajaperioodil koostatud aruannete andmeid kopeerida üksteise kõrvale.
 • Saldeerimata - algsaldo, muutus ja lõppsaldo jagatud deebetiks ja kreeditiks. Võimaldab koostada saldeeritud aruandeid ning näha perioodi deebet ja kreeditkäibeid.
 • Laiali - näitab üksteise kõrval erinevaid objekte, projekte, millest väärtus kujuneb
  • objektid laiali - koos „kontod“ linnuga näitab igal kontol olevaid objektiridu eraldi ning kokkusummeerituna.
  • projektid laiali - koos „kontod“ linnuga igal kontol olevaid projekte eraldi ning kokkusummeerituna.
 • Objektid nimega - kuvab aruandes lisaks objekti koodile ka objekti nimetuse.
 • Tasemed - kuvab aruandes objekti tasemed.
 • Pöördtabel - näitab tulpadena kõiki erinevaid objekte ja projekte, millest väärtus kujuneb
 • Lisaväli - täiendavalt kasutatavad piirangud. Kui kontole on seadistuses tehtud lisaväljad, saab aruande kirjelduses lisaväljal selle tingimuse lisada või aruannet luues andmeid piirata konto lisavälja kaudu.

1.2. Aruande nupud

 • Kirjelda - avab aruandesse valitud bilansi kirjelduse
 • Graafik - võimalik koostada graafikvaade. Nupp ilmub, kui eelnevalt Kirjelda all märkida kontod, mille kohta soovitakse graafik koostada.
 • Exceli tabel - võimalik loodud aruanne eksportida excelisse
 • Salvesta - kui on leitud sobivate filtritega aruande põhi, võimaldab selle lisada salvestatud valikuks, et ei peaks iga kord uuesti seadistama. Vajutades avaneb aken, kus saab aruande vormile lisada sobiva nime.
 • Trüki - trükib dokumendi väljatrüki. Peale Trüki vajutamist näidatakse põgusalt dokumendi eelvaadet ja avatakse printeri valiku aken.
 • Meil - vajalik eelnevalt sisestada meili aadress Seadistused → Isiklikud → Kasutaja. Saadab bilansi väljatrüki e-mailiga.
 • Aruanne - koostab aruande

1.3. Aruande peenhäälestus

Peenhäälestuse nupp avab uue akna

 • Näita protsenti Aktivast/Passivast - näitab konto ja bilansirea lõppsaldo protsentuaalset osa aktivast või passivast. Töötab ainult ühe valikuga.
 • Null muutusega - toob välja kõik kontod ja bilansiread, ka need mille käive ja saldo on valitud perioodis null.
 • Kuva tabelitele ääred - näitab aruannet tabelis, trüki versioonis ääred samuti nähtavad
 • Näita vahet ka protsendis - saab sisse lülitada protsentuaalse erinevuse näitamise võrreldavatel perioodidel. Töötab ainult võrreldava perioodi valikuga.
 • Algsaldo on oma kuupäeva valuutakursiga - kontserni bilansiaruande koostamise seadistus, arvutab baasvaluutast erinevas valuutas oleva kontserni liikme bilansi algsaldo aruande algkuupäeva kursiga.
 • Vaikimisi aruanne - saab määrata kasutajapõhise vaikimisi aruande. Kui kasutatakse süsteemiseadistuses märgitud vaikimisi aruannet, ei pea valikut täitma.
 • Tükeldatud vaate kursid on tükipõhised - kontserni bilansiaruande koostamise seadistus, arvutab baasvaluutast erinevas valuutas oleva kontserni liikme bilansi tükeldamise korral aruande iga kuu perioodi lõpu saldo selle perioodi lõpukuupäeva kursiga.
 • Valuuta - saab määrata, millises valuutas vaikimisi aruanne kuvatakse. Seotud EUR-ile üleminekuga. Süsteemis märgitud valuutasid siia ei lisata.

2. Kasutajagrupile õiguste andmine

Bilansile saab anda erinevate õigustega andmete nägemise õigusi. Õigusi saab anda kasutajagrupi peal Seadistused → Üldine → Kasutajagrupid → Aruanded → Bilanss.

 • Kõik õigused - kasutaja näeb kõiki bilansse ja saab kõike teha
 • Laiendatud õigused - kui kasutaja külge on lisatud nt. objekt, siis kasutaja näeb kõiki aruandeid, aga ainult märgitud objekti tulemust
 • Oma õigused - bilansi kirjelduses kasutaja lahtrisse kirjutatav komadega kasutajate nimekiri, kellel on õigus näha konkreetset aruannet.
 • Keelatud - kasutajal on keelatud näha ühtegi bilanssi
 • Määramata - kasutaja ei näe ühtegi bilanssi

3. Näited

3.1. Bilansiaruanne kontodega

3.2. Bilansiaruanne ilma kontodeta

3.3. Bilansiaruanne ilma muutus valikuta

3.4. Bilansiaruanne ilma aeg valikuta

3.5. Bilansiaruanne saldeerimata valikuga

3.6. Bilansiaruanne ühik 1 000 valikuga

3.7. Bilansiaruanne konto lisaväli tulbana nähtaval

3.8. Bilansiaruanne konto lisavälja filtriga

3.9. Bilansiaruanne kahe perioodi võrdlusega

3.10. Bilansiaruanne tükelda kuuks valikuga

3.11. Bilansiaruanne tükelda kvartaliks valikuga

3.12. Bilansiaruanne tükelda poolaastaks valikuga

4. Korduvad küsimused

4.1. Miks bilansis näitab kasumiaruande kõik kontosid plussmärgiga

Kui bilansi kirjelduses on toodud kasumiaruande kontod nähtavale, siis näidatakse

 • tulukontode saldosid + märgiga
 • kulukontode saldosid - märgiga s.t. ka kulukontode saldod paistavad aruandes + märgiga.

4.2. Kuidas saaks bilanssi ilma kontodeta vaadata

Selleks tuleb „kontod“ linnuke ära võtta

4.3. Soovin välistada ühe objekti teatud objektitasemelt

Kirjuta objekti filtrisse ! märgiga objekt, mida soovitakse välistada

et/fin_aru_bil.txt · Viimati muutnud: 2022/11/08 13:16 persoon jane