Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadKülgriba

www.directo.ee

et:fin_aru_makseandmik

Makseandmik

Vaata makseandmiku videojuhendit

Alates 2021. aastast hakkavad valitsussekorisse kuuluvad aruandekohustuslased (tehingupartneri kood algab numbritega 0 kuni 6 ja neljas number on null kuni 3) esitama makseandmikke.

https://www.rtk.ee/avaliku-sektori-raamatupidamine https://www.rtk.ee/saldoandmikud-ja-finantsnaitajad/saldoandmike-kasutajad/finantsarvestuse-ja-aruandluse-juhendid

Makseandmiku esitatakse kord kuus saldoandmiku esitamise tähtajal ja seal esitatakse info aruandekuul tehtud maksete kohta.

Makseandmikus ei kajastata:

 1. makseid füüsilistele isikutele, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtjad;
 2. maksude ja muude tasude maksmist Maksu- ja Tolliametile;
 3. täiendavate puhkepäevade hüvitiste maksmist Sotsiaalkindlustusameti poolt;
 4. enamlaekunud või edasikantavate tulude ega laekumisel kohustistena arvele võetud summade tagasimakseid, välja arvatud võetud laenude tagasimaksed;
 5. riigisaladuse all olevaid makseid;
 6. makseid, mille summa on väiksem kui 100 eurot.

https://www.riigiteataja.ee/akt/111032020002

Täpsema juhendi leiab siit- https://www.rtk.ee/sites/default/files/yldeeskiri_lisa920loplik.pdf

:!: Kui ettevõte tuleb ostureskontroga Directosse üle, siis edaspidi tuleb read üle tuua korrektsete andmetega (konto, objekt), mitte suvaliste kontodega. Muidu ei anna makseandmik alguses õiget tulemust.

Vajalikud seadistused

:!: Osade seadistuste ilmumiseks on vaja, et teie andmebaasil oleks peal spetsiaalne seadistus Riik-Jah. Selle saab peale panna meie klienditugi (info@directo.ee).

 • Süsteemi seadistus Firma tegevusala - sinna märgitakse ettevõtte tegevusala kood, mis ilmub edaspidi ka makseandmikku.
 • Süsteemi seadistus Firma reg.nr - sinna märgitakse ettevõtte registri number.
 • Finantskontol väli Makseandmiku klass - kontodele tuleb külge panna riigi poolt ette nähtud kontoklass (riigi juhendis punkt 9).

Makseandmiku klassi saab kontodele ka massimpordi mooduli abil külge importida. Kui teie ettevõttel ei ole massimpordi moodulit, pöörduge meie klienditoe poole (info@directo.ee), kes abistab teid impordiga.

 • Tasumisviisil on väli Ei näidata makseandmikus - kui on soov mõne tasumisviisiga makseid makseandmikus mitte kajastada, siis tuleb see seadistus aktiveerida tasumisviisi küljes.

Aruanne

Makseandmiku arunne asub Raamat > ARUANDED > Makseandmik all.

 • Aruande tulemis ei näidata makseid, mis on väiksemad kui 100€.
 • Aruande tulemis ei näidata makseid, millel on hankija, kelle tüüp on eraisik.
 • Aruande tulem on alati eurodes.
 • Aruanne käib Directo tasumiste,ostuarvete ja finantskannete pealt.
 • Andmete kiiremaks kontrolliks on aruandes ka tasumise, ostuarve ja kande numbrid, millele vajutades jõuab kiirelt dokumendi peale. Riigile esitatavasse väljundisse need andmed ei jõua.
 • Aruandes on ka tulp tasuda, kus on ostuarve tasuda summa, mis samuti aitab aruannet ja selle tulemit paremini kontrollida. Riigile esitatavasse väljundisse need andmed ei jõua.

Aruande tulba nimiOstuarve tasumineIlma ostuarveta tasumineFinantskanneKohustuslik
Maksja registrikoodMakseandmiku esitaja registrikood. Võetakse süsteemi seadistuste alt lahtrist Firma reg.number.Makseandmiku esitaja registrikood. Võetakse süsteemi seadistuste alt lahtrist Firma reg.number.Makseandmiku esitaja registrikood. Võetakse süsteemi seadistuste alt lahtrist Firma reg.number.Jah
Saaja registrikoodTasumisel olevalt ostuarvelt Hankija reg.nr. Tasumisel olev hankija reg.nr.Kande real oleva hankija reg.nr.Ei
Saaja Tp-koodTasumisel oleva ostuarvel Hankija objekt, mille tasemel on väljal „Tulp saldoandmikus“ väärtus 1 . Kui seal ei ole objekti, siis peab vaatama ostuarvel olevaid objekte ja leidma selle objekti, mille tasemel on küljes lahtris „Tulp saldoandmikus“ väärtus 1.Tasumise real oleva hankija objekt, mille tasemel on väljal „Tulp saldoandmikus“ väärtus 1. Kui hankijal objekti ei ole, siis vaatab tasumise rea objekte.Kande real oleva hankija objekt, mille tasemel on väljal „Tulp saldoandmikus“ väärtus 1. Kui hankija küljes ei ole objekti, siis vaatab kande rea objekte.Jah
Saaja nimiOstuarvel oleva hankija nimi.Tasumisel oleva hankija nimi.Kande real oleva hankija nimi.Jah
KuupäevTasumise kuupäev (kui real on täidetud, siis võetakse kuupäev sealt)Tasumise kuupäev (kui real on täidetud, siis võetakse kuupäev sealt)Kande või kande rea kuupäev.Jah
SummaIga erineva kontoklassiga ostuarve rea kohta tekib uus rida aruandesse. Summa võetakse läbi ostuarve rea summa ja koefitsendi arvutuse. Koefitsendi arvutus on lahti kirjutatud all. *Tasumise rea summa.Kande real olev deebet summa või kui kreedit poolel on summa miinusega.Jah
KontoklassOstuarve real oleva konto küljes olev „Makseandmiku klass“ lahtri väärtus.Süsteemi seadistusest konto „Hankijate ettemaksud“ konto kaardil olev „Makseandmiku klass“.Kande real oleva konto küljes olev „Makseandmiku klass“ lahtri väärtus.Jah
TegevusalaOstuarve real olev objekt, mille tasemel on väljal „Tulp saldoandmikus“ väärtus 2. Kui real sellise tasemega objekti ei ole, tuleb võtta makseandmiku esitaja tegevusala kood (süsteemi seadistus) või kui seda ka ei ole siis tuleb kasutada koodi 01800.Tasumise real olev objekt, mille tasemel on väljal „Tulp saldoandmikus“ väärtus 2. Kui real sellise tasemega objekti ei ole, tuleb võtta makseandmiku esitaja tegevusala kood (süsteemi seadistus) või kui seda ka ei ole siis tuleb kasutada koodi 01800.Kande real olev objekt, mille tasemel on väljal „Tulp saldoandmikus“ väärtus 2. Kui real sellise tasemega objekti ei ole, tuleb võtta makseandmiku esitaja tegevusala kood (süsteemi seadistus) või kui seda ka ei ole siis tuleb kasutada koodi 01800.Jah

*Summa koefitsent

Koefitsent = Tasumise real olev „Tasuti summa“ / ostuarvel olev „Tasuda summa“

Summa = ostuarve rea summa (summa+km) * koefitsent

Dokumentide täitmine

Kuidas jõuavad finantskanded makseandmiku?

Makseandmiku jõuavad finantskanded (FIN tüüpi kanded), millel on rea küljes hankija. Ehk kui näiteks tehakse laenu tagasimakset finantskandena, siis peaks kanne välja nägema nii:

Kuidas märkida riigisaladuse alla minevaid ostuarveid?

Selle jaoks tuleb juurde luua ostuarve tüüp „Riigisaladus“ ning kui see ostuarvele külge salvestada, siis antud ostuarve tasumine makseandmikus ei kajastu.

et/fin_aru_makseandmik.txt · Viimati muutnud: 2022/06/08 09:56 persoon jane